Gentse luchtkwaliteit tot 32 procent beter na circulatieplan

Het circulatieplan wil het verkeer uit de Gentse binnenstad weren. ©Stefaan Temmerman

Na de invoering van het circulatieplan in april 2017 is de uitstoot van schadelijke gassen in Gent gemiddeld met 18 procent gedaald. Dat is dubbel zoveel als het Vlaams gemiddelde.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft de uitstoot van stikstofdioxide (NO2) op 20 punten in de binnenstad vergeleken. Overal is de uitstoot van het gas, dat grotendeels van het wegverkeer en vooral van dieselwagens komt, gedaald. Op bepaalde plaatsen gaat het om dalingen tot zelfs 32 procent.

De VMM vergeleek op 20 strategisch gekozen punten de luchtkwaliteit voor en na de invoering van het circulatieplan in april 2017. Overal daalden de NO2-waarden significant, met de omgeving van knippen en autoluwe straten in het stadscentrum als uitschieters. Zo daalde de gekalibreerde NO2-concentratie in de Phoenixstraat met 32 procent, tot 38,4 µg/m3. In de Lammerstraat tekent de VMM een daling van 28 procent op, in de Keizer Karelstraat gaat het om 25 procent.

Een betere luchtkwaliteit was een van de belangrijkste doelstellingen van het circulatieplan.
Filip Watteeuw
Gentse schepen van Mobiliteit

Het circulatieplan is een ingrijpend plan om het doorgaand verkeer uit de Gentse binnenstad te weren. De maatregel lokte protest uit bij de Gentse middenstand en oppositie, maar schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) is tevreden met de resultaten. 'Een betere luchtkwaliteit was een van de belangrijkste doelstellingen van het plan.' Hij ziet bij een volgende legislatuur kansen om ook in de deelgemeenten aanpassingen door te voeren.

Op enkele probleempunten op de ring blijft de daling zeer beperkt. De gekalibreerde NO2-concentraties (µg/m3) eindigen op de Martelaarslaan op 38,5 (een daling van 5 procent), aan Palinghuizen op 38,8 (-2%), aan Dok-Zuid op 43,4 (-7%) en aan de Rooigemlaan 38,1 (-9%). De Europese grenswaarden voor schadelijke uitstoot worden in Gent nog steeds op twee punten niet gerespecteerd. Voor de invoering van het circulatieplan werd de EU-richtlijn en de WGO-advieswaarde van 40 µg/m³ op negen van de twintig locaties overschreden.

Schepen van milieu Tine Heyse (Groen) wil de luchtkwaliteit verder verbeteren. 'Een volgende belangrijke stap is de invoering van een lage-emissiezone op 1 januari 2020 waarbij de meest vervuilende wagens geweerd worden uit de stad.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud