Demir geeft tegengas tegen gascentrales

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir vervroegt de evaluatie van haar luchtbeleidsplan omdat de federale regering gascentrales wil laten bouwen. ©Photo News

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vervroegt de evaluatie van haar luchtbeleidsplan om de impact te meten van de gascentrales die de federale regering wil laten bouwen als onderdeel van de kernuitstap.

Demir lijkt van plan de federale kernuitstap aan te vallen op de zwakke plek: de noodzaak van vervuilende gascentrales om de energiebevoorrading zeker te stellen op momenten dat er weinig windenergie is. Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) vergeleek gascentrales daarom al met het ‘stof van een verbouwing’ waar je door moet, ‘om nadien blij te zijn’.

De kernuitstap van de federale regering brengt niet alleen risico’s met zich mee voor de bevoorradingszekerheid en de betaalbaarheid van energie. Ook de kwaliteit van de lucht die we inademen, lijdt eronder.
Zuhal Demir
Vlaams minister van Omgeving

Demir lijkt vooral het stof te zien. Ze vervroegt de evaluatie van haar luchtbeleidsplan met drie maanden om de impact van de gascentrales te meten. De evaluatie, die nu voor de zomer zal gebeuren, komt daarmee voor de finale beslissing van de federale regering over de sluiting van de kerncentrales. Die is gepland in november, enkele weken nadat de Europese Commissie zich zal hebben uitgesproken over de mogelijkheid tot staatssteun voor de gascentrales.

Plafond

Van der Straeten merkte eerder al op dat de uitstoot van de gascentrales geregeld wordt via het Europese uitstootrechtensysteem. Dat zet een plafond op de uitstoot van vervuilende stoffen en bepaalt de prijs van het recht om - onder dat plafond - te mogen uitstoten. In die logica voegen de gascentrales geen vervuiling toe.

Demir merkt op dat dat de 'theorie is' en er in de praktijk in Vlaanderen meer vervuilende stoffen worden uitgestoten. Ze vervroegt daarom de evaluatie van haar luchtbeleidsplan. Daar zijn ook andere redenen voor. Er moet een stand van zaken worden gemaakt over de transportsector, die tegen 2030 driekwart minder stikstofdioxides moet uitstoten. En tegen de zomer komt de Vlaamse regering met een stikstofplan.

‘De kernuitstap van de federale regering brengt niet alleen risico’s met zich mee voor de bevoorradingszekerheid en de betaalbaarheid van energie,’ zegt Demir. ‘Ook de kwaliteit van de lucht die we inademen, lijdt eronder.'

Groen

De woordvoerder van federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) wijst er op dat flexibele vervangcapaciteit in de vorm van gascentrales altijd nodig zijn als je bevoorrading niet in gevaar wil brengen'. 'Er sluiten immers altijd vijf kerncentrales', zegt hij, 'Daarover zijn alle partijen en de exploitant het eens wegens te oud, te gevaarlijk en te duur.'

In 2019 toonde de N-VA in de Kamer zich nog voorstander van gascentrales, vanuit de logica dat ze nodig zijn om de bevoorradingszekerheid te garanderen als de oudste kerncentrales dicht gaan.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud