Europese Commissie scherp voor carnaval Aalst

De Europese Commissie vindt dat de Aalsterse carnavalsstoet niet te vereenzelvigen is 'met de normen en waarden waarop de EU is gebouwd'. Maandag is in Aalst de stoet opnieuw uitgetrokken.

Terwijl de carnavalswagens die zondag tot controverse hebben geleid maandag opnieuw Aalst doorkruisten, sprak de Europese Commissie zich uit tegen het gebruik van Joodse karikaturen in de stoet.

'Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat dergelijke beelden niet thuishoren op Europese straten 75 jaar na de Jodenvervolging', zei een woordvoerder van de Commissie maandagmiddag. 'De positie van de Commissie is duidelijk: we verzetten ons tegen elke vorm van antisemitisme en deze vertoning is niet te vereenzelvigen met de waarden en normen waarop de EU is gebouwd.'

Tot een officiële berisping van België komt het niet. 'Juridisch is het aan de nationale autoriteiten om op te treden', zegt de Commissie. Zondag sprak premier Sophie Wilmès (MR) al haar afkeuring uit tegen de Joodse stereotiepen in de stoet. 

Het stadsbestuur van Aalst besloot maandag niet in te grijpen en geen wagens uit de stoet te halen. Zoals de traditie het wil, trok maandag dezelfde stoet opnieuw door de stad. Wél heeft de Aalsterse politie zondag en maandag de identiteit genoteerd van carnavalisten die mogelijk een lijn hebben overschreden. Het gaat niet om een proces-verbaal, wel om een manier om bij eventuele klachten een correctie identificatie mogelijk te maken.

Ambassades

De federale regering is zich bewust van de reputatieschade die België door de carnavalsstoet heeft opgelopen. De Belgische ambassades in het buitenland hebben richtlijnen gekregen over hoe ze moeten antwoorden op de vragen die vermoedelijk zullen komen.

Wilmès zei zondag dat ze de carnavalstraditie erkent, maar dat sommige karikaturen in de stoet afbreuk doen aan de 'Belgische waarden en reputatie'.

Het gelijkekansencentrum Unia vindt dat het stadsbestuur in Aalst kansen heeft laten liggen om de dialoog aan te gaan met de Joodse gemeenschap, die zich vorig jaar al geschoffeerd voelde. Unia schreef een rapport met aanbevelingen daarover, zegt directeur Els Keytsman, maar daar is volgens haar weinig mee gebeurd.

Unia

Unia bekijkt de meldingen die de afgelopen dagen zijn binnengelopen, en vraagt ook de informatie op bij het meldpunt in Aalst zelf, zegt Keytsman.

Keytsman verdedigde de voorbije dagen het recht van carnavalisten om te spotten. 'We willen voorbij het puur juridische gaan, omdat hier in België heel veel kan wat de vrijemeningsuiting betreft', zegt ze. 'We willen inzetten op dialoog en sensibilisering, een gesprek aangaan over wat kan en wat kwetst, en hebben dat vorig jaar ook in een rapport met aanbevelingen gezet. Maar de burgemeester heeft veel kansen laten liggen om in te zetten op die dialoog.'

Internationaal

Het gebruik van Joodse karikaturen in de stoet riep dit jaar een ongeziene golf van verontwaardiging op. In Franstalig België vinden de partijvoorzitters van PS, MR, Ecolo, DéFI dat een lijn is overschreden. Ook CD&V-voorzitter Joachim Coens vindt dat het voorbij de grenzen van de humor is dat 2.000 'Aalsterse Jodensterren' werden uitgedeeld door carnavalisten.

De internationale golf van verontwaardiging is nog niet gaan liggen. Onder meer de Volkskrant en de Süddeutsche Zeitung rapporteren over Aalst. De Duitse ambassadeur in België, Martin Kotthaus, beklemtoont  dat 'de vrijheid van meningsuiting haar grens  moet vinden waar minderheden bespot en gekwetst worden'. Kotthaus omschrijft carnaval op Twitter als een feest van verbondenheid, waar iedereen samen plezier beleeft. Daar hoort ook het bespotten van overheden en instellingen bij. Maar de lessen uit de geschiedenis mogen niet genegeerd worden, aldus De Duitse ambassadeur.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud