interview

Gents sp.a-schepen: 'Men probeert beeld te creëren dat we sjoemelen'

De Gentse schepen Sven Taeldeman (sp.a) is bevoegd voor het stadsontwikkelingsbeleid. ©BELGA

Sven Taeldeman, sp.a-schepen in Gent, bijt van zich af na de beschuldigingen van sjoemelpraktijken bij het stadsonwikkelingsbedrijf SoGent.

Er komt een gerechtelijk onderzoek naar vermeende sjoemelpraktijken bij het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf SoGent. De ontslagen algemeen directeur Didier Nachergaele trekt in een lijvig dossier van leer tegen de cultuur binnen het bedrijf. Daarbij valt hij ook de bevoegde schepen Sven Taeldeman (sp.a) aan. Die ontkent iets te hebben misdaan. ‘We hebben alles in het werk gesteld om de klachten op een objectieve en onafhankelijke manier te onderzoeken.’

Nachtergaele werd samen met de directeur projecten Peter Lacoere, met wie hij op voet van oorlog leefde, ontslagen. Ze beschuldigden elkaar van onregelmatigheden bij het toekennen van opdrachten. Beide directeurs zeggen dat de andere de spelregels zodanig zette dat hun favoriet als winnaar uit de bus zou komen.

‘Uiteindelijk hebben we beslist om de twee directeurs te ontslaan’, zegt Taeldeman, die in april schepen werd nadat zijn partijgenoot Tom Balthazar moest opstappen door het Publipartschandaal. ‘Mijnheer Nachtergaele heeft het daar blijkbaar bijzonder moeilijk mee. Ik begrijp dat ontslagen worden niet leuk is, maar ik betreur het dat hij nu alle middelen inzet om zich daartegen te verzetten.’

Dat Nachtergaele nu met zijn verhaal in Knack naar buiten komt, heeft volgens Taeldeman politieke redenen. 'Elke beslissing die we namen is meegedeeld aan de raad van bestuur, waarin zowel de meerderheid als de oppositie zetelen. En plots, in aanloop naar de verkiezingen, wordt dit een politiek onderwerp. Dat betreur ik, vooral omdat dit bijzonder nefast is voor SoGent en de mensen die voor het bedrijf werken. Zij zijn de speelbal van een al dan niet politiek spel van een ex-directeur die zijn ontslag blijft aanvechten.’

Volgens Didier Nachtergaele werd hij geliquideerd omdat hij de onregelmatigheden aan het licht bracht. Is dat niet de reden voor het ontslag?

Sven Taeldeman: ‘In mei, toen ik nog maar net voorzitter van SoGent was geworden, heb ik van mijnheer Nachtergaele een klachtenmail ontvangen, waarin hij stelde dat bij de toewijzing van twee overheidsopdrachten buiten de lijnen is gekleurd. Het ging over de stadsgebouwen aan de Oude dokken en Wasserij in Sint-Amantsberg. Niet veel later heeft mij een klacht bereikt van mijnheer Lacoere, die handelde over het S-gebouw achter het Sint-Pietersstation. Beide verwijten elkaar oneigenlijk gedrag bij de toewijzen van die opdrachten.’

‘We hebben beslist om de klachten te laten objectiveren door ze extern te laten onderzoeken. Zijn er al dan niet strafrechtelijke feiten gebeurd? Tegelijk hebben we geprobeerd om het conflict te ontmijnen. Dat bleek niet mogelijk te zijn en daarom hebben we beslist om beide directeurs te ontslaan.’

Nachtergaele liet de zaak onderzoeken door stadsadvocaat Patrick Devers. De conclusie: normvervaging en onwettige instructies.

Taeldeman: ‘Dat onderzoek werd gevoerd op vraag van mijnheer Nachtergaele. Meester Devers concludeerde dat er knipperlichten waren en dat verder onderzoek nodig was. Daarmee kwam hij tot dezelfde conclusie als het advocatenbureau De Wolf & Verheggen, dat door ons werd aangesteld om de zaak te onderzoeken. Wij hebben hen in de hand genomen omdat we wilden dat álle klachten werden onderzocht. Niet alleen degene die werden ingediend door mijnheer Nachtergaele. De Wolf & Verheggen concludeerde dat er weliswaar onregelmatigheden zijn gebeurd, maar niet dat er strafrechtelijke feiten zijn gebeurd. En ze formuleerden aanbevelingen om zulke onregelmatigheden in de toekomst te vermijden. Die zijn we nu aan het implementeren.’

Volgens Nachtergaele is het onderzoek zo geschreven dat het aan uw vereisten voldoet.

Taeldeman: ‘Tot meermaals toe heeft het bureau De Wolf & Verheggen bevestigd dat de opdracht in alle onafhankelijkheid en los van enige inmenging uitgevoerd.’

Had u niet gewoon zelf naar het parket moeten stappen in plaats van een advocatenbureau in de arm te nemen?

Taeldeman: ‘Dat doe je enkel als er sprake is van strafrechtelijke feiten. En dat bleek niet uit het rapport van De Wolf & Verheggen.’

De feiten die Nachtergaele aanhaalt zijn toch zo zwaar dat u naar het parket had moeten stappen?

Taeldeman: ‘Waarom is mijnheer Nachtergaele zelf nooit naar het parket gestapt als hij die onregelmatigheden vaststelde? Hij heeft dat pas nu gedaan. Als er een onderzoek komt, zullen we daar alle medewerking aan verlenen.’

Verwacht u problemen?

Taeldeman: ‘Ik heb geen glazen bol. Laat ons de advocaten hun werk laten doen en dan zullen we wel zien.’

Klopt het dat Peter Lacoere een vriend van u is en u hem beschermt?

Taeldeman: ‘Hij heeft met mij één jaar opleiding ruimtelijke planning gevolgd en nadien hebben we elkaar verschillende keren gezien. Meer niet. Ik zou hem dus eerder een kennis noemen. En als het een vriend was, dan heb ik die wel ontslagen.’

Er zouden Lacoere de belofte zijn gedaan dat hij de volgende legislatuur mag terugkeren.

Taeldeman: ‘Die beschuldiging is echt van de pot gerukt. Ik heb daar geen enkele weet van. De betrokken persoon zou ook hebben aangegeven dat hij niet naar de stad wil terugkeren.’

Het beeld dat overblijft: in Gent wordt gesjoemeld.

Taeldeman: ‘Men probeert dat beeld te creëren. Wij hebben vanaf dag één correct gehandeld. We proberen dit zo onafhankelijk en objectief op te lossen en we proberen lessen te trekken voor de toekomst.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content