Fors meer boetes bij De Lijn

De openbaarvervoermaatschappij voert gerichtere controles uit wat tot meer boetes leidt. ©Photo News

De hogere boetes voor zwartrijden leiden niet tot minder zwartrijders. Integendeel, sinds de invoering van die hogere boetes steeg het aantal zwartrijders met bijna een derde als gevolg van gerichte controles.

De openbaarvervoermaatschappij controleert meer op plaatsen waar er problemen van overlast en zwartrijden zijn. 'Zo weten we dat trams gevoeliger zijn voor zwartrijden en dus verhogen we het aantal controles daar', zegt Astrid Hulhoven van De Lijn aan het persagentschap Belga. 

We weten dat trams gevoeliger zijn voor zwartrijden en dus verhogen we het aantal controles daar.
Astrid Hulhoven
Woordvoerster De Lijn

Dat werpt vruchten af. In 2015 zijn de boetes voor zwartrijden verhoogd, maar die hogere boetes leiden niet tot minder zwartrijden. Meer zelfs, het aantal pv's voor zwartrijden is tussen 2015 en 2017 met bijna een derde gestegen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst

In diezelfde periode is het aantal pv's voor overlast bij De Lijn meer dan verdubbeld. 

De Lijn wil de gerichte controles de komende jaren nog versterken waardoor het aantal pv's voor zwartrijden en overlast de komende jaren mogelijk nog kan stijgen. 'Op termijn hopen we dat iedereen beseft dat men het risico loopt gecontroleerd te worden', zegt Hulhoven. 

Hoog aantal klachten

De Lijn kreeg vorig jaar 41.899 klachten. Toch is dat een daling tegenover het jaar daarvoor. De diensten van de Vlaamse overheid kregen sinds de start van de regeerperiode in 2014 al meer dan een kwart miljoen klachten. Dat is nu al meer dan het totale aantal klachten tijdens de vorige regeerperiode. 

Toch is dat volgens ombudsman Bart Weekers geen teken van zwak bestuur. 'Het betekent dat de Vlaamse overheid zich steeds beter durft bloot te stellen aan de kritiek van burgers', zegt Weekers. 

#metoo

Het jaarverslag bevat nog twee opvallende trends. De impact van de #metoo-beweging vertaalt zich ook in de klachten bij de ombudsman. Zo zijn er meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij de UGent, de VRT, het onderwijs en de sport- en cultuursector. Zo kreeg de openbare omroep 170 reacties rond de zaak-Bart De Pauw. 

Daarnaast is het aantal klachten bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) vorig jaar verdubbeld.

Vorig jaar ging de hervorming van de gehandicaptensector volledig van start. Die overgang leidde tot de nodige klachten omdat sommige mensen met een handicap niet in aanmerking kwamen voor een basisondersteuningsbudget dat een vast bedrag per maand uitkeert. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud