Advertentie

Experts zetten licht op groen voor voortgang Oosterweel

©SISKA VANDECASTEELE

De werken voor de Oosterweelverbinding kunnen doorgaan, ondanks de PFOS-vervuiling. Het rapport van de experts maakt een einde aan een politiek spel tussen de Vlaamse coalitiepartners.

Kan de werf voor de Oosterweelverbinding, die de Antwerpse mobiliteitsknoop moet ontwarren, voortgezet worden? Over die vraag bogen toxicologen en gezondheidsexperts zich op aandringen van de Vlaamse regering. Door de groeiende onrust over de PFOS-verontreiniging in Zwijndrecht rees de vraag of de Oosterweelwerf - waar de vervuiling eerst werd aangetroffen - gevaar liep.

De werf bevindt zich naast de site van het chemiebedrijf 3M, dat jarenlang het schadelijke PFOS produceerde. 'Gezondheid primeert op de voortgang van de werken. Ik wil heel graag horen of er een probleem is met opwaaiend stof en of Lantis (de bouwheer, red) voldoende veiligheidsmaatregelen neemt. Ik wil ook heel graag horen van toxicologen of het grondverzet kan doorgaan', zei minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) in juni in het Vlaams Parlement.

Het gaat over grond die wordt uitgegraven voor de mobiliteitswerken en (deels) gebruikt wordt voor bermen en ophogingen. De commissie Grondverzet, die Peeters vorige maand oprichtte, moest bepalen of de grondwerken gezondheidsrisico's voor de inwoners van Zwijndrecht met zich meebrachten.

De essentie

  • Ondanks de PFOS-verontreiniging kunnen de Oosterweelwerken zonder problemen doorgaan. Dat zeggen enkele experts in een rapport dat mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD) besteld had.
  • De experts vragen wel dat bouwheer Lantis nog nauwlettender omspringt met de vervuiling.
  • Vervuilde gebieden moeten veel strikter afgebakend worden, zodat vervuilde en zuivere grond niet vermengd raken. Ook de communicatie naar inwoners moet beter.
  • Met het rapport komt een einde aan het politiek getouwtrek tussen de Vlaamse coalitiepartners over het stilleggen van de werf.

Groen licht

De experts oordelen nu dat er geen bijkomend risico is voor de omgeving, noch voor het grondwater. Daarmee zetten ze het licht op groen voor de voortgang van Oosterweelwerken, de grootste werf van Vlaanderen. De Oosterweelverbinding moet, onder meer via een tunnel onder de Schelde, de bereikbaarheid van de stad Antwerpen en de haven verbeteren.

In het rapport geven de experts wel aanbevelingen voor een veilige voortgang van de werf. Geregeld moet worden gemeten hoeveel vervuild stof opwaait. Ook raden de experts aan dicht bij de woongebieden zuivere grond te gebruiken. Daarnaast vragen ze de vervuilde gebieden op de werfzone duidelijk af te bakenen, zodat zuivere grond niet vermengd wordt met vervuilde grond. 'Lantis heeft zich meteen geëngageerd om met de aanbevelingen aan de slag te gaan', zegt Peeters.

Twee maanden vertraging

Volgens Karl Vrancken, de opdrachthouder voor de PFOS-aanpak en de voorzitter van het expertencomité, is het duidelijk dat Lantis al bewust omsprong met de verontreiniging. 'Onze aanbevelingen zijn dus geen grote aardverschuiving, maar Lantis kan nog nauwlettender omgaan met de PFOS-vervuiling. Ook de communicatie naar de inwoners moet beter', zegt hij.

De bulk aan extra maatregelen zouden evenwel niet leiden tot grote vertragingen voor de werken. 'Normaal zou men in augustus beginnen met de werken aan de tunnelmond. Dat zal pas in oktober kunnen. Een vertraging van twee maanden is evenwel peanuts op een project van tien jaar', zegt Peeters.

Politiek gekrakeel

De vraag of de Oosterweelwerf kon doorgaan na de recente onthullingen over de PFOS-verontreiniging deed ook politiek heel wat stof opwaaien. CD&V-voorzitter Joachim Coens zei eind juni dat de werken moesten worden stilgelegd tot er meer duidelijkheid was over de gezondheidsrisico's.

N-VA-voorzitter Bart De Wever reageerde dat dat 'het allerdomste' is wat je kan doen. Bij de N-VA klonk het altijd dat Oosterweel niet het probleem maar de oplossing is, omdat de meest vervuilde grond beveiligd wordt opgeslagen en het opgepompte water gezuiverd wordt.

De twijfel vanuit Open VLD en CD&V over de voortgang van Oosterweel werd in N-VA-middens altijd gezien als politiek gespin. De liberalen en de christendemocraten voelden zich immers in hun hemd gezet door Demir, die zonder hun toestemming had geijverd voor een parlementaire onderzoekscommissie.

Open VLD en CD&V probeerden de N-VA daarop te raken waar het pijn doet: in Antwerpen, de stad van De Wever. Met het expertenrapport komt een einde aan het politiek gekrakeel over Oosterweel in de Vlaamse regering. 'Door het aanstellen van een panel experts hebben we het debat geobjectiveerd', zegt Peeters.

Wie zijn de experts?

  • Karl Vrancken, voorzitter en opdrachthouder voor de aanpak van PFAS
  • Greet Schoeters, expert humane toxicologie (UAntwerpen)
  • Jan Tytgat, toxicoloog (KU Leuven)
  • Piet Seuntjens, expert water- en bodemverontreiniging (UAntwerpen, UGent)
  • Nicolas Van Larebeke, dokter en expert omgevingsscheikunde (VUB)
  • Karen Polfliet, havenadviseur voor leefmilieu (North Sea Port Gent)

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud