Eerste daling jeugdwerkloosheid in drie jaar

©BELGA

Vlaanderen telde eind april 224.790 niet-werkende werkzoekenden, 7 procent meer dan april vorig jaar. Voor de derde maand op rij is het stijgingsritme, dat met +11,5 procent piekte in januari, wel vertraagd. Bij de jongeren was er in april voor het eerst sinds april 2011 een daling op jaarbasis, namelijk met 2,5 procent.

De cijfers komen van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

In april 2011 waren er in Vlaanderen 35.177 jonge werkzoekenden (-25 jaar). De eurocrisis liet zich voelen in de werkloosheidsevolutie en stuwde het aantal werkzoekende jongeren op tot 37.149 (april 2012) en 42.920 (april 2013). In de voorbije maand viel de jeugdwerkloosheid echter terug tot 41.831 personen. 

'De trendomslag is vooral het resultaat van een sterke afname bij de min-20-jarigen', vermeldt de VDAB. 'Hoopgevend is dat ook bij de 20 tot 25-jarigen de groei op jaarbasis verder vertraagt.' In april ging het zo nog om een stijging van 1,3 procent, terwijl het in maart nog een stijging van 4,8 procent betrof.

50-plussers

Het aantal werkzoekende 50-plussers groeide dan weer het snelst aan, met 13,3 procent. Dat komt omdat de leeftijdsgrens voor een 'maxi-vrijstelling' werd opgetrokken van 58 tot 60 jaar. Werklozen met zo'n maxi-vrijstelling moeten niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en zich dus ook niet inschrijven als werkzoekende. Door de langere beschikbaarheid stijgt het aantal werkzoekenden tussen 55 en 60 jaar met 6.054 of 24,3 procent.

Eind april telde Vlaanderen 121.982 mannelijke en 102.808 vrouwelijke werkzoekenden. Mannen staan voor 54,3 procent van de Vlaamse werkzoekenden. Ruim een kwart van de werkzoekenden is van allochtone origine. Meer dan 47 procent is laaggeschoold en iets meer dan 55 procent zoekt sinds minder dan een jaar naar werk. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud