Advertentie
Advertentie

Hervorming VRT start met valse noot

©Photo News

Het gelekte transformatieplan van de openbare omroep viel gisteren slecht bij het personeel en leidde tot spontane acties. De coalitiepartijen hebben lof voor de ‘moedige oefening’.

De VRT-directie heeft haar transformatieplan klaar. De openbare omroep wil het aanbod bijsturen, een aantal taken zoals security en catering uitbesteden en met een kam door de kerntaken gaan. Zo wil ze 286 voltijdse werknemers laten afvloeien tegen 2020. Het plan wordt normaal gezien pas morgen op de raad van bestuur besproken, maar gisteren lekten de inhoud en zelfs de volledige nota al uit op verschillende krantenwebsites.

©Mediafin

De top van de openbare omroep, die ’s ochtends zijn werknemers nog via mail probeerde te sussen, zag zich uiteindelijk in de loop van de dag gedwongen om intern te communiceren. Om 16 uur kregen de VRT-medewerkers toelichting over het plan dat ondertussen al een paar uur online te vinden was, maar toen was het al te laat. De regionale redacties van Radio 2, die volgens het plan fors moeten besparen, stopten met het maken van nieuwsuitzendingen. De socialistische vakbond ACOD onderneemt vandaag acties.

Ze voeren gewoon uit wat de concurrenten Medialaan en SBS vragen, zijnde een kleinere VRT.
luk vandenhoeck
vakbondsvertegenwoordiger

‘Ze voeren gewoon uit wat de concurrenten Medialaan en SBS vragen, zijnde een kleinere VRT’, reageert Luk Vandenhoeck (ACOD). Het ACV wijst erop dat er wel degelijk wordt gesnoeid in de kernopdrachten van de VRT. ‘We beseffen dat de Vlaamse regering ons besparingen oplegt, maar nu worden er harde en ongeziene keuzes gemaakt.’

Ook de oppositiepartijen sp.a en Groen hekelen de besparingslogica. Volgens Vlaams Parlementslid Bart Caron (Groen) past de nota in de tactiek om de openbare omroep te verzwakken. Ook voor de sp.a is de besparingslogica een bedreiging voor de VRT en ‘nefast voor de kwaliteit van het televisielandschap in zijn geheel’. Vlaams Parlementslid Katia Segers (sp.a) vraagt een hoorzitting in het parlement over de nota.

VRT-topman Leo Hellemans probeerde gisteren die kritiek te counteren. ‘Dit is geen afbouwscenario, maar een krachtig toekomstplan. Ook na deze besparingsoperatie zal de VRT een belangrijke en sterke mediaspeler blijven in Vlaanderen.’

‘Moedige oefening’

Hellemans kreeg steun van de Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, Open VLD en CD&V. De grote lijnen van het plan sluiten aan bij de wensen die de meerderheid eerder in een resolutie naar voren schoof. Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open VLD) wilde gisteren nog niet reageren, maar zijn partijgenoot en Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht zegt ‘voorzichtig positief’ te zijn. ‘Het plan is een goede stap in de richting van een flexibele omroep van de toekomst: met een VRT die inzet op haar kerntaken informatie, cultuur en educatie en zich voorbereidt op de digitale toekomst.’

Het plan is een goede stap in de richting van een flexibele omroep van de toekomst.
Jean-Jacques De Gucht
Vlaams parlementslid Open VLD

De N-VA noemt het plan zelfs een ‘moedige oefening’, al stelt Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele (N-VA) zich wel vragen bij de sluiting van de regionale huizen van Radio 2. CD&V-parlementslid Karin Brouwers wilde gisteren nog niet reageren, uit verontwaardiging over de lekken vanuit de raad van bestuur. Ze wijst er wel op dat er ‘nog heel wat transformatie zal zitten in het transformatieplan’.

Morgen buigt de raad van bestuur, die politiek is samengesteld, zich een eerste keer over het plan. Pas maandag hakt hij knopen door. Daarna beginnen de onderhandelingen met de Vlaamse regering over de nieuwe beheersovereenkomst, die volgend jaar moet ingaan.

De VRT-directie hoopt bijvoorbeeld dat de Vlaamse regering bereid is de factuur van de herstructurering te dragen. Afhankelijk van het scenario - met veel of weinig begeleidende maatregelen - is daarvoor 19,8 tot 23,8 miljoen euro nodig, staat te lezen in het plan. In de meerderheid is men alvast bereid om die discussie te voeren. ‘De sfeer tussen de raad van bestuur en de regering is op dit moment constructief’, zegt Vandaele. ‘Een gesprek over de herstructureringskosten moet mogelijk zijn.’ De Vlaamse begrotingsgesprekken moeten eind deze maand rond zijn, waardoor daarover snel duidelijkheid komt.

Tegelijk is ook de procedure gestart voor de benoeming van een nieuwe gedelegeerd bestuurder. De 64-jarige Hellemans gaat volgend voorjaar met pensioen. In interviews met de VRT toonde hij zich gisteren overigens bijzonder boos over de lekken vanuit zijn eigen raad van bestuur. ‘Dat kan deontologisch niet door de beugel, en het zal zeker worden aangekaart op de volgende raad.'

Gewoon hoogleraar Communicatiewetenschappen KU Leuven

Volgt de VRT de internationale trend naar een slankere openbare omroep?
‘Absoluut. De Vlaamse openbare omroep was tot nu toe wat een eiland in Europa omdat de vorige minister (Ingrid Lieten, red.) eerder VRT-gezind was. Nu volgen we - wat later dan de rest - de internationale trend van besparingen bij de openbare omroepen. Daarbij is het logisch dat de VRT in de eerste plaats zijn niet-essentiële taken afstoot. Het is wel te betreuren dat het nieuws zo versnipperd naar buiten komt, terwijl hier nog veel over zal worden gediscussieerd.’

De VRT zal niet langer eigen fictie produceren. Is dat geen kerntaak?
‘De VRT zal de productie van fictie uitbesteden aan onafhankelijke distributiehuizen. Het gaat dus nog steeds om Vlaamse fictie, die dankzij de onderlinge concurrentie zeker even kwaliteitsvol kan zijn. In Nederland is de openbare omroep ook een vorm van publiek distributiekanaal. Het belangrijkste is dat de fictie kwaliteitsvol blijft. Maar we moeten niet onnozel doen: we zullen deze besparingen merken in de uitzenduren en in het soort programma’s.’

De VRT snoeit ook in de regionale berichtgeving.
‘Dat vind ik veel erger. We weten dat Vlamingen lokaal en regionaal nieuws zeer belangrijk vinden. Dat is wel een echte kerntaak. Radio is bovendien relatief goedkoop. De kans dat een andere mediaspeler kwalitatief regionaal nieuws zal brengen in de plaats van Radio 2 is klein.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud