H. Essers mag geen bos kappen in Genk

De firma H. Essers mag dan toch geen bos kappen om uit te breiden in Genk.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning van het logistieke bedrijf H. Essers in Genk geschorst.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de natuurvereniging Bos+ Vlaanderen gevolgd en schorst de omgevingsvergunning van het logistieke bedrijf H. Essers. Het arrest stelt dat de beslissing de ontheffing van de verplichting een milieueffectenrapport op te maken onwettig is. Daardoor kan geen omgevingsvergunning verleend worden.

H. Essers wilde de hallen en infrastructuur op de terreinen in de Woudstraat in Genk afbreken om een nieuw crossdock en enkele magazijnen te bouwen. Het vroeg daarvoor op 3 mei 2019 een vergunning aan bij het stadsbestuur.

Tijdens het openbaar onderzoek diende Bos+ Vlaanderen een bezwaarschrift in. De natuurvereniging is tegen de ontbossing omdat op die 15 hectare onder meer vleermuizen en vossen voorkomen. Ook komen er beschermde plantensoorten zoals de gewone dopheide, de brede wespenorchis en echt duizendguldenkruid voor.

Hoogdringend 

Omdat H. Essers pas na het broedseizoen mocht ontbossen en aangaf begin juli te beginnen, vroeg Bos+Vlaanderen de hoogdringende behandeling van het in juni ingediende bezwaarschrift. Het hekelde vooral dat H. Essers in het milieueffectenrapport had nagelaten de aanwezige fauna en flora volledig in kaart te brengen, net als de gevolgen voor de dieren.

H. Essers wil al zes jaar nieuwe farmaopslagplaatsen bouwen aan zijn hoofdvestiging aan de Transportlaan op Genk-Noord. In 2018 verbood de Raad van State op vraag van Bos+ Vlaanderen het kappen van bos. Daarop was het bedrijf met een plan B gekomen, waarvoor H. Essers het fiat had gekregen van de Limburgse deputatie. De Raad van Vergunningsbetwisting steekt daar nu een stokje voor. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud