Gent verslikt zich in strijd tegen vervuilende auto

Sinds 1 januari 2020 is in Gent een lage-emissiezone van kracht. Over een uitbreiding ervan is geen politieke consensus.

Het Gentse stadsbestuur probeert maandag een compromis te vinden tussen ecologische en economische leefbaarheid in de stad.

Is het goed voor de luchtkwaliteit dat de meest vervuilende auto's straks van het hele Gentse grondgebied worden verbannen, het havengebied inbegrepen? Of is dat een beslissing die het uitgerekend gezinnen met een laag inkomen in de volkswijken nog onmogelijk maakt met hun oude wagen tot aan hun voordeur te rijden?

Sinds 1 januari is in Gent een lage-emissiezone van kracht. In het akkoord dat Open VLD, Groen, sp.a en CD&V gesloten hebben, is afgesproken dat die LEZ uitgebreid wordt naar de R4. Maar de socialisten gaan op de rem staan.

Het dilemma verdeelt het Gentse stadsbestuur van liberalen, socialisten, groenen en christendemocraten. Gent heeft sinds 1 januari 2020 een lage-emissiezone (LEZ), die samenvalt met de zone 30 in de binnenstad. Vervuilende auto's mogen er niet binnen. 

In het bestuursakkoord staat echter dat die LEZ-zone wordt uitgebreid tot het hele gebied binnen de R4, het havengebied inbegrepen. En dat ziet de sp.a niet meer zitten.

De reden ligt in de sociale impact van de LEZ-zone. Vooral gezinnen met een laag inkomen rijden nog vaak met een oude wagen. En uitgerekend zij ondervinden moeite om tot bij hun eigen woning te rijden of op het werk te raken.

Sp.a wil daarom dat de lage-emissiezones niet worden uitgebreid of verstrengd zonder dat eerst wordt geëvalueerd hoe groot het ecologische nut is en hoe hoog de sociale kost is. De kwestie komt maandagavond aan bod tijdens de gemeenteraad.

De oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang dienen op die gemeenteraad een voorstel in om de uitbreiding deze legislatuur tegen te houden. Verwacht wordt dat de sp.a het niet op de spits drijft en aandringt op een evaluatie, wat extra informatie en tijd oplevert.

Het conflict was vorige week al voelbaar in het Vlaams Parlement, dat over lage-emissiezones debatteerde. De extreemlinkse PVDA vindt die zones 'asociaal, elitair en contraproductief'. Het Vlaams Belang twijfelt aan de ecologische meerwaarde en ziet vooral de sociale kost voor wie met een oude auto rijdt.

Het getuigt niet van politieke moed om terug te komen op een beslissing die samen is genomen.
Björn Rzoska
Fractieleider Groen in het Vlaams Parlement

Ook toen drong de sp.a al aan op de pauzeknop te duwen. 'Zolang de Vlaamse regering haar verantwoordelijkheid niet neemt en in gebreke blijft om collectieve maatregelen te nemen, zoals een sterk uitgebouwd openbaar vervoer, gaan mensen geconfronteerd worden met de vaak asociale gevolgen van de LEZ's', zei sp.a-voorzitter Conner Rousseau in het Vlaams Parlement.

Hij pleit er daarom voor de impact van de LEZ in kaart te brengen, zowel de sociale gevolgen als de ecologische impact.

En net dat maakt de groenen, die in Gent meebesturen, furieus. 'Het getuigt niet van politieke moed om terug te komen op een beslissing die samen is genomen', zei Björn Rzoska vorige week in het parlement.

De gemeenteraad start maandagavond om 19 uur.

Alleen dieselvoertuigen van de types Euro 5 en Euro 6 mogen de Gentse LEZ nog binnen. Wie met een dieselauto met Euro 4-norm rijdt, kan alleen nog binnen na het aankopen van een pasje. De prijs gaat van 25 euro per week tot 345 euro per jaar.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud