Advertentie
Advertentie

Elke school volgt eigen aanpak voor wegwerken leerachterstand

©Photo News

Van een algemene aanpak bij scholen om de opgelopen leerachterstand weg te werken, is geen sprake, blijkt uit een rondvraag. 'Het is problematisch leerlingen die door het afstandsonderwijs forse leerachterstand opliepen samen te steken met klasgenoten die er nauwelijks onder leden', reageert onderwijsexpert Wouter Duyck.

Sinds eind mei konden gaandeweg meer leerlingen naar de klas nadat de klaslokalen ruim twee maanden dicht gebleven waren. Toch ging minstens de helft van de leerlingen in de middelbare school in het afgelopen halfjaar maar enkele dagen naar de schoolbanken. Experten kaartten meermaals aan dat die situatie nefast is voor de leerprestaties. Onderzoek naar de effecten van de impact van de zomervakantie op de leerprestaties toont dat de kloof tussen leerlingen groter wordt in tijden van gesloten scholen. Ook het beperkter rendement van afstandsonderwijs is duidelijk. Kwetsbare leerlingen verdwenen soms helemaal van de radar.

Maar ook na de zomervakantie zal er geen duidelijk beeld zijn van de impact van corona op de leerachterstand. Hoewel minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) deze legislatuur werk maakt van gestandaardiseerde proeven bestaan er voorlopig weinig tools om de leerprestaties in kaart te brengen en te vergelijken.

‘We stellen geen toetsen ter beschikking, maar wel toepasbare methodieken, omdat we vertrekken vanuit het pro­fes­si­o­na­lis­me van de leerkracht’, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. ‘Eigenlijk gebeurt dat elk jaar na de zomervakantie, maar we vragen dat leerkrachten dat ditmaal intensiever doen.’

Mentaal welzijn

Veel scholen leggen bij de start van het schooljaar evenwel de nadruk op het mentaal welzijn. 'Mensen beseffen niet goed dat sommige leerlingen maanden afgezonderd hebben geleefd. Bovendien zijn alle buitenschoolse activiteiten en uitstappen onmogelijk. Het zout op de patatten van het onderwijs is weg, dus moeten we meer dan ooit zoeken naar manieren om de sfeer warm te houden', zegt Guy Delespaul, directeur van het Sint-Jan Berchmanscollege in Mol

Het zout op de patatten van het onderwijs is weg, dus moeten we meer dan ooit manieren zoeken om de sfeer warm te houden.
Guy Delespaul
Directeur Sint-Jan Berchmanscollege Mol

Eind vorig schooljaar maakte zijn school al een analyse van wie mee was, nood had aan remediëring of zelfs heroriëntering. ‘Nu massaal toetsen afnemen is niet de oplossing. Het kan wel dat hier en daar een toets gebruikt wordt om de leerachterstand in kaart te brengen, maar dat gebeurt zeker niet op punten. In juni hebben we geen examens georganiseerd omdat leerlingen die periode heel anders hebben doorgemaakt, het zou raar zijn om leerlingen daar nu plots wel op af te rekenen.’

'Meer dan ooit is het van belang dat leerlingen hun plaats vinden, een groep vormen en contacten opbouwen', zegt Peter Verheyden, pedagogisch coördinator van GO! Atheneum Sint-Truiden. Wellicht zet de Limburgse school tot de herfstvakantie in op herhaling, maar een examen nadien komt er niet. ‘Dat levert prestatiedruk op, terwijl we net willen investeren in welbevinden om iedereen mee te krijgen.’

Als jongeren horen dat het allemaal niet meetelt, dan denk ik dat er velen niet meer uit hun zetel weg te slaan zijn.
Hilde Allaert
Directrice Sint-Bavohumaniora Gent

De Sint-Bavohumaniora in Gent koos er aan het eind van vorig schooljaar wel voor in te zetten op examens. ‘We vonden het heel belangrijk om de leerlingen bezig te houden en zoveel mogelijk vast te houden aan het normale schoolleven, ook al gebeurde dat digitaal’, zegt directrice Hilde Allaert. ‘Als jongeren horen dat het allemaal niet meetelt, dan denk ik dat velen niet meer uit hun zetel weg te slaan zijn.’

Ook in september wordt getest om de leerlingen te meten, naast andere methodes en peilingen naar het welzijn. Aan het einde van de maand volgt een klassenraad. Die is het vertrekpunt van de juiste begeleiding. ‘Het wegvallen van de meeste activiteiten levert extra leertijd op’, zegt Allaert.

Lange lenteslaap

Onderwijsexpert Wouter Duyck (UGent) vreest dat de screening te vrijblijvend is. ‘Er zijn directies die nu al extra klassen zoeken om toetsen af te nemen, terwijl andere elke leerkracht zijn eigen ding laat doen. Maar zonder systematische monitoring kan je geen goede diagnose stellen.’

Die is nochtans nodig om de juiste remediëring te geven aan wie die nodig heeft. ‘De ene leerling heeft door het afstandsonderwijs misschien maar 10 procent leerverlies geleden, terwijl er zijn bij wie dat tot 80 procent bedraagt. Die leerlingen zonder duidelijk plan samen in een klas steken, is problematisch.’

Elke leerling zou in het begin van het schooljaar een toets of examen moeten afleggen om te situeren waar hij staat.
Wouter Duyck
Onderwijsexpert

‘Elke leerling zou in het begin van het schooljaar een toets of examen moeten afleggen om te situeren waar hij staat’, zegt Duyck. ‘Het is broodnodig dat we leerlingen activeren na een lange lenteslaap.’

Maar niet iedereen is overtuigd van de noodzaak van examens. ‘Er zijn veel manieren om naar het niveau te peilen, zoals online taken, een quiz in de klas of individuele gesprekken’, zegt onderwijsexpert Katrien Struyven (UHasselt). ‘Aan het begin van het schooljaar massaal beginnen met toetsen af te nemen, is heel confronterend. Je riskeert dat wie achterloopt, gedemotiveerd raakt. Bovendien meet een toets niet waarom een leerling iets niet begrijpt.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud