Demir pleit voor uitstel nieuwe nettarieven

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). ©Photo News

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir wil niet dat de energieregulator VREG in januari 2022 al nieuwe stroomnettarieven invoert op basis van het piekverbruik. ‘Consumenten hebben voorlopig genoeg meegemaakt.’

In de Vlaamse regering leeft ongerustheid dat er straks opnieuw winnaars en verliezers zullen zijn met een impact van mogelijk honderden euro’s op de elektriciteitsfactuur. De Vlaamse energieregulator VREG heeft beslist dat vanaf 1 januari 2022 de distributienettarieven radicaal anders berekend zullen worden. De netbijdrage die Vlaamse gezinnen betalen, zal niet meer alleen afhangen van de hoeveelheid stroom die ze in een jaar verbruiken. Ze zal vanaf volgend jaar grotendeels bepaald worden door het piekverbruik op momenten dat meerdere apparaten tegelijk draaien.

In mijn mailbox zitten 6.000 mails van mensen die terecht heel bezorgd zijn. De mensen hebben het gehad.
Zuhal Demir (N-VA)
Vlaams minister van Energie

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) is niet opgezet met de plotse invoering van het capaciteitstarief, zegt ze in een interview met De Tijd dat zaterdag verschijnt. ‘Na alles wat we hebben meegemaakt met het arrest van het Grondwettelijk Hof over de zonnepanelen en de terugdraaiende teller denk ik niet dat we er klaar voor zijn’, zegt Demir. ‘Ik vrees dat het voor bepaalde groepen te veel gaat worden. In mijn mailbox zitten 6.000 mails van mensen die terecht heel bezorgd zijn. De mensen hebben het gehad.’

Verbruikspieken worden duurder

Het principe achter het capaciteitstarief is dat wie door hoge verbruikspieken het net zwaar belast meer zal moeten bijdragen aan de kosten van het net. Zo wordt het duurder om plots veel stroom te gebruiken, bijvoorbeeld door tegelijk de elektrische wagen op te laden, een kookwas te draaien, de oven aan te zetten en de jacuzzi voor te verwarmen. Wie daarentegen zijn verbruik beter spreidt in de tijd, kan de elektriciteitsfactuur doen afnemen.

Voor de meeste gezinnen zal de invoering van het capaciteitstarief slechts enkele euro’s verschil maken per jaar. Maar voor sommige groepen kunnen de nettarieven meer dan verdubbelen, bijvoorbeeld voor kleine verbruikers, mensen met een buitenverblijf, of wie een elektrische accumulatieverwarming heeft. Anderen, vooral grootverbruikers die hun verbruik spreiden in de tijd, kunnen dan weer enkele honderden euro’s per jaar uitsparen.

De impact moet beter in kaart gebracht worden en de VREG moet het beter uitleggen aan de mensen.
Zuhal Demir (N-VA)
Vlaams minister van Energie

‘Ik denk dat we er nog niet klaar voor zijn’, zegt Demir. ‘Het zou beter zijn om het capaciteitstarief eerst grondiger te laten simuleren door de VREG, eigenlijk proefdraaien, zodat we zien wat het effect is voor grote gezinnen, kleine gezinnen, mensen met zonnepanelen en warmtepompen. Heel dat systeem en de impact moet beter in kaart gebracht worden. De VREG, die daarvoor bevoegd is, moet het beter uitleggen aan de mensen.’

Digitale meter

Volgens Demir moet de wisselwerking met de digitale elektriciteitsmeter en de uitrol ervan duidelijker zijn voor het capaciteitstarief ingevoerd kan worden. Alleen wie al een digitale meter heeft, kan afgerekend worden op basis van zijn werkelijke verbruikspieken. Wie nog met een oude analoge meter zit, zal alleen de forfaitaire minimumcapaciteitsbijdrage betalen en voor de rest nog nettarieven op basis van het totale jaarverbruik.

Het is de bedoeling dat tegen eind 2024 80 procent van de Vlaamse gezinnen een digitale meter heeft. Tegen 2029 moet dat 100 procent zijn. Maar door de onvrede bij zonnepaneeleigenaars zou de uitrol wel eens moeizamer kunnen verlopen dan gepland. Demir stelt voor te wachten tot voldoende mensen een digitale meter hebben voor het capaciteitstarief ingevoerd wordt

Botsende visies

Als de stroomfactuur stijgt, kan Demir daarop worden afgerekend. Maar in feite heeft de minister niets te zeggen over de distributienettarieven.

Voor Demir is het een heikele kwestie. Als mensen hun elektriciteitsfactuur zien stijgen, kan ze daarop worden afgerekend. Maar in feite heeft de N-VA-minister niets te zeggen over de berekeningswijze van de distributienettarieven. De VREG is als enige bevoegd om de nettarieven te bepalen. Demir kan dus alleen maar vriendelijk vragen aan de regulator om rekening te houden met haar bezorgdheid over een gebrek aan draagvlak. In het Vlaams Parlement wordt de top van de VREG volgende woensdag ook aan de tand gevoeld over de kwestie.

De tegenkanting van de minister tegen het capaciteitstarief is het zoveelste voorbeeld van hoe de regulator en de politiek op gespannen voet leven. Dat de VREG naar het Grondwettelijk Hof stapte over de regeling van de terugdraaiende teller heeft de relaties danig verzuurd. De VREG wordt verweten dat hij geen rekening houdt met het draagvlak bij de burger, terwijl de regulator er niet mee opgezet is dat de politiek zich mengt in zaken waar alleen de VREG voor bevoegd is. Donderdag nog liet de VREG zich in een advies kritisch uit over de keuze van Demir om eigenaars van zonnepanelen tot eind 2025 geen digitale meter meer op te dringen.

Lees het interview met Zuhal Demir in de weekendkrant.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud