Advertentie

Geen jobbonus voor zelfstandigen

©BELGA

De jobbonus wordt volgend jaar ingevoerd voor werknemers, maar komt er niet voor zelfstandigen. Daardoor valt de oorspronkelijke kostprijs van 350 miljoen euro met bijna de helft terug. Voor startende ondernemers komt er wel een bonus.

Maandagmiddag wordt het Vlaamse politieke jaar officieel op gang getrapt met de septemberverklaring van minister-president Jan Jambon (N-VA). Op het spreekgestoelte van het Vlaams Parlement maakt Jambon dan ook bekend hoe de begroting van 2022 eruitziet. In de nacht van vrijdag op zaterdag bereikte de coalitie van de N-VA, CD&V en Open VLD daarover een akkoord.

Een van de belangrijkste elementen uit de septemberverklaring is dat de jobbonus, een premie van 50 euro per maand voor de laagste lonen, alsnog wordt ingevoerd. Daar rezen door de hoge kostprijs van 350 miljoen euro en het onzekere effect op de tewerkstelling vragen over. Maar omdat de maatregel nu 150 miljoen euro goedkoper blijkt uit te vallen, zette de regering toch het licht op groen.

Zelfstandigen

De voornaamste reden waarom de kostprijs halveert, is dat de jobbonus niet uitbetaald zal worden aan zelfstandigen. Daarnaast heeft ook het federale loonakkoord tot gevolg dat de kostprijs lager uitvalt. Door federaal de minimumlonen te verhogen moet Vlaanderen een lager bedrag voor de jobbonus uitbetalen.

In ruil voor het schrappen van de bonus wordt wel voorzien in een bonus voor startende ondernemers. Hoeveel die kost, is nog niet duidelijk. Dat de jobbonus in totaal 150 miljoen minder kost dan oorspronkelijk geraamd, helpt minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) al aardig om het begrotingstekort van 1,8 miljard in 2022 in te perken. Diependaele hoopt erop het tekort tegen 2024 terug te brengen tot 900 miljoen euro.

Dienstencheques

De bekritiseerde jobbonus wordt dan toch uitgevoerd. Voor de laagste lonen komt er vermoedelijk een maandelijks belastingvoordeel van 50 euro.

In 2022 wordt er al 200 miljoen van dat tekort weggesnoeid. Dat geld komt onder andere van een hervorming in het 'Groeipakket'. Normaal wordt het budget voor de kinderbijslag jaarlijks met 2 procent geïndexeerd. Dat zou nu 1 procent worden. Op Radio 1 zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) dat de basisbedragen de levensduurte blijven volgen, maar dat de sociale toeslagen normaal gezien sneller stijgen. 'We stellen vast dat de levensduurte minder snel stijgt dan verwacht. Daarom hebben we dat aangepast.'

De aanpassing aan de kinderbijslag is al goed voor twee derde van de ruim 100 miljoen euro die op Welzijn, het tweede grootste budget, gezocht moest worden. Ook op Onderwijs, het grootste budget, zou 100 miljoen bespaard worden. Concrete besparingen werden nog niet afgeklopt, valt te horen. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zou samen met de sociale partners op zoek gaan naar dat geld.

Doelgroepenkortingen

Er wordt ook gehakt in de 'doelgroepkortingen' voor bedrijven, een verlaging van de sociale bijdragen voor de aanwerving van werknemers uit bepaalde doelgroepen. Werknemers die 58-plussers aanwerven of in dienst houden hebben in sommige gevallen recht op zo'n lastenverlaging.

De leeftijdsvoorwaarde om de korting te krijgen voor werknemers die in dienst zijn, stijgt tegen 2024 gradueel tot 61 jaar. Ze blijft op 58 jaar voor nieuwe werknemers. Aan de doelgroepenkortingen voor jongere werknemers en arbeidsgehandicapten verandert niets. Door te morrelen aan de doelgroepkorting hoopt de regering 140 miljoen euro te besparen.

Heffing bedrijfsafval

Een opvallende maatregel op het departement van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is een heffing op bedrijfsafval. Bedrijven die restafval naar de verbrandingsoven sturen, betalen daar voortaan 25 euro in plaats van 13 euro per ton verbrand afval op. De maatregel moet bedrijven ertoe aanzetten meer te recycleren, zodat er minder verbrand hoeft te worden.

Voorts is het vooral de vraag wat de 'spending reviews' die minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) onder de naam Vlaamse Brede Heroverweging organiseerde, hebben opgeleverd. En of bijvoorbeeld het mes wordt gezet in de Vlaamse subsidiestroom naar bedrijven en socioculturele organisaties.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud