Advertentie
interview

Geert Versnick stapt uit de politiek

©Tom Verbruggen

Na alle heisa over zijn bijverdiensten kondigt Oost-Vlaams gedeputeerde Geert Versnick (Open VLD) zijn afscheid aan. ‘Dit is mijn beslissing, de partij heeft me niet gedwongen.’

Na een politieke carrière van meer dan 30 jaar kondigt Open VLD-politicus Geert Versnick zijn afscheid van de politiek aan. Hij stopt onmiddellijk als gemeenteraadslid in Gent.

Bij de provincieraadsverkiezingen moet per arrondissement worden gekozen. In het belang van de partij heb ik nog even gedacht: wie anders dan ik?
Geert Versnick
Gedeputeerde provincie Oost-Vlaanderen

Na de verkiezingen van 2018, waarbij hij geen kandidaat zal zijn, zet hij ook een punt achter zijn mandaat als Oost-Vlaams gedeputeerde. De 60-jarige liberaal lag de voorbije maanden zwaar onder vuur omdat hij als mandatenkoning stevig bijverdiende bij tal van intercommunales.

Ook zijn zijsprongen naar het bedrijfsleven, zoals zijn bestuurdersmandaat bij de intussen ter ziele gegane Optima-bank, leverden Versnick veel kritiek op.

Door zijn cruciale rol in zowel de Oost-Vlaamse politiek als in het bedrijfsleven, en dan vooral bij de intercommunales die elektriciteit en gas verdelen, werd wel eens geopperd dat in Oost-Vlaanderen niets kan worden geregeld zonder dat hij erbij betrokken is.

Was, na alle heisa over uw mandaten en bijverdiensten, de druk vanuit de partij te groot geworden om nog te kunnen functioneren?

Geert Versnick: ‘Ik had de knoop al eerder doorgehakt. Ik was al een jaar of twee aan het nadenken over mijn professionele toekomst. In december, rond mijn zestigste verjaardag, heb ik de beslissing genomen. Ik ben twintig jaar aan de slag geweest als advocaat, ik heb zestien jaar in de Kamer gezeten, ik was twaalf jaar schepen en ik zal zes jaar gedeputeerde zijn geweest. Het is tijd voor iets anders. Wat is nog niet meteen duidelijk, maar ik moet het nu doen. Ik zit al over de helft van mijn leven.’

In uw partij wordt gefluisterd dat voorzitster Gwendolyn Rutten u gedwongen heeft om uit de politiek te stappen.

Versnick: ‘Ze weet dat ik al lang met dat idee in mijn hoofd zat en ik heb het met haar doorgesproken. Ze heeft me niet gedwongen, het is mijn beslissing, die ik na lang twijfelen heb genomen. Bij de provincieraadsverkiezingen moet per arrondissement worden gekozen. In het belang van de partij heb ik nog even gedacht: wie anders dan ik? Maar ik ben tot het besef gekomen dat het kerkhof vol ligt met onvervangbaren.’

Voelt u zich nog welkom in uw partij?

Versnick: ‘Ik heb nog veel vrienden in mijn partij die weten wat ik gerealiseerd heb en die me respecteren. Uiteraard voel ik me nog welkom.’

Uw miscommunicatie over uw inkomen, waarbij u eerst verklaarde 5.850 euro bruto per maand te verdienen, dat later bijstelde tot 6.500 euro en dat uiteindelijk 9.000 euro bleek te zijn, heeft nochtans veel kwaad bloed gezet.

BIO Geert Versnick

De Gentse liberaal Geert Versnick (60), jurist van opleiding, begon zijn politieke carrière als adviseur van onder meer oud-minister Willy De Clercq en oud-premier Guy Verhofstadt. Van 1994 tot 2010 zetelde hij in de Kamer. Van 2001 tot 2012 was hij schepen in Gent. Sinds 2012 is Versnick gedeputeerde voor de provincie Oost-Vlaanderen.

Versnick: ‘Het was onverstandig om zo snel te communiceren. Veel politici communiceerden op hetzelfde moment op een andere manier. Om misverstanden te vermijden, was het beter geweest eerst vast te leggen of we netto of brutobedragen openbaar zouden maken en of we daar al dan niet onze onkostenvergoeding zouden bijtellen. De 5.850 euro was fout, want in alle drukte heb ik een rekenfout gemaakt. De 6.500 euro was correct. De 9.000 euro was mijn inkomen mét onkostenvergoeding, wat overigens geen loon is.’

Om u te citeren: daar komt een profvoetballer niet voor buiten.

Versnick: ‘Ik begrijp dat daar veel ongenoegen over bestaat. Maar die uitspraak is uit haar context gerukt. Ik heb tijdens een interview verteld dat ik zeer goed mijn boterham verdien. Wat ik per maand krijg, is een klein fortuin voor een leefloner, dat besef ik maar al te goed. Maar ik heb, om alles in zijn context te plaatsen, er ook aan toegevoegd dat het in vergelijking met een profvoetballer klein bier is.’

Is 6.500 euro bruto, betaald met belastinggeld, niet veel voor een lokale politicus?

Versnick: ‘Ik stoor me er geweldig aan dat, op aangeven van de studiedienst van de PVDA, bepaalde politici worden weggezet als graaiers. De vraag is of een mandaat dat iemand opneemt er een is voor een zinvolle organisatie en of de persoon die erheen wordt gestuurd bekwaam is. Als dat het geval is en er staat een correcte beloning tegenover, dan is dat toch verantwoord? Ik kan in de spiegel kijken: al mijn mandaten doorstaan die toets.’

Moeten mandatarissen van intercommunales, uiteindelijk samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, wel vergoed te worden? Maakt dat geen deel uit van de functie?

Versnick: ‘In sommige bestuursmandaten kruipt veel tijd en werk. Neem nu mijn werk voor de intercommunales Elia of Eandis: dat is niet één vergadering per jaar. Het zijn nutsbedrijven die moeten worden geleid met kennis van zaken. Een liberale partij als de mijne vindt dat tegenover zulk werk een eerlijke vergoeding moet staan.’

©BELGA

Ook als dat gepaard gaat met een zweem van belangenvermenging, die bijvoorbeeld is ontstaan over uw rol bij Optima en bij de projectontwikkelaar Land Invest?

Versnick: ‘Die perceptie is ontstaan en ik heb dan ook mijn conclusies getrokken. Ik heb mijn mandaten bij Optima en Land Invest stopgezet. Zowel in de stad Gent als in de provincie is mijn rol onderzocht. Daarbij heeft men niets problematisch kunnen vaststellen.’

De perceptie is er een van u als meester-lobbyist die in de coulissen de schimmige deals regelt.

Versnick: ‘Schimmige deals? Ik probeer resultaten te bereiken. Maar als ik afga op wat er allemaal in de kranten is verschenen, dan had ik blijkbaar over alles mijn zeg in het Gentse. Ik heb aan de Optima-commissie gevraagd mij concrete voorbeelden te geven van waar ik in de fout ben gegaan. Er is niets gevonden. Niets!’

Misschien net omdat u in een schemerzone opereert?

Versnick: ‘Dat is een intentieproces: vaststellen dat er niets aan de hand is en toch denken dat er iets kan zijn. Zo kunt u iedereen van alles beschuldigen. Samenzitten en samenwerken om een gefundeerde visie op lange termijn uit te werken en die ook realiseren, is altijd mijn aanpak geweest. Is dat lobbyen? Ik noem dat eerder mensen samenbrengen. En dat is in alle transparantie gebeurd.’

Bent u van plan om uw mandaten bij intercommunales zoals Eandis, die verbonden zijn aan uw politiek werk, te behouden?

Versnick: ‘Doordat ik in 2018 niet meer verkiesbaar ben en ik dus geen politiek mandaat meer opneem, zullen vanaf dan mijn mandaten bij semipublieke bedrijven ten einde lopen. Bij Eandis stopt mijn mandaat begin 2019 en bij Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, in 2020. Bij Publi-T, de holding achter Elia, word ik als voorzitter na de verkiezingen van 2018 vervangen.’

U zult dus geen mandaten meer overhouden in de nutssector?

Versnick: ‘Nee, tenzij ik ervoor gevraagd word. Maar in dat geval zal het niet meer als politicus zijn. Ook mijn mogelijke benoeming als voorzitter van Elia zal ik voorleggen aan de raad van bestuur. Het is aan hem om te oordelen of het wenselijk is dat een vertrekkend politicus voorzitter wordt.’

De energiefactuur wordt intussen almaar duurder. Kunnen we door te snijden in het aantal mandaten de kosten niet drukken?

Versnick: ‘Het klinkt misschien goed, maar daarmee gaan we de factuur van de gebruiker echt niet substantieel verlagen. Bij Eandis staan de verloningen van de bestuurders voor 0,03 procent van de kosten, wat betekent dat de klant daar 11 eurocent per maand voor betaalt. Zelfs als we de helft van de mandaten schrappen, hebben we nog maar 5,5 eurocent bespaard op de factuur. Daarmee is het probleem niet opgelost.’

Hoe krijgen we die factuur dan wel naar beneden?

Versnick: ‘Via efficiëntiewinsten, bijvoorbeeld door de energie-intercommunales Eandis en Infrax te laten fuseren, waardoor minstens 150 miljoen euro kan worden bespaard. Dezelfde fusiebewegingen moeten worden doorgevoerd bij de watermaatschappijen. Studies hebben uitgewezen dat zo 70 miljoen euro kan worden bespaard. Als we dat kunnen verwezenlijken, kunnen we de factuur van de gebruiker substantieel verlagen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud