weekboek

Het spookt in de Antwerpse campagne

Wim Van de Velden

‘Het is niet normaal hoe de campagne tot nu toe is gevoerd’, riep Antwerps CD&V-kopstuk Kris Peeters uit, toen de hemel nog maar eens op zijn hoofd terechtgekomen was. Peeters suggereerde dat burgemeester Bart De Wever (N-VA), als een soort Darth Vader, achter alle miserie zit die hem overkomt. Het spookt in de Scheldestad.

Premier Charles Michel (MR) pakte dinsdag in het Afrikamuseum in Tervuren uit met zijn langverwachte investeringspact van 150 miljard euro, maar alle cameraploegen waren naar Antwerpen gehold, waar opnieuw politiek vuurwerk te zien was. De koekenstad is het epicentrum van deze gemeenteraadsverkiezingen geworden, niet het minst omdat Bart De Wever en zijn uitdager Kris Peeters - die volgens collega-ministers sinds kort Antwerps praat tijdens de ministerraad - er een verbeten gevecht uitvechten. Sommigen noemen het zelfs een vuile politieke oorlog.

‘Ik heb al heel wat campagnes meegemaakt. Maar wat nu in Antwerpen gebeurt, is niet normaal’, maakte Peeters dinsdagavond de balans op in ‘Terzake’. Het was een opmerkelijk tv-optreden, want Peeters suggereerde voortdurend dat De Wever achter allerlei ‘toevalligheden’ zat. Maar toen hem gevraagd werd of hij het over De Wever had, zei Peeters niemand te willen beschuldigen, want een smoking gun had hij niet in handen. ‘Peeters is de pedalen kwijt’, fluisterden kwatongen in zijn eigen partij.

Profetische woorden

Het was dan ook weer een opdoffer van jewelste voor Peeters toen maandag bleek dat Rediart Cankja, een kandidaat van Albanese origine op de Antwerpse CD&V-lijst, aan de Frans-Zwitserse grens was aangehouden met 4 kilo heroïne in zijn auto. Hij werd prompt van de CD&V-lijst gegooid, zoals eerder ook al gebeurde met de ultra-orthodoxe jood Aron Berger. Dat burgemeester De Wever kort daarvoor had gewaarschuwd voor het gevaar dat de drugsmaffia de Antwerpse politiek wil infiltreren, maakte het dubbel zo erg.

Volgens De Wever ziet Peeters zaken die er niet zijn. ‘Als je niet oplet, word je paranoïde.’

‘Het waren profetische woorden’, zei Peeters luttele uren later. Alsof De Wever van de aanhouding wist toen hij waarschuwde voor de infiltratie door de drugsmaffia. Dat deed Peeters nog eens over in ‘Terzake’, waar hij ook nog eens het verhaal deed - dat al in De Standaard had gestaan - over het vreemde nachtelijke bezoek van de politie in zijn appartement in de Goedehoopstraat, na een zogezegde oproep van een onbestaande alarmcentrale.

Opnieuw suggereerde Peeters dat De Wever daarachter zat. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) had namelijk gezegd dat het van alle tijden is dat kandidaten die verhuizen voor de gemeenteraadsverkiezingen worden gecontroleerd. In Gent werden zelfs de onderbroeken van Siegfried Bracke gecontroleerd. Niets nieuws onder de zon dus, stelde Jambon, die zo de suggestie voedde dat De Wever achter de politiecontrole zou zittten. Al voegde Peeters er zelf meteen aan toe dat de politie had gezegd dat het om een computerfout ging.

U moet me niet meer kwaadwilligheid toedichten dan nodig.
Bart De Wever
Burgemeester Antwerpen

Een dag later, tijdens een debat in het Antwerpse Zuiderpershuis, leken de gemoederen al bedaard. Niemand nam een woord terug, maar er werden geen nieuwe stoten onder de gordel uitgedeeld. In de coulissen kon Paul Jambers registreren hoe De Wever en Peeters toenadering tot elkaar zochten. De Wever gaf toe dat de politie-inval een menselijke fout was geweest. Hij voegde eraan toe dat hij niet op de hoogte was dat er een aanhouding zat aan te komen van een CD&V-kandidaat.

‘U moet me niet meer kwaadwilligheid toedichten dan nodig’, zei De Wever op milde toon. Cankja was nog niet aangehouden op het moment dat de N-VA-voorzitter waarschuwde voor de infiltratie door de drugsmaffia. ‘In de campagne ga je soms zaken zien die er niet zijn. Als je niet oplet, word je paranoïde. Als het mij zou overkomen, zou ik mogelijk hetzelfde doen’, sloeg en zalfde De Wever in een beweging.

Peeters leek er vrede mee te hebben, of toch bijna. ‘Het is ook niet nodig dat je opmerkt dat ik de stad niet ken’, merkte hij nog op. De Wever had hem dat verweten omdat de CD&V-vicepremier in zijn campagne een viswinkel langs de Turnhoutsebaan bezocht had en dat vergoeilijkte, terwijl bekend is dat die winkel in handen is van de mocromaffia, zoals de Marokkaanse maffia genoemd wordt. Peeters had zichzelf zo heel wat onheil op de hals gehaald zonder dat De Wever daarin de hand had.

‘Mag het wat meer op de bal zijn, en wat minder op de man?’, besloot Peeters. ‘Dat is een valabel punt. De bal en de man hangen soms samen’, riposteerde De Wever.

Lees verder

Tijd Connect