'Hervorming onderwijs politieke beslissing'

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) plant 'op het juiste moment' een nieuwe ministerraad over de onderwijshervorming. (Foto: Photo News) ©Photo News

Vlaams minster-president Kris Peeters (CD&V) heeft de vakbonden ingelicht over de stand van zaken, maar beklemtoonde dat de regering moet beslissen over de hervorming van het onderwijs. Nu staat een nieuw rondje bilateraal overleg op de agenda om 'op het juiste moment' de ministerraad samen te roepen om de impasse te doorbreken.

Het overleg tussen de vakbonden en de minister van onderwijs Pascal Smet (sp.a), viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) en regeringsleider Peeters heeft weinig opgebracht. Het spoedberaad kwam er nadat er onduidelijk was ontstaan over het standpunt van de vakbonden.

De commotie ontstond na een open brief van de christelijke onderwijsvakbond COC aan de Vlaamse regering. Daarin stelde de grootste lerarenvakbond van het land dat er geen draagvlak is voor de hervorming van het secundair onderwijs, omdat de inhoud van het plan niet bekend is. Vooral N-VA voelde zich door dat standpunt gesterkt.

De socialistische vakbond ABVV sprak het COC echter tegen. 'Zo’n draagvlak is er wel degelijk, zoals blijkt uit de adviezen die de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Vlaamse onderwijsraad (VLOR) eerder formuleerden', stelde het ABVV.

In de SERV hebben zowel de werknemers als de werkgevers zitting. Het adviesorgaan gaf groen licht aan de conceptnota van onderwijsminister Smet en verkoos om de uiteindelijk beslissing van de regering af te wachten om dan opnieuw te oordelen.

Peeters toonde begrip voor de inhoudelijke bezorgdheden van de vakbonden, maar beklemtoonde dat zijn ploeg nu zoals afgesproken de knoop moet doorhakken. Daarna zullen er opnieuw besprekingen met het veld volgen, waarbij de vakbonden advies kunnen geven. Het is de bedoeling om dan een draagvlak te creëren voor de uitwerking en implementatie van de hervorming.

Na het overleg met de vakbonden gaat Peeters dus door met het bilateraal overleg met coalitiepartners sp.a en N-VA. 'Op het juiste moment' wil hij dan de ministerraad bijeenroepen om de politieke impasse in de Vlaamse regering te doorbreken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud