Heffing voor wie herbestemde grond in waarde ziet stijgen

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). ©Photo News

Wie in de toekomst zijn grond in waarde ziet stijgen omdat de overheid er meer bouwrechten op toekent, betaalt een heffing op die meerwaarde. Eigenaars die een grond in waarde zien dalen omdat er niet meer op gebouwd mag worden, krijgen het waardeverlies van de overheid voortaan volledig terugbetaald.

De Vlaamse regering heeft vrijdag het instrumentendecreet goedgekeurd, dat deel uitmaakt van een breder pakket wetgeving over kwetsbare bossen, het beperken van woonreservegebied en windmolens die de ruimtelijke ordening in Vlaanderen moeten vorm geven. De vorige Vlaamse regering doopte die om tot de betonstop, maar dat plan was zo gecontesteerd dat de nieuwe Vlaamse regering voortaan over een bouwshift spreekt. De bedoeling blijft wel hetzelfde: tegen 2040 geen nieuwe ruimte meer aansnijden.

In de vorige regeerperiode besliste toenmalig minister-president Geert Bourgeois (N-VA) om alle decreten over de uitvoering van de betonstop in de koelkast te stoppen en dus over te laten aan de volgende regering. 

Vergoeding

De regering-Jambon besliste er toch mee door te gaan op initiatief van bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA). Het decreet voorziet in een aantal belangrijke maatregelen. Nieuw is dat eigenaars van grond die een nieuwe bestemming krijgt, bijvoorbeeld bouwgrond of kmo-grond die natuur wordt, voor 100 procent vergoed worden. Tot nu toe was dat beperkt tot 80 procent. Bovendien zal men uitgaan van de normale verkoopwaarde en niet meer van het bedrag dat daar ooit voor is betaald. Om die waarde te berekenen wordt rekening gehouden met zaken als de oppervlakte, de ligging en de aankoopwaarde.

Wie zijn grond in waarde ziet stijgen, omdat hij het recht krijgt hoger, dieper of dichter te bouwen, zal een heffing op de meerwaarde van de grond betalen aan de overheid. Voor de eerste schijf van 250.000 euro is dat 25 procent, voor alles daarboven gaat het om 50 procent.

Een derde maatregel slaat op een verhandelbaar bouwrechtensysteem waarmee slecht gelegen bouwgronden in het landelijk gebied geruild kunnen worden voor bouwmogelijkheden in de stads- of dorpskernen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud