De Wever countert Tobback

N-VA-voorzitter Bart De Wever reageert scherp op de beschuldiging van sp.a-voorzitter Bruno Tobback dat de N-VA de Vlaamse regering 'saboteert'. 'Tobback slaat de bal mis', zegt De Wever in een reactie aan het persagentschap Belga.

Volgens De Wever is het net de sp.a die zich in de regering 'deloyaal' opstelt door bochten van 180 graden te maken over dossiers als Oosterweel, de verdeeltaks en Uplace. Tegelijk roept De Wever Tobback op tot een 'volwassen en constructieve' dialoog over het onderwijs.

In een interview met De Tijd zegt sp.a-voorzitter Bruno Tobback dat de Vlaamse regering gesaboteerd wordt door de N-VA. Hij verwees daarbij naar de kritiek van N-VA-voorzitter De Wever op de hervormingsplannen van minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a). De manier waarop De Wever dat deed, was volgens hem van een heel andere orde dan wat er gebeurde in het Uplace-dossier, waar sp.a-minister Ingrid Lieten de beslissing van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) 'onbegrijpelijk noemde.

De Wever is het daar niet mee eens.

'Er is een huizenhoog verschil tussen het als meerderheidspartij communiceren van de eigen onderwijsvisie nadat de bevoegde minister ten persoonlijke titel al meermaals ideeën in de media gelanceerd had zonder voorafgaand overleg binnen de regering, en wat de sp.a al enkele keren gedaan heeft, namelijk het maken van een bocht van 180 graden en door de Vlaamse regering consensueel goedgekeurde besluiten frontaal aanvallen, zoals in de dossiers van de Oosterweelverbinding, de verdelingstaks en Uplace', zo zegt De Wever. 'Alleen die laatste houding kun je redelijkerwijze als deloyaal gedrag bestempelen', klinkt het nog.

Toch wil De Wever de zaken niet op de spits drijven. Zo is hij tevreden dat onderwijsminister Smet laat verstaan dat hij de bezorgdheden van de N-VA over de hervormingsplannen deelt. De Wever hoopt dat sp.a-voorzitter Tobback ook zo'n 'constructieve houding' zou aannemen. 'Laat ons samen opnieuw op een volwassen en constructieve manier de dialoog aangaan over de manier waarop we het Vlaamse onderwijs verder kunnen versterken' besluit De Wever.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud