Advertentie

Een op de tien Vlamingen loopt risico op armoede

Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA). ©Photo News

Ongeveer 650.000 Vlamingen - ofwel een op de tien - moesten in 2015 zien rond te komen met een inkomen onder de armoederisicodrempel. Dat aandeel blijft stabiel ten opzichte van de voorbije jaren.

Het aandeel Vlamingen dat in 2015 moest rondkomen met een inkomen onder de armoederisicodrempel, daalt licht tegenover 2014, stelt de Armoedemonitor van de Vlaamse regering. Sinds 2004 is de armoederisicodrempel niet duidelijk gestegen of gedaald.

Klik hier als de grafiek niet zichtbaar is. 

De Belgische armoededrempel lag in 2015 voor alleenstaanden op een netto beschikbaar inkomen van 1.083 euro per maand, voor een gezin met twee volwassenen en twee kinderen op 2.274 euro.

65-plussers

Hoewel het totaal aandeel personen onder de armoededrempel min of meer stabiel is gebleven, zijn er binnen bepaalde bevolkingsgroepen wel evoluties op te merken. Bij 65-plussers is het armoederisicopercentage sinds 2006 gedaald van 23 procent naar 14 procent in 2015. Bij de jongere leeftijdsgroepen (-25 jaar) is er sprake van een lichte stijging.

Met 10,3 procent van de bevolking onder de armoederisicodrempel doet Vlaanderen het aanzienlijk beter dan het Europese gemiddelde, dat 17 procent bedraagt.

Toch is er nog een lange weg af te leggen. De Vlaamse regering heeft zich ertoe geëngageerd om het aantal mensen onder de armoederisicodrempel tussen 2008 en 2020 met 30 procent te verminderen, tot maximaal 430.000 personen, maar voorlopig lukt het niet om het percentage te doen zakken.

Liesbeth Homans

Van een trendbreuk sinds Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) aan de slag is, is dus geen sprake. Homans verklaarde een tijdje geleden dat de Vlaamse regering erin geslaagd is het armoederisico in Vlaanderen terug te dringen. Ze gebruikte daarvoor echter gegevens die de studiedienst in 2014 had verzameld en die dus nog niet beïnvloed konden zijn door het beleid van deze Vlaamse regering.

Homans kreeg voor die uitspraken heel wat kritiek in het Vlaams Parlement.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud