Mag uw kind straks naar school?

De kleuterklassen en de lagere scholen gaan hoe dan ook volledig open. Voor middelbare scholen ligt het ingewikkelder. ©BELGA

De druk van ouders, pedagogen en kinderartsen is groot om kinderen vanaf september weer gewoon naar school te laten gaan. Maar het is onzeker of een volledige heropstart mogelijk is. Het Vlaamse onderwijsveld buigt zich daar vrijdag over.

De druk om de scholen ruim te openen is groot. Scholen in buurlanden kunnen binnenkort met weinig beperkingen van start gaan. In Nederland mogen alle leerlingen van het middelbaar gewoon naar school, zonder afstand of mondmaskers. Vooralsnog lijkt het er nog steeds op dat scholen en kinderen niet de motor vormen van de epidemie.

Pedagogen en kinderartsen herhalen woensdag in een open brief het belang van de school voor het welzijn van kinderen.

Pedagogen en kinderartsen benadrukten woensdag nog eens in een open brief het belang van de school voor het welzijn van kinderen. Het gaat niet alleen om leervaardigheden en kennis opdoen, maar ook om de veilige, stimulerende omgeving, het bieden van een structuur en tijdinvulling, spelen, sociaal contact en het ondersteunen van kwetsbare kinderen. ‘Al die rollen kunnen veel minder of niet door afstandsonderwijs ingevuld worden’, menen ze.

Maar er is ook bezorgdheid over het stijgende aantal coronabesmettingen.

Wat zijn de opties voor welke kinderen en jongeren?

Kleuters en leerlingen in de lagere school

Die kunnen sowieso de hele week naar school. Er gelden wel nog extra hygiënemaatregelen, maar kinderen hoeven in de klas of op de speelplaats geen afstand te houden.

Middelbare scholieren

Hier ligt het ingewikkelder. In juni werden kleurcodes afgeklopt met elk een eigen scenario: groen, geel, oranje en rood. De herstart is afhankelijk van welke code geldt op 1 september. De bedoeling is dat scholen makkelijk schakelen tussen de niveaus, afhankelijk van hoe de epidemie evolueert. Kwetsbare jongeren kunnen in elk scenario naar school.

  • Code groen: geen probleem, de scholen kunnen weer open zoals voor corona, maar dat is uitgesloten zolang er geen vaccin of groepsimmuniteit is.
  • Code geel: geldt bij een beperkte overdracht van besmettingen, waardoor verhoogde waakzaamheid is aangewezen. Scholen kunnen vier dagen in de week open, woensdag is er dan in principe afstandsonderwijs. Leerlingen moeten geen afstand houden.
  • Code oranje: geldt bij een systematische overdracht van besmettingen in de samenleving, met alleenstaande of geïsoleerde clusteruitbraken. Hier is de verandering ingrijpender: er wordt gewerkt met shifts voor de verschillende klasbubbels, leerlingen gaan dan week om week naar school.
  • Code rood: geldt bij wijdverspreide besmettingen in de samenleving, met veel nieuwe uitbraken en clusters. Code rood lijkt in grote mate op code oranje, maar met nog iets striktere hygiënemaatregelen.

Studenten hoger onderwijs

Code rood gebeurt aan de universiteiten in volledig in afstandsonderwijs.

Voor het hoger onderwijs bestaat een onderscheid tussen de hogescholen en de universiteiten.

Voor de hogescholen betekent geel dat er een mix komt van online- en offlineonderwijs. De circulatie op de campus wordt minstens met 25 procent verminderd, social distancing blijft de norm. Bij code oranje mag het maximumaantal studenten op de campus nog maar 20 procent zijn. Bij code rood is dat nog maar 10 procent. In die twee laatste scenario's wordt maximaal ingezet op afstandsonderwijs.

Aan de universiteiten kunnen de auditoria bij code geel een bezetting hebben van 1 op 2, met mondmaskers. Ook seminaries of werkcolleges kunnen met dezelfde capaciteit doorgaan. Bij code oranje vermindert de capaciteit van aula's tot 20 procent. Onderwijs 'in kleine groepen' kan doorgaan met de helft van de bezettingsgraad, op voorwaarde dat iedereen een mondmasker draagt. Code rood gebeurt volledig in afstandsonderwijs, met uitzondering van specifieke lesvormen zoals labo’s.

Krijgen we voor het hele onderwijs één code?

Tot dusver werd steeds gedacht dat één code zou gelden, al kon een burgemeester wel ingrijpen bij een lokale broeihaard en beslissen een school te sluiten. Met de lokalere aanpak van de coronacrisis de afgelopen weken is het niet zeker of dat principe overeind blijft. Luc Sels, rector van de KU Leuven en voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), pleitte drie weken geleden al voor een fijnmaziger systeem met verschillende kleurcodes afhankelijk van de locatie.

Luc Sels pleit voor een fijnmaziger systeem met verschillende kleurcodes afhankelijk van de locatie.

De keuze gebeurt bovendien na afstemming met de andere gemeenschappen. Het is niet zeker of per se eenzelfde scenario geldt aan beide kanten van de taalgrens.

In juni werd uitgegaan van een 1 september in code geel. Dat we ons midden in een tweede golf bevinden, maakt dat moeilijk, ook al zwakt de groei in het aantal besmettingen ondertussen weer af.

Wanneer weten we meer?

Het is nog helemaal niet zeker dat de beslissing vrijdag al valt. Op de agenda staat ook de evaluatie van het afgelopen schooljaar. Het dilemma kan bovendien een stevige discussie opleveren: terwijl de koepels tijdens de eerste golf steeds hamerden op het maximaal openen van de scholen, staan de vakbonden erop dat geen risico’s worden genomen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud