Gaan de scholen dit schooljaar nog open?

Hoe lang blijven de scholen nog dicht? ©BELGA

De Nationale Veiligheidsraad besliste vrijdag dat de scholen minstens tot aan de paasvakantie dichtblijven. Hoe moet het nadien verder met het onderwijs? Drie scenario's zijn in omloop.

Scenario 1: de scholen gaan na de paasvakantie open

Dit is het ideale scenario. Vrijdag besliste de Nationale Veiligheidsraad dat de maatregelen verlengd worden tot 19 april, het einde van de paasvakantie. In dat geval verandert er weinig. De komende week blijven de leerkrachten afstandsonderwijs aanbieden, maar zonder nieuwe leerstof. Opdrachten en taken staan niet op punten. De paasvakantie zelf is een echte vakantie: de leerkrachten geven online geen les. Over opvang werd vorige week al beslist dat de lokale besturen in opvang in de scholen zouden voorzien. De leerkrachten staan daar in principe niet voor in, maar mogen zich wel vrijwillig opgeven voor het toezicht.

3 mei
Heropening
Minister van Onderwijs Ben Weyts gaat ervan uit dat de scholen tot 3 mei dichtblijven.

Hoewel dat scenario ieders voorkeur geniet, is het weinig waarschijnlijk. De Nationale Veiligheidsraad evalueert in de vakantie of een verlenging van de maatregelen tot 3 mei noodzakelijk is. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) liet al optekenen weinig optimistisch te zijn en gaat ervan uit dat die verlenging er komt.

Scenario 2: de scholen gaan begin mei open

In dat geval gaan leerkrachten over tot echt afstandsonderwijs met nieuwe leerstof. Het gaat dan om 'pre-teaching': de nieuwe leerstof wordt online of via werkbladen gegeven, maar de leerkracht herneemt de stof nog eens klassikaal wanneer de scholen hun deuren weer openen. Het is niet de bedoeling om tot dan taken en toetsen voor punten te laten meetellen.

Toch moeten leerlingen zich niet aan volle lesweken achter de computer verwachten. ‘Het moet haalbaar blijven’, zegt Lieven Boeve, de directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. ‘Het is beter om bijvoorbeeld een halve dag te leren, maar dan wel geconcentreerd.'

Je kunt ook niet alles vanuit Brussel regelen.
Lieven Boeve
Topman Katholiek Onderwijs

Er zijn nog geen concrete richtlijnen over hoe dat teleonderwijs eruit moet zien. ‘Maar je kunt ook niet alles vanuit Brussel regelen’, zegt Boeve. Sommige scholen hebben een publiek waarbij iedereen thuis een eigen laptop en een rustige leeromgeving heeft, andere moeten volledig met schriftelijke werkbundels werken. ‘Of het lukt om live lessen met heel de klas te organiseren moet je per klas bekijken. Ik denk dat we de scholen moeten vertrouwen dat ze daar echt hun verantwoordelijkheid in opnemen.’

Scholen moeten nadenken welke leerdoelen wel en niet essentieel zijn, en eventueel geschrapt of verschoven kunnen worden naar volgend jaar. Moeten uren esthetica en godsdienst wijken voor wiskunde en Nederlands? ‘Nee, het is een oefening binnen vakken, niet tussen vakken’, zegt Boeve. Wel moet er zo veel mogelijk onderwijstijd overblijven. ‘Dat kan door schooluitstapjes te schrappen, maar ook door de examenperiode in te korten of bepaalde vakken op een andere manier te toetsen.’

Scenario 3: de scholen gaan voor de zomer niet of nauwelijks nog open

Over dat scenario is nog weinig geweten. Een inkorting van de zomervakantie ligt niet op tafel. Of scholen gedeeltelijk of gefaseerd heropenen, bijvoorbeeld eerst het basisonderwijs en dan pas het secundair, is nog niet geweten. ‘Het is niet dat we daar niet over nadenken, maar we gaan pas oplossingen uitwerken als het probleem zich acuut stelt’, zegt Boeve.

De voorbereiding op dat scenario is vooral juridisch van aard en moet flexibiliteit creëren. ‘Scholen zijn verplicht om in hun schoolreglement aan het begin van het schooljaar vast te leggen hoe ze evalueren’, zegt Boeve. ‘Om daar een mouw aan te passen, moet wettelijk worden opgetreden.’

 

Dit is uiteraard het ideale scenario. Vrijdag besliste de Nationale Veiligheidsraad dat de maatregelen verlengd worden tot 19 april, het einde van de paasvakantie dus. In dat geval verandert er weinig: komende week zullen leerkrachten afstandsonderwijs blijven aanbieden, maar zonder nieuwe leerstof. Opdrachten en taken staan niet op punten. De paasvakantie zelf is ook een echte vakantie: leerkrachten geven ook online geen les. Over opvang werd vorige week al beslist dat de lokale besturen opvang op de scholen zouden voorzien. Leerkrachten staan daar in principe niet voor in, maar mogen zich wel vrijwillig opgeven voor het toezicht.

Hoewel dit scenario iedereens voorkeur geniet, is het weinig waarschijnlijk. De Nationale Veiligheidsraad evalueert in de vakantie of een verlenging van de maatregelen tot 3 mei noodzakelijk is. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) liet al optekenen weinig optimistisch te zijn en gaat er van uit dat die verlenging er komt.

Scenario 2: de scholen gaan open begin mei

In dat geval gaan leerkrachten over tot echt afstandsonderwijs met nieuwe leerstof. Het gaat dan wel over 'pre-teaching': de nieuwe leerstof wordt online of via werkbladen gegeven, maar de leerkracht herneemt de stof nog eens klassikaal wanneer de scholen hun deuren weer openen.

Toch moeten leerlingen zich niet aan volle lesweken achter de computer verwachten. ‘Het moet haalbaar blijven’, zegt Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs. ‘Beter is dan om bijvoorbeeld een halve dag leren, maar dan wel geconcentreerd.’ Die nieuwe leerstof voor punten laten meetellen, is nog steeds niet de bedoeling.

Er zijn nog geen concrete richtlijnen over hoe dat teleonderwijs eruit moet zien. ‘Maar je kunt ook niet alles vanuit Brussel regelen’, zegt Boeve. Sommige scholen hebben een publiek waarbij iedereen thuis een eigen laptop en een rustige leeromgeving heeft, andere moeten volledig met schriftelijke werkbundels werken. ‘Of het lukt om live lessen met heel de klas te organiseren, moet je echt per leerling gaan bekijken. Ik denk dat we ook de scholen moeten vertrouwen dat ze daar echt wel hun verantwoordelijkheid in opnemen.’

Scholen zullen ook moeten nadenken welke leerdoelen wel en niet essentieel zijn, en dus eventueel geschrapt of verschoven kunnen worden naar volgend jaar. Moeten uren esthetica en godsdienst dan ook wijken voor wiskunde en Nederlands? ‘Nee, het is een oefening binnen vakken, niet tussen vakken’, zegt Boeve. Wel moet er zoveel mogelijk onderwijstijd overblijven. ‘Dat kan bijvoorbeeld door schooluitstapjes te schrappen, maar ook door de examenperiode in te korten of voor bepaalde vakken op een andere manier te toetsen.’

Scenario 3: de scholen gaan niet of nauwelijks nog open voor de zomer

Over dit scenario is nog weinig geweten. Ook of scholen misschien gedeeltelijk of gefaseerd open gaan, bijvoorbeeld eerst het basisonderwijs en dan pas het secundair, is nu nog niet geweten. ‘Het is niet dat we daar niet over nadenken, maar we gaan pas concrete oplossingen uitwerken wanneer het probleem zich acuut stelt’, zegt Boeve.

De huidige voorbereiding op dit scenario is dan ook vooral juridisch. Decretale maatregelen moeten voor de nodige flexibiliteit zorgen. ‘Zo zijn scholen verplicht om in hun schoolreglement aan het begin van het schooljaar vast te leggen hoe ze evalueren’, zegt Boeve. ‘Om daar een mouw aan te passen, moet wettelijk worden opgetreden.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud