netto

Fonds voor lekkende mazouttanks maakt stookolie licht duurder

©Hollandse Hoogte / Herman Engbers

Particulieren die kosten moeten maken om een lekkende mazouttank te saneren worden daar nog dit jaar voor vergoed. Daardoor neemt de prijs voor stookolie met een fractie toe.

Naar schatting 730.000 gezinnen in Vlaanderen hebben een stookolietank. Volgens de stookoliesector is bij ongeveer 9.000 tanks sprake van bodemverontreiniging door een lek. Omdat die schade vaak niet (helemaal) gedekt wordt door de verzekering kan dat leiden tot financiële drama's voor de gezinnen.

Daarom werd in 2019 een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de gewesten, de federale staat en de sector. De oliesectorfederaties Informazout, de Belgische Petroleum Federatie en Brafco richtten het bodemsaneringsfonds Promaz op, dat zou instaan voor de sanering van die lekkende mazouttanks.

Omdat de stookoliesector lang aarzelde om een erkenningsaanvraag in te dienen voor Promaz, stelde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) haar in gebreke. De sector kreeg een maand om stappen te ondernemen en lijkt de boodschap begrepen te hebben. De sector heeft maandag een erkenningsdossier ingediend voor Promaz bij de interregionale bodemsaneringscommissie. Als die het licht op groen zet, kan het bodemsaneringsfonds van start gaan.

0,01
Om het fonds te spijzen wordt de prijs van stookolie opgetrokken met 1 cent per liter stookolie of 10 euro per duizend liter.

'De verwachting is dat we nog dit jaar operationeel zijn', zegt Johan Mattart, algemeen directeur van Brafco. De kosten voor de sanering van een lekkende stookolietank lopen al snel op tot 50.000 euro of zelfs 250.000 euro als ook het grondwater is verontreinigd. Het fonds zal die kosten dekken, met een maximale tussenkomst van 200.000 euro. Ook mensen die in het verleden de sanering al op eigen kosten hebben betaald, krijgen die kosten terugbetaald. 

Om het fonds te spijzen wordt de prijs van stookolie opgetrokken met een cent per liter stookolie of 10 euro per duizend liter. Voor een gemiddelde bestelling per jaar van 2.000 liter betekent dat 20 euro extra kosten. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud