analyse

Een op de twee windmolens leidt tot rechtszaak

Tussen het ontwerp en de bouw van een windmolen kan tot acht jaar zitten. ©Dominic Verhulst/dotch.be

De rechtszaak die Wim Delvoye - met succes - aanspande tegen de komst van windmolens in zijn buurt is geen unicum. Een op de twee plannen voor windturbines stuit op bezwaar van de buurt.

Kunstenaar Wim Delvoye won afgelopen week de strijd tegen windmolens. De Raad van State verklaarde vrijdag de milieuvergunningen voor drie bijkomende windturbines van EDF Luminus en Eneco langs de E40 in Wetteren en Melle nietig.

De geplande uitbreiding van het windmolenpark Wetteren-Melle, vlakbij Delvoyes kasteeldomein 'De Bueren', komt nu op de helling te staan.

Vleermuizen

De Raad van State viel over de nalatigheid van de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid om te onderzoeken of de windmolens natuurschade zouden veroorzaken. Delvoye beweert dat de windmolens leiden tot 'slagschaduw- en lichthinder, geluidshinder, trillingen, verstoring van de populatie en het leefgebied van de vleermuizenkolonie in de ijskelder van het domein De Bueren, schade aan het vogelbestand in en rondom het domein, schade aan de waterhuishouding, visuele hinder, en luchtvervuiling.'

De Raad van State oordeelt dat die 'natuurtoets' inderdaad onzorgvuldig is gebeurd.

Delvoye ligt al langer in de clinch met de Vlaamse overheid, omdat het Agentschap Natuur en Bos beweerde dat hij bomen had gekapt zonder vergunning. Uiteindelijk oordeelde de rechter dat het agentschap partijdig was geweest. Toch gebeurt het bijzonder vaak dat plannen voor windmolens voor de rechtbank eindigen.

De helft van de vergunningen voor windmolens stuit op bezwaren.
Bart Bode
Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen

'De helft van de vergunningen voor windmolens stuit op bezwaren', zegt Bart Bode van de Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen. Hoeveel van die dossiers ontvankelijk worden verklaard en vervolgens tot schorsing of vernietiging leiden, is minder duidelijk. Dat komt omdat vergunningsaanvragen vaak worden aangepast en er in een tweede of derde ronde wel door raken.

Doorgaans zijn het de omwonenden die bezwaar aantekenen, maar vaak laten ook natuurverenigingen van zich horen, zegt Bode. Daarom zoeken windmolenbedrijven niet alleen vaker brede steun bij de buurt voor hun plannen, maar zoeken ze ook het groen licht van natuurverenigingen.

Acht jaar

De procedureslagen maken dat het eventjes duurt voor een windmolen er komt. Van de eerste tekenplannen naar de eerste watt groene energie zitten in het beste geval vier tot vijf jaar, legt Bode uit. Als het slechter loopt, gaat het snel om zeven tot acht jaar.

Tot voor enkele jaren waren voor windmolens een bouwvergunning én een milieuvergunning nodig. De eerste kon worden betwist bij de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen, de tweede bij de Raad van State. In het eerste geval leidde dat al snel tot een procedure van twee tot vier jaar, in het laatste geval is er doorgaans binnen het jaar een arrest, zegt Bode.

Sinds kort is er voor windmolens maar één vergunning nodig, de omgevingsvergunning. Ook die kan worden aangevallen voor de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen, die volgens Bode sneller werkt dan vroeger.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud