Fors minder controles op arbeid

Onder meer de controles op de arbeidsdeelname van kansengroepen zoals allochtonen daalden vorig jaar. (foto HH) ©Joost van den Broek/Hollandse Hoogte

De Vlaamse inspectiediensten op arbeid voerden in 2011 20 procent minder controles uit dan in het jaar ervoor. Het is al het derde jaar op rij dat het aantal controles daalt.

De Vlaamse inspectiedienst op arbeid telt steeds minder inspecteurs. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Inspectie Werk en Sociale Economie. In 2011 daalde het aantal met 10 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De inspectie heeft vandaag bijna 26 voltijdse inspecteurs.

Ook het aantal controles daalt fors. In 2011 voerde de inspectie 855 controles minder uit dan in 2010 en 517 minder dan in 2008. Het aantal controles zakte zo met 28,9 procent tussen 2008 en 2011, van 2.962 naar nog 2.107. Vooral de controles op buitenlandse werknemers nemen af, met 27 procent ten opzichte van 2010. Daarbij gaat het om controles over arbeidsvergunningen en controles in het kader van regularisatiedossiers.

‘Nochtans was het de voorbije jaren duidelijk dat die controles op illegale tewerkstelling nodig zijn’, stelt Filip Watteeuw, Vlaams fractievoorzitter van Groen. ‘Als we drama’s zoals de dood van de twee Poolse chauffeurs bij een brand in Wingene willen vermijden, is absoluut meer controle nodig op arbeidsvergunningen.’

Het aantal controles in de private arbeidsbemiddeling daalde van 201 in 2010 tot 148. Ook de controles op activeringsmaatregelen, evenredige arbeidsdeelname van kansengroepen zoals allochtonen en ouderen en de controles op tewerkstellingsmaatregelen gingen het afgelopen jaar naar beneden.

Watteeuw roept Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) op om de inspectie meer ruimte en middelen te geven. ‘Minister Muyters beweerde in zijn beleidsnota Werk te kiezen voor een performant handhavingsbeleid. Maar het aantal controles daalt voor het derde jaar op rij. De Vlaamse regering bespaart duidelijk ook op haar inspectiediensten. Nochtans verdient een performante inspectie zichzelf bijna zeker terug.’

De nood aan meer controle op arbeid wordt volgens Watteeuw eens te meer bewezen door de nieuwe cijfers van Federgon, waaruit blijkt dat bijna een derde van de uitzendkantoren blijft ingaan op discriminerende vragen. ‘De inspectie stelde vorig jaar al dat er ten opzichte van discriminatie te weinig dwingende maatregelen waren’, stelt Watteeuw.

Vastgestelde inbreuken

Het kabinet-Muyters wijst erop dat de procentuele pakkans wel fors omhooggaat. ‘Het klopt dat het aantal inspecties en het aantal inspecteurs dalen’, zegt minister Muyters. ‘Maar de pakkans gaat omhoog en stijgt van 15 procent in 2010 tot bijna 29 procent in 2011. We voeren met minder mensen steeds efficiëntere controles uit. Het aantal vastgestelde inbreuken stijgt van 383 in 2009 tot 543 in 2011. Bovendien werken we ook steeds meer samen met de federale en regionale inspectiediensten.’

Maar de samenwerking in de Vlaamse overheid kan beter, stelt de Inspectie in haar jaarverslag. ‘Er zijn slechts sporadisch en niet-gecoördineerde aanzetten gebeurd.’ De Inspectie wil een aanzet geven tot een overkoepelende visie op toezicht en handhaving over de verschillende beleidsdomeinen in de Vlaamse overheid.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud