Advertentie

Duurdere dienstencheques op tafel bij Vlaamse begrotingsgesprekken

©FRED DEBROCK/ID

De Vlaamse regering overweegt te morrelen aan de fiscale aftrekbaarheid van de dienstencheques. Het is naast het schrappen van de jobbonus een van de besparingen die het begrotingstekort moet temperen.

In alle stilte bereidt de Vlaamse regering zich voor op de begrotingsgesprekken van vrijdag. Daar moet een aanzet gegeven worden om het tekort, dat na corona op ongekende hoogten blijft hangen, terug te dringen.

Een van de besparingen die op de onderhandelingstafel ligt, is een verlaging van de fiscale aftrek van dienstencheques voor gezinnen. Momenteel kunnen die 20 procent van de aankoopprijs van 9 euro terugvorderen via hun belastingaangifte. Nadat de regering-Jambon de fiscale aftrek in 2020 al verlaagd heeft, betalen gezinnen 7,20 euro per dienstencheque.

Duur verhaal

Dat bedrag neemt toe als de regering de fiscale aftrek verder verlaagt. Die aftrek kost de overheid jaarlijks 200 miljoen euro. Inclusief toelagen voor dienstenchequebedrijven wegen de cheques voor 1,6 miljard per jaar op de begroting. Eerder stelde professor economische sociologie Stef Adriaenssens (KU Leuven) al dat de dienstencheques 'een duur verhaal' zijn.

De essentie

  • Als besparingsmaatregel overweegt de Vlaamse regering de fiscale aftrek van de dienstencheques te verlagen.
  • Dat deed ze aan het begin van de legislatuur al, waardoor de prijs gestegen is tot 7,20 euro per dienstencheque.
  • Het is naast het schrappen van de jobbonus een van de besparingspistes om het begrotingstekort van ongeveer 2 miljard euro te temperen.

In welke mate de regering-Jambon de aftrek van 20 procent wil verlagen, is nog onduidelijk. Ze beseft hoe gevoelig het ligt bij de Vlaming om te raken aan de dienstencheques. 'Mensen zullen het zien als een belastingverhoging', klinkt het op een kabinet. Hoeveel de maatregel kan opleveren, is evenmin bekend.

Inflatie

Op het begrotingsconclaaf wil de regering een stevige aanloop nemen om het tekort tegen 2024 te halveren, zoals minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) altijd voor ogen hield. Hij kon de voorbereidende werken daarvoor aanvatten met een opkikker. Het tekort van 2022, dat oorspronkelijk geraamd werd op 2,6 miljard euro, zou dankzij een gunstige economische wind geslonken zijn tot dicht tegen de 2 miljard euro. Vooral de hoge inflatie stuwt de begroting: de inkomsten uit belastingen en dotaties veren sterker op dan de geïndexeerde uitgaven.

Maar het terugdringen van het tekort is nog altijd aartsmoeilijk. Bij de besparingsronde wordt in de eerste plaats gekeken naar de twee grootste budgetten: Onderwijs en Welzijn, samen goed voor 27 miljard. Maar CD&V en N-VA zetten elkaar daar klem. Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) trok twee weken geleden een streep in het zand in een interview met De Tijd. In zijn beleidsdomein wordt niet bespaard, nadat er in de nasleep van de gezondheidscrisis honderden miljoen extra naartoe zijn gevloeid. Die houding duwt de N-VA in het defensief: in dat geval wordt ook niet bespaard op Onderwijs.

Jobbonus

Ook met de jobbonus ligt nog een moeilijke knoop op de regeringstafel. De N-VA en CD&V zijn er niet rouwig om de jobbonus, een koopkrachtverhoging voor de laagste lonen, te liquideren. Ze twijfelen aan het nut van de maatregel en wijzen op de hoge kostprijs van 350 miljoen per jaar. Maar Open VLD wil de jobbonus niet zomaar opgeven. Naast de loonsverhoging in de zorg en het onderwijs verdienen ook mensen met een laag loon een extraatje, redeneren de liberalen.

Ook de ambities over de te leveren inspanningen lopen uiteen. De N-VA hoopt deze week al afspraken te maken voor een besparing van 1 miljard. 'Net voor de verkiezingen van 2024 nog besparen? Beter nu al een korte, stevige knal', klinkt het op een kabinet.

Bij de coalitiepartners is er minder animo om zover te gaan. CD&V stelt een openingsbod van 750 miljoen euro voor, ook Open VLD wil niet tot het miljard gaan. Te veel besparen zou het economisch herstel na corona fnuiken, is de mantra. 'De N-VA heeft straffe doelstellingen, maar de maatregelen die ze voorstelde, waren alleen besparingen in beleidsdomeinen van andere ministers', zegt een CD&V'er.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud