‘Gebrek aan technisch talent kost ons welvaart'

Het aandeel meisjes in STEM-richtingen zou tegen 2030 moeten stijgen naar 50 procent. ©Hollandse Hoogte / Dolph Cantrijn

De volgende Vlaamse regering moet nog meer doen om Vlamingen warm te maken voor techniek, vooral meisjes en kwetsbare jongeren. Dat zegt een adviesgroep onder leiding van Melexis-topvrouw Françoise Chombar.

‘Vlaanderen mist veel projecten en economische meerwaarde omdat er niet voldoende technisch talent is. Daardoor missen we welvaart, die op haar beurt tot welzijn leidt.’ Dat zegt Françoise Chombar, de topvrouw van het beursgenoteerde chipbedrijf Melexis. Zij is voorzitter van de groep die de Vlaamse regering adviseert over het STEM-beleid. STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics.

Het STEM-platform wil dat de volgende Vlaamse regering werk maakt van een nieuw actieplan voor de periode 2020-2030. Daarbij leggen ze de lat hoog: levenslang leren moet iedereen een basis digitale vaardigheden doen krijgen en het aandeel meisjes in STEM-richtingen moet naar 50 procent.

©Mediafin

Dat is haalbaar, betogen Chombar en ondervoorzitter Guy Tegenbos. De doelstellingen uit het huidige actieplan, dat tot 2020 loopt, zijn in zicht. Het is de bedoeling om tegen 2020 naar een derde meisjes in technische richtingen te evolueren (zie grafiek).

Maar er is nog heel wat werk aan de winkel, zeggen Chombar en Tegenbos. ‘Het aandeel leerlingen dat met een STEM-diploma afstudeert, groeit, maar de vraag vanuit het bedrijfsleven groeit nog sneller. België hinkt internationaal achterop. Daarom willen we nog meer meisjes en kwetsbare jongeren naar STEM-richtingen begeleiden. Zij zijn ondervertegenwoordigd. We zien bovendien in onderzoek dat meisjes in technische richtingen meer de focus leggen op de impact op mens en milieu. Het is geen toeval dat de klimaatactivisten in heel wat landen jonge vrouwen zijn. We moeten daarom de maatschappelijke relevantie van heel wat technische beroepen onderlijnen. Als je geneeskunde studeert, kun je duizenden mensen helpen. Maar als je bijvoorbeeld een speciale bionische prothese ontwikkelt, kun je tienduizenden mensen helpen.’

Levenslang leren

Het STEM-platform wil ook dat er meer aandacht komt voor levenslang leren. ‘De witte sector (zorgsector, red.) is erin geslaagd veel mensen van andere sectoren aan te trekken en hen op de werkvloer bij te scholen’, zegt Tegenbos. ‘Dat kan ook voor STEM-beroepen. Bedrijven kunnen meer ongeschoolde of laaggeschoolde mensen aantrekken en hen vervolgens intern opleiden. Zo creëren ze zelf de profielen die ze zoeken.’

Elke Vlaming moet een basis digitale vaardigheden hebben. We willen geen kloof tussen de haves en de havenots.
françoise chombar
ceo melexis

Concreet schuift het platform het voorbeeld van Singapore naar voren waar elke burger per jaar een cheque krijgt om zichzelf bij te scholen. Op die manier is het de bedoeling dat tegen 2030 elke Vlaming een basis digitale vaardigheden heeft. ‘De hele maatschappij digitaliseert’, zegt Chombar. ‘Zonder digitale vaardigheden raak je in onze maatschappij geïsoleerd. We willen geen kloof tussen de haves en de havenots. Dat geldt voor de arbeidsmarkt, maar ook voor onze ouderen.’

‘Dat kan op een creatieve manier. Mijn kinderen hebben mijn tachtigjarige schoonmoeder geleerd hoe ze met een smartphone moet omgaan. Je kan ouderen ook stimuleren om samen daarmee aan de slag te gaan. Maar de overheid moet de ambitie hebben om iedereen mee op de trein te krijgen’, besluit Chombar.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect