Advertentie

Half miljard voor de zorg, maar vacatures opvullen geen sinecure

©katrijn van giel

In de zorg gaan de lonen omhoog en mogen 3.700 extra mensen aangeworven worden. Zorgfuncties zijn echter al een knelpuntberoep. Het is dus maar de vraag of de vacatures ingevuld geraken.

Een beter loon voor het personeel en meer handen aan de bedden. De Vlaamse regering en de sociale zorgpartners hebben dinsdag de laatste hand gelegd aan een intersectoraal akkoord dat de werkomstandigheden van het personeel in de zorg moet verbeteren.

Dankzij het sociaal akkoord kunnen er deze legislatuur 3.700 jobs bijkomen in woon-zorgcentra, de jeugdhulp, voorzieningen voor gehandicapten, de kinderopvang en de socioculturele sector, boven op de 10.000 mensen die de zorg in 2019 al beloofd waren. Daarnaast krijgt het personeel meer vakantie- en opleidingsdagen en werd eerder al een akkoord bereikt om het vanaf april 4,5 procent meer loon te geven. De kostprijs: 577 miljoen euro per jaar.

Dat moet het personeel belonen voor de geleverde prestaties tijdens deze crisis en tegelijk de aantrekkelijkheid van het beroep verhogen. De zorg is een historisch ondergefinancierde sector. 'De lonen liggen 20 procent onder de mediaan van andere sectoren', zegt Johan Van Eeghem, federaal secretaris van de socialistische vakbond BBTK.

Het afgelopen jaar ontvingen we meer dan 7.700 vacatures voor verpleegkundigen, maar er zijn slechts 610 werkzoekenden die dat als topdoel hebben opgegeven.
Wim Adriaens
VDAB-topman

Knelpuntberoep

Het is een van de redenen waarom zorgfuncties al jaren bovenaan prijken in de lijst van knelpuntberoepen van de VDAB. 'Het afgelopen jaar ontvingen we meer dan 7.700 vacatures voor verpleegkundigen, maar er zijn slechts 610 werkzoekenden die dat als topdoel hebben opgegeven', zegt VDAB-topman Wim Adriaens. Ook voor andere zorgprofielen blijven vacatures openstaan. Eind februari waren dat er in de Vlaamse gezondheidszorg 1.893 vacatures.

'Met dit akkoord zetten we een turbo op de tewerkstelling in de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren', zegt minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Experts, werkgevers en vakbonden erkennen dat de loonsverhoging en de betere werkomstandigheden een stap in de goede richting zijn om het beroep aantrekkelijker te maken, al is het de vraag of die inspanning ver genoeg draagt.

46.000 nieuwe mensen

Het is niet alleen moeilijk de bestaande vacatures in te vullen, ook het aantal vacante functies zal de komende jaren nog stijgen. De werkgeversorganisatie Verso schat dat tot 2026 jaarlijks 46.000 nieuwe personeelsleden nodig zijn, vooral om mensen die met pensioen gaan of vertrekken te vervangen, maar ook om de stijgende zorgvraag door de vergrijzing op te vangen.

Er zijn simpelweg niet genoeg opgeleide mensen.
Johan Van Eeghem
Federaal secretaris BBTK

De uitdagingen waar het zorgveld voor staat, zijn dus niet min en kunnen niet alleen met een betere verloning opgelost worden. 'Er zijn simpelweg niet genoeg opgeleide mensen', zegt Van Eeghem. 'Zorgopleidingen trekken nog te weinig studenten aan, omdat het om zware fysieke arbeid gaat en met veel weekend- en nachtwerk is de job niet gezinsvriendelijk.'

Onderwijs en Werk

'Dat is absoluut een grote uitdaging. We moeten daarom op heel veel nageltjes tegelijk kloppen', zegt Ingrid Lieten, directeur van Verso. Meer jongeren en diversere profielen moeten voor een zorgopleiding kiezen. Daarnaast moeten meer mensen uit andere jobs, werklozen en inactieven de stap durven te zetten naar de zorg. Minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) werkt aan een actieplan om die mensen een opleiding van enkele jaren te laten volgen, terwijl ze een loon krijgen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud