Fraude met ecologiesteun in drukkerijsector

©Bloomberg

Volgens de Vlaamse overheid is in de Vlaamse drukkerijsector tussen 2011 en 2019 voor 13 miljoen euro fraude gepleegd met ecologiesteun. Het is niet duidelijk om wie het gaat, maar één consultant lijkt centraal te staan.

In de drukkerijsector is de voorbije jaren volgens de Vlaamse overheid systematisch fraude gepleegd met ecologiesteun. Dat zijn subsidies om bedrijven te vergroenen, waarvoor jaarlijks een budget is van ongeveer 23 miljoen euro. Bedrijven kunnen er 10 procent van een investering mee terugverdienen.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) gaf in het Vlaams Parlement donderdag meer uitleg over de zaak op vraag van Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD). Die kwam het dossier op het spoor omdat het Rekenhof in zijn jaarverslag gewag maakte van de terugvorderingen.

‘Ik ben geshockeerd door dit dossier’, zei Crevits. Ze wil niet zeggen over welke bedrijven het gaat, omdat de aantijgingen worden betwist door de bedrijven in kwestie en er procedures lopen.

Systematische fraude

Het gaat om systematische fraude waarbij een handvol leveranciers, één subsidieconsultant en een 35-tal drukkerijbedrijven betrokken zijn. Alles samen gaat het om 154 subsidiedossiers. De Vlaamse overheid heeft al in 82 zaken de steun teruggevorderd. In totaal bedragen die terugvorderingen 13 miljoen euro.

Ik ben geshockeerd door dit dossier.
Hilde Crevits (CD&V)
Vlaams minister van Economie

In sommige gevallen beweerden drukkerijen over milieuvriendelijke drukpersen te beschikken, terwijl cruciale elementen van die technologie - zoals warmtewisselaars - niet in de machines zaten. In andere gevallen waren de prijzen voor de drukpersen niet marktconform.

Nooit uitgevoerde investering

Dat het zo lang duurde vooraleer de Vlaamse overheid de fraude ontdekte, komt volgens Crevits omdat het om complexe technologie gaat. Een inspecteur van het Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen (Vlaio) kwam ze begin 2019 op het spoor omdat een drukkerij ecologiesteun had ontvangen voor een milieuvriendelijke drukpers, terwijl bij een controle bleek dat de investering nooit was gebeurd.

Omdat de attesten voor de bijhorende milieusubsidie wél in orde waren, besloot de inspectie een grondiger onderzoek naar die attesten te voeren. Daarbij werd er hulp ingeroepen van het Vlaams technologisch instituut VITO.

Ter goeder trouw

Volgens Crevits worden de aantijgingen van fraude betwist door de meeste drukkerijen die de subsidies ontvingen, waardoor ze geen namen kan noemen. De meeste drukkerijen beweren te goeder trouw de technologie te hebben gekocht en wijzen naar de leverancier of de consultant.

De Vlaamse overheid kan alleen de drukkerijen zelf onderzoeken, omdat zij de subsidie ontvingen. Daarom is het dossier eind vorig jaar overgemaakt aan de Centrale Dienst ter Bestrijding van Corruptie. Dat onderzoek is nu bezig. Uiteindelijk moet een rechter zich uitspreken over de terugvorderingen.

Hallucinant

Dat misschien één consultant goed is voor 13 miljoen euro fraude met Vlaamse subsidies is 'hallucinant', zegt Vande Reyde. 'Het is goed dat Vlaio dit uiteindelijk ontdekt heeft, maar ik ga dit tot op de bodem uitzoeken. We moeten voorkomen dat deze persoon betrokken is bij andere steunmaatregelen, met respect voor geheimhouding tijdens het gerechtelijk onderzoek dat loopt.'

Volgens Vande Reyde moeten lessen getrokken worden voor de toekomst. 'Dit soort subsidies zijn duidelijk heel fraudegevoelig. Er zijn altijd personen die de mazen in het net zoeken en helaas ook vinden. Het vergt heel wat technische kennis om misbruik te ontdekken. Het zou beter zijn dat we werk maken van een algemene, grote lastenverlaging voor alle ondernemingen. Dan kunnen we het oerwoud aan aparte subsidies verder verminderen.'

Febelgra, de sectorfederatie van de grafische industrie, laat weten niet te willen reageren op de aantijgingen om het onderzoek sereen te laten verlopen, maar stelt wel dat 'de verschillende steunaanvragen steeds in volle transparantie ten aanzien van de overheid (Vlaio) gebeurd zijn. Wij kunnen uiteraard niet spreken voor elk individueel bedrijf, maar het onderzoek zal uitwijzen dat de betrokken bedrijven te goeder trouw handelden en nooit de bedoeling hebben gehad fraude te plegen.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud