Gent belast studenten in gezinswoning

Gent kampt met krapte op de markt van studentenkamers. (foto DT)

De stad Gent wil een tweede verblijfsbelasting invoeren voor studenten die samen een gezinswoning huren in plaats van een studentenkamer, en daardoor schaarste creëren op de woningmarkt. Dat heeft de nieuwe bestuursploeg beslist, meldt het Gentse studentenblad Schamper.

In het bestuursakkoord van de Gentse coalitie werd de mogelijkheid van de belasting al aangehaald. 'We gaan na of de tweedeverblijfsbelasting ook kan toegepast worden op studenten die in gezinswoningen in plaats van studentenkamers wonen', stelden de coalitiepartners.

Het nieuwe stadsbestuur wil de belasting voor studenten in gezinswoningen invoeren vanaf het volgende academiejaar, zegt het kabinet van schepen van Wonen Tom Balthazar. Studenten die samen een gezinswoning huren maar nog thuis gedomicilieerd staan, zullen dan een tweedeverblijfsbelasting moeten betalen.

Over het bedrag van de belasting en de uitwerking ervan is er nog geen akkoord.

 De Gentse StudentenRaad (GSR) hoopt dat de nieuwe bestuurscoalitie nog overleg pleegt. GSR-voorzitter JoachimLommelen: 'Wij begrijpen de bezorgdheid van de coalitiepartners over het gebrek aan woningen in Gent voor jonge gezinnen. Dat er maatregelen nodig zijn om dit probleem te verhelpen, staat dan ook buiten kijf. Wij vragen ons echter af of het verhogen van de kosten voor studenten en hun ouders de juiste benadering is. Het heeft weinig zin om op Vlaams niveau de studiekosten op een betaalbaar niveau te houden, wanneer de studenten op stedelijk niveau extra in de kosten worden gejaagd.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud