netto

Gratis renovatiekrediet start met zes banken

De gratis Vlaamse lening is er voor nieuwe eigenaars die binnen de vijf jaar na de aankoop van de woning energierenovaties uitvoeren. ©PHOTOPQR/L'ALSACE/MAXPPP

Vanaf 4 januari kunt u bij zes banken het gratis Vlaamse renovatiekrediet aanvragen. Later op de maand volgen drie andere.

Wie vanaf Nieuwjaar een energieverslindende woning koopt en die binnen de vijf jaar renoveert met het oog op een lager energieverbruik, kan aansluitend bij het hypothecair krediet voor de aankoop een renteloos renovatiekrediet afsluiten. Die mogelijkheid komt er dankzij de Vlaamse overheid.

Belfius was de eerste grootbank die gemeld heeft dat ze helemaal klaar is om het krediet aan te bieden. Intussen kunnen ook Triodos, VDK Bank, Crelan, Onesto Kredietmaatschappij en CKV op 4 januari starten. Argenta, KBC en BNP Paribas Fortis volgen in de loop van januari.

Rentesubsidie

Met het gratis renovatiekrediet wil Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) jaarlijks ongeveer 18.000 woningen grondig energiezuiniger maken. De minister wil daarvoor 62,5 miljoen euro per jaar aan kapitaal mobiliseren, waarbij de rente en de beheerskosten van 6 miljoen euro voor rekening van de Vlaamse overheid zijn.

20
jaar
De maximale looptijd van het renovatiekrediet bedraagt 20 jaar.

Het gratis renovatiekrediet moet naast het hypothecair woonkrediet voor de aankoop aangevraagd worden. Het kan nooit langer lopen dan het hoofdkrediet - met een absoluut maximum van 20 jaar - en de rentevoorwaarden zijn dezelfde voor beide kredieten. Een keer per jaar worden de intresten van het renovatiekrediet automatisch door de Vlaamse overheid - in casu het VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap) - terugbetaald onder de vorm van een rentesubsidie.

Voorwaarden

Aan de gratis lening zijn een reeks voorwaarden gekoppeld. Het renovatiekrediet moet bestemd zijn voor een energierenovatie binnen de vijf jaar na de aankoop en kan bijvoorbeeld niet worden gebruikt voor een nieuwe keuken of de aanleg van een oprit. Ook sloop en heropbouw komen in aanmerking.

Het gratis krediet is voorbehouden voor nieuwe eigenaars van een woning in het Vlaams Gewest. U moet vanaf 1 januari 2021 volle eigenaar - vruchtgebruik alleen volstaat niet - worden van een huis of een appartement met een slechte energieprestatie. U moet een energieprestatiecertificaat (EPC) kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 2019 en waaruit blijkt dat de woning het energielabel E of F heeft, of het appartement het energielabel D, E of F.

Hoeveel u maximaal kunt lenen hangt af van de energiezuinigheid na de renovatie.

Binnen een termijn van vijf jaar moet u renoveren en een nieuw energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen. Hoeveel u maximaal kunt lenen hangt af van de energiezuinigheid na de renovatie. Voor de renovatie van een woning naar een label C kunt u tot 30.000 euro lenen, naar een label B tot 45.000 euro en naar een label A tot 60.000 euro. Voor de renovatie van een appartement naar label B is er een renovatiekrediet tot 30.000 euro en naar label A tot 45.000 euro.

Als de ontlener binnen de vijf jaar het vooropgestelde energielabel niet haalt, moet hij de rente volledig betalen, met daarbovenop een boete.

Energielening+

Nieuwe eigenaars van een in 2021 geërfde of geschonken woning - die geen woonlening bij de bank afsluiten - kunnen bij het lokale energiehuis terecht voor een energielening+. Die wordt grotendeels volgens dezelfde modaliteiten verstrekt. Het belangrijkste verschilpunt met het hypothecaire renovatiekrediet is dat bij de energielening+ niet met een rentesubsidie wordt gewerkt, maar dat de lening van bij de aanvang renteloos wordt toegekend.

Vlaamse premie voor sloop en heropbouw naar 10.000 euro

De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie wordt met twee jaar verlengd tot eind 2022. Tegelijkertijd wordt het premiebedrag verhoogd van 7.500 naar 10.000 euro. De maatregel sluit aan bij de tijdelijke btw-verlaging naar 6 procent voor sloop en heropbouw buiten de centrumsteden, die door de federale overheid werd aangekondigd. Alleen wie niet in aanmerking komt voor de federale btw-maatregel kan vanaf 2021 de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie krijgen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud