'Geld voor riolen gaat naar gemeentekassen'

Foto JDB ©jdb

Sinds 2005 betaalt de Vlaming jaarlijks gemiddeld 110 euro extra op de waterfactuur. Dat geld is bestemd is voor broodnodige investeringen in het rioolnetwerk. Maar uit een rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat een deel van die riolentaks ook de kassen van diverse gemeenten spekt.

Dat schrijft De Morgen woensdag. In totaal ging sinds 2005 al 260 miljoen euro aan belastinggeld naar de algemene kas van 192 gemeenten, zo blijkt uit een doorlichting van de VMM. In de toekomst volgt nog zeker 78 miljoen.

Het zijn de intercommunales die de riolen beheren, die zowat een zesde van de riolentaks doorsluizen naar de gemeenten. Volgens de VMM misbruiken de intercommunales die opbrengsten van de riolenbelasting om de afkoopsom te betalen die ze verschuldigd zijn aan de bewuste 192 gemeenten voor de overname van hun rioleringsnet.

Zowel oppositiepartij Groen als meerderheidspartij sp.a dringen aan op actie bij Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V).

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud