Drie keer zoveel fraude met kinderbijslag ontdekt

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) ziet de fraude met kinderbijslag snel toenemen. ©BELGA

Vlaanderen haalt steeds meer inkomsten uit het detecteren van fraude in de kinderbijslag. Terwijl het in 2014 om 348.791 euro ging, steeg dat bedrag vorig jaar tot 1,8 miljoen euro.

Het aantal fraudedossiers rond kinderbijslag verdriedubbelde in de periode 2014 tot 2017, leren cijfers van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

Fraude in de kinderbijslag gebeurt vooral via valse verklaringen over de samenstelling van het gezin. Soms verblijven een of meer gezinsleden niet meer in België of zijn valse verklaringen afgelegd over de inkomsten of het statuut van de ouders waarop het bedrag van de kinderbijslag wordt berekend.

Vlaamse begroting

Van de periode voor 2014 bestaan geen volledige cijfers, omdat de kinderbijslagfondsen zelf maar fragmentarisch controles uitvoerden. Sinds 2014 staat het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag in voor de controles, via zijn cel sociale fraude. Hoewel de kinderbijslag sinds de zesde staatshervorming een gemeenschapsbevoegdheid is, gebeurt de controle voorlopig nog op federaal niveau. De opbrengsten vloeien wel naar de Vlaamse begroting.

De cel sociale fraude deelt nu automatisch gegevens met andere instellingen van de sociale zekerheid, inspectiediensten en parketten. Zo wordt meer fraude aan de bron gedetecteerd. Dankzij die gegevensdeling is de voorbije jaren ook meer fraude ontdekt bij de werkloosheidsuitkeringen.

Los van fraude kan de kinderbijslag ook worden teruggevorderd omdat de gegevens te laat zijn doorgegeven. Die inkomsten daalden vorig jaar. Toen werd 32 miljoen euro ingevorderd om andere redenen dan fraude. Het jaar voordien was dat 36 miljoen euro. Ter vergelijking: voor alle kinderen samen is de kinderbijslag in Vlaanderen momenteel goed voor ongeveer 3,4 miljard euro.

Controles

Vanaf 2019 keert Vlaanderen zelf de kinderbijslag uit. De bevoegde controledienst zal eveneens informatie uitwisselen met de Vlaamse inspectiediensten en de federale instellingen. Vandeurzen plant voorlopig geen extra acties om fraude op te sporen omdat de toekenningsvoorwaarden volgens hem regelmatig aan de werkelijkheid worden getoetst.

De oppositiepartij Vlaams Belang vindt dat onvoldoende. ‘Onze sociale zekerheid is er voor wie ze nodig heeft. Misbruiken moeten genadeloos worden aangepakt’, zegt Vlaams Parlementslid Ortwin Depoortere, die de gegevens opvroeg bij Vandeurzen. ‘De overheid mag niet aarzelen daarbij de hulp van de bevolking in te roepen via het meldpunt sociale fraude.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content