Einde investeringsfonds ARKimedes kost Vlaanderen 45,5 miljoen euro

©Photo News

ARKimedes, het fonds waarmee Vlaanderen kmo's steunt, wordt bij gebrek aan succes vervroegd opgedoekt. Het fiasco kost het Vlaamse Gewest 45 miljoen euro aan waarborgen. Voor de 30.000 beleggers blijft de schade beperkt.

Het ARKimedes-fonds, dat in 2005 door de Vlaamse regering opgericht werd, wordt in juli ontbonden. Dat kondigt het Vlaamse investeringsbedrijf PMV aan in een persbericht. Het fonds had tot doel beloftevolle nieuwe ondernemingen te ondersteunen. 30.000 beleggers tekenden bij de start voor 110 miljoen euro in op aandelen (75 miljoen) of obligaties (35 miljoen) van het vehikel.

Maar veel plezier hebben die beleggers nooit beleefd aan hun investering. Was een aandeel van het ARKimedes-fonds bij de aanvang nog 250 euro waard, dan is dat gedaald tot amper 81,88 euro. Die forse terugval is vooral te wijten aan de waardeverminderingen bij de investeringsfondsen waarin ARKimedes participeert. Veel jonge bedrijven in de portefeuilles konden het niet waarmaken en gingen over de kop.

'De kans dat het fonds alsnog meerwaarde zal realiseren, is zo goed als onbestaande', zegt de raad van bestuur van het investeringsvehikel. Zoals het prospectus dat voorziet, trekt hij de stekker er nu uit.

Geen beleggersverlies

De schade voor beleggers blijft beperkt, omdat de aandelen in ARKimedes voor 90 procent gewaarborgd zijn door de Vlaamse overheid, dus tot 225 euro per aandeel. Die garanties zullen nu geactiveerd worden, want de restwaarde van de financiële vaste activa - 15,5 euro per aandeel - iruim onvoldoende is om de aandelenwaarde te doen stijgen tot boven 225 euro.

De beleggers van het eerste uur genoten ook de eerste vier jaar een belastingvoordeel van 35 procent. Dat alles maakt dat alle investeerders ondanks alles een positief rendement behaald hebben op hun ARKimedes-investering, zegt PMV. Het jaarlijkse bruto rendement varieert van 2,30 tot 3,45 procent, afhankelijk van het destijds gekozen type investering.

Voor de belastingbetaler ziet het plaatje er anders uit, omdat de Vlaamse overheid opdraait voor de waarborgen die de beleggers nu zullen inroepen. De totale factuur zal uitkomen op 45,5 miljoen euro. PMV rekent voor dat dit voor het Vlaanderen neerkomt op een kostprijs van 3,5 miljoen euro per jaar over de looptijd van 13 jaar.

De grote vraag is of dit verkwist overheidsgeld was. PMV zwaait met een studie van de zakenschool Vlerick uit 2014 die besluit dat het ARKimedes-fonds 'een aanzienlijke impact gehad heeft op de Vlaamse economie', met de creatie van 5.000 directe en indirecte jobs tot gevolg. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud