Advertentie
Advertentie

Demir voert druk op met nieuw stikstofarrest in de hand

De Raad van State keldert met een nieuw arrest een ruilverkaveling tussen twee boeren, omdat de stikstofimpact niet in kaart is gebracht.