Groen buist Peeters voor natuurbeleid

Na de Bond Beter Leefmilieu buist nu ook de oppositiepartij Groen het natuurbeleid van de Vlaamse regering. Voor Groen blijft de regering-Peeters een netto-ontbosser.

Groen-voorzitter Wouter Van Besien stelde zes punten van kritiek voor in een 'spookbos' in Zwijnaarde, een opgehoogd braakliggend industrieterrein langs de E40 dat volgens de Boswijzer uit 30 ha bos bestaat. 'Dit spookbos is symbolisch voor het natuurbeleid van de Vlaamse regering, dat een spookbeleid was', aldus Van Besien.

'We hebben geprobeerd op een positieve en optimistische manier nuances te zoeken, maar het is ons niet gelukt. Het beleid inzake natuur was ondermaats', aldus Van Besien, die benadrukt dat het om een gedeelde verantwoordelijkheid gaat van de hele Vlaamse regering-Peeters II.

Voor Groen blijft de Vlaamse regering een netto-ontbosser. De partij verwerpt de ruim 8.000 ha die Vlaanderen volgens de Boswijzer rijker is. 'Bij nader onderzoek gaat het om villaverkavelingen met veel bomen, bosranden, serres met tomatenplanten, groen op rotondes of zelfs ophogingen met wat grasgroei', aldus Van Besien.

Hij verwijst daarbij naar het opgespoten industrieterrein Eilandje in Zwijnaarde.

De partij wil daarentegen zonevreemde bossen en natuurgebieden in ruimtelijke plannen beschermen en waardevolle oude bossen decretaal beschermen, zoals met de duinen indertijd. De herbebossingsplicht wil Groen ook afschaffen. 'Wie een bos kapt, moet effectief herbebossen, in de onmiddellijke omgeving, voorafgaand aan de ontbossing.'

Wat de afbakening van natuur in Vlaanderen betreft, via het Vlaams Ecologisch Netwerk, wijst Groen erop dat er sinds de laatste groene minister van Milieu  (2004) amper 2 procent extra afgebakend werd en dat van de (herziene) 80.000 hectare natuurverwervingsgebied maar 3.200 ha is gerealiseerd. Groen gaat voor de afbakening van 30.000 hectare extra natuur- en bosgebied en wil 70.000 hectare natuurverwervingsgebieden aanduiden op kaart.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud