Fusiegemeenten veroorzaken duizenden foutieve adressen

Lievegem is een van de negen nieuwe fusiegemeenten. Maar die hele operatie gaat niet zonder slag of stoot. ©Jonas Lampens

De Kruispuntbank van Ondernemingen, het centrale register van de overheid met gegevens van Belgische ondernemingen, telt duizenden foutieve adressen. Een gevolg van de aanpassing van 34.351 adressen na de fusie van Vlaamse gemeenten begin dit jaar.

De fusie van negen gemeenten in Vlaanderen leidt tot een administratieve operatie waarbij een pak overheidsdiensten hun adressenlijst moeten aanpassen. Een reeks gemeenten delen een nieuwe fusienaam, andere gemeenten behouden hun naam na een fusie. De beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) voerde de aanpassingen door op 3 januari, maar de ingreep leidt tot problemen bij andere overheidsdiensten.

Zo mag een dokter uit Aalter zijn voertuig niet inschrijven omdat de databank niet strookt met de adresgegevens van de federale overheidsdienst Economie. De auto, die via een vennootschap werd aangekocht, staat al enkele dagen geblokkeerd bij de garage omdat de man geen nummerplaat krijgt.

Manueel aanpassen

De FOD Economie bevestigt dat 5.889 adressen bij die operatie niet geconverteerd zijn, wat voor de betrokken bedrijven en personen problemen kan opleveren. 3.173 adressen zijn niet officieel. Die bedrijven worden opgespoord om correcte gegevens te verschaffen. 2.565 adressen komen wel voor in het Vlaamse adressenregister maar kunnen niet automatisch omgezet worden. De adressen worden manueel aangepast, maar die administratieve oefening vraag tijd.

Mogelijk gaat het om meer adresgegevens dan wordt aangenomen. 'Het is duidelijk dat we de gegevens in de KBO nog correcter kunnen maken', zegt Chantal De Pauw van de FOD Economie. 'We roepen bedrijven dan ook op na te gaan of hun gegevens overeenstemmen met de realiteit.' De overheid heeft in het verleden al campagnes gevoerd om bedrijven aan te sporen hun adressen zelf te verifiëren.

Bij de FOD Mobiliteit kan men donderdag ook niet zeggen hoeveel inschrijvingen bij de DIV geblokkeerd zijn door het softwareprobleem.

Een foutief adres in de Kruispuntbank is niet noodzakelijk een probleem voor een onderneming. Maar bij bepaalde administratieve procedures, zoals het inschrijven van een geïmporteerde auto, krijgt de betrokken dienst problemen met de afhandeling.

De FOD Economie roept de dokter uit Aalter op om contact op te nemen met de beheersdienst van de Kruispuntbank. Andere bedrijven die dringende aanpassingen nodig hebben, kunnen de helpdesk van de KBO (02/277.64.00) contacteren, zodat de omzetting prioritair behandeld kan worden. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect