'Fijn stof komt in hele stad voor'

©BELGA

Wie binnen de Antwerpse Ring woont, wordt niet meer of minder blootgesteld aan verkeersgerelateerd fijn stof dan wie uit de districten buiten de ring komt. Dat blijkt uit het AIRbezen-project, waarbij aardbeiplantblaadjes uit de hele stad werden geanalyseerd. De gemiddeld waargenomen waarden in Antwerpen bedragen wel ongeveer zesmaal de gemiddelde achtergrondwaarde. De wetenschappers raden aan dat de verkeersgerelateerde vervuiling wordt teruggedrongen.

Half maart verdeelde de UAntwerpen 1.063 aardbeiplantjes bij Antwerpenaars uit de hele stad. De plantjes stonden enkele weken op de vensterbank, waarna onderzoeker Roeland Samson en doctoraatsonderzoeker Jelle Hofman de blootstelling aan fijn stof konden meten.

Vooreerst concludeerden de onderzoekers dat het fijnstofniveau afneemt als het plantje hoger staat. Daarom werden plantjes tussen drie en zes meter hoogte als uitgangspunt genomen. Plantjes in de buurt van spoorwegen werden eveneens uitgesloten, omdat trams en treinen in de resultaten ook metaaldeeltjes afgeven, net het signaal voor fijn stof. Uiteindelijk bleven 388 plantjes over.

De algemene conclusie is eenduidig. "Over het hele grondgebied van de stad zien we de grote variatie in hoge en lage waarden. Het zijn de lokale factoren die voor grote verschillen zorgen", zegt hoogleraar Roeland Samson. De laagste waarden, overeenkomstig stedelijke achtergrondwaarden, werden waargenomen in veeleer brede, open straten met weinig verkeer of op plaatsen waar verkeer verderaf was.

De gemiddelde waargenomen waarden voor het volledige grondgebied bedroegen volgens de onderzoekers ongeveer zesmaal de achtergrondwaarde van 10 micro-ampere. Op sommige plaatsen waren er echter pieken die 20 tot 40 keer hoger waren, al was daar het spoorverkeer of werken in de buurt de oorzaak van de hogere waarden. De onderzoekers zagen wel dat de waarden "duidelijk" op lagere niveaus terugvallen, wanneer van verkeersassen wordt weggegaan.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud