Advertentie
Advertentie

Grondwaterwinning op de helling in Vlaanderen

Na het stikstofarrest krijgt de Vlaamse regering een waterarrest op haar bord. Bedrijven dreigen daardoor vergunningen te verliezen, vreest minister Zuhal Demir