Europese financiële opsteker voor Hilde Crevits

Een simulatie van het nieuwe sluizencomplex in Gent-Terneuzen ©Haven van Gent

Vlaanderen ontvangt meer dan 16 miljoen euro van Europa voor vijf watergebonden projecten. Dat is 11 procent van de totale pot voor het Trans-Europese Transportnetwerk. 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) had vijf projecten ingediend voor Europese subsidies in het kader van het Trans-Europese Transportnetwerk, een multimodale vervoersnetwerk tegen 2030. De Europese Unie besliste gisteren dat alle vijf de Vlaamse projecten subsidies ontvangen. D

e totale som voor Vlaanderen bedraagt 16 miljoen euro. Dat is meer dan 10 procent van de 146 miljoen euro die verdeeld wordt over de 27 lidstaten. Een financiële meevaller, al is het bedrag slechts een fractie van de totale projectkosten. 


‘De beslissing van Europa is een opsteker’, zegt Crevits. ‘Het toont nog maar eens het belang van Vlaanderen als logistieke draaischijf. Europa erkent ook  onze beleidskeuze voor meer vervoer over het water in het goederentransport.’


Het geld gaat naar vijf watergebonden projecten. Meer dan de helft van de subsidies  gaat naar een be­tere ontsluiting van de Antwerpse havens. Zo is het eerste project de bouw van de Deurgancksluis. Die tweede sluis in de Waaslandhaven verbetert de toegang via het water tot de Antwerpse haven. De Europese subsidies zijn goed voor 5 procent van de totale projectkosten van 100 miljoen euro.


Een tweede project is dat van de nieuwe zeesluis op het kanaal Gent-Terneuzen. Die verbetert de toegang tot de haven van Gent en zorgt voor een vlottere binnenvaart tussen Nederland, België en Frankrijk. Vlaanderen diende de subsidieaanvraag samen met Nederland in. Het Europese geld is goed voor de helft van het investeringsbedrag van 7,85 miljoen euro. 


Ook de werken aan het Albert­kanaal profiteren van het Europees geld. Europa draagt 10 procent bij van de 33,5 miljoen euro. Het vierde project omvat extra studies, onder meer om het Seine-Scheldenetwerk in Vlaanderen te verbeteren.


Ten slotte subsidieert Europa de modernisering van het Zeekanaal Brussel-Schelde in Willebroek. Het gaat om 10 procent van de kosten, die op 17 miljoen euro worden begroot. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud