Hoger onderwijs start in principe met les op campus

Bij code geel kan de helft van de studenten naar de aula. ©BELGAONTHESPOT

In de regel start het hoger onderwijs eind september met les op campus. Wel zijn lokale afwijkingen op de kleurcode mogelijk zoals in het leerplichtonderwijs. Vooral voor studentensteden waar de besmettingen nu hoog liggen, zoals Brussel en Antwerpen, is dat slecht nieuws.

De verschillen tussen de kleurcodes gaan van contactrijk naar quasi volledig afstandsonderwijs. Aan de universiteiten kunnen de auditoria bij code geel een bezetting hebben van 1 op 2, met mondmaskers. Ook seminaries of werkcolleges kunnen met dezelfde capaciteit doorgaan. Bij code oranje vermindert de capaciteit van aula's tot 20 procent. Onderwijs 'in kleine groepen' kan doorgaan met de helft van de bezettingsgraad, op voorwaarde dat iedereen een mondmasker draagt. Code rood gebeurt volledig in afstandsonderwijs, met uitzondering van specifieke lesvormen zoals labo’s.

Ik hoorde scenario’s circuleren dat hoger onderwijs sowieso in code rood kon starten, omdat we bewezen hebben dat we dat kunnen. Dat is niet meer aan de orde.
Luc Sels
Rector KU Leuven

Voor de hogescholen betekent geel dat er een mix komt van online- en offlineonderwijs. De circulatie op de campus wordt minstens met 25 procent verminderd, social distancing blijft de norm. Bij code oranje mag het maximumaantal studenten op de campus nog maar 20 procent zijn. Bij code rood is dat nog maar 10 procent. In die twee laatste scenario's wordt maximaal ingezet op afstandsonderwijs.

Lokale afwijkingen

Gisteren werd beslist dat het leerplichtonderwijs zou beginnen in code geel, na overleg met de onderwijskoepels, de sociale partners en minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) beslist. Dat betekent dat iedereen tot het zesde middelbaar minstens de eerste week voltijds naar school kan. Daarna kan in een lokaal overleg en met goedkeuring van Weyts worden afgesproken om naar code oranje over te gaan. Voor het middelbaar betekent dat dat de tweede en derde graad nog maar halftijds naar school kan, week om week. Andere leerlingen kunnen voltijds naar school blijven gaan.

Nu blijkt dat de lokale afwijkingen ook voor het hoger onderwijs zullen gelden. Dat schrijft VRT NWS en wordt bevestigd aan De Tijd. Universiteiten en hogescholen starten dus niet per se in code geel, maar volgen de code die na de eerste week voor het middelbaar wordt beslist. Voor studentensteden als Brussel en Antwerpen is de kans groot dat zij in oranje of zelfs rood starten.

Geen glazen bol

Natuurlijk hebben we geen glazen bol en kan de Nationale Veiligheidsraad beslissen dat we op een bepaald moment toch collectief naar een ander scenario moeten overschakelen.
Luc Sels
Rector KU Leuven

Luc Sels, rector van de KU Leuven en voorzitter van de Vlaamse interuniversitaire Raad (VLIR), is tevreden. Hij pleitte al een paar weken geleden voor een dergelijke regionale aanpak. ‘Dit schept een helder kader’, zegt Sels. ‘Natuurlijk hebben we geen glazen bol en kan de Nationale Veiligheidsraad beslissen dat we op een bepaald moment toch collectief naar een ander scenario moeten overschakelen. Maar dit is een goede startpositie. Er circuleerden ook scenario's met een code rood voor de universiteiten, omdat we bewezen hebben dat we helemaal digitaal kunnen gaan. Dat is gelukkig van de baan.’

Hoewel die aanpak voorlopig is afgewend, is niet iedereen te vinden voor het lokale alternatief. Een risico is dat kotstudenten in het weekend terug naar huis gaan, waar de viruscirculatie mogelijk wel hoog is. Anderzijds hebben studenten niet altijd invloed op de coronasituatie in de stad waar ze studeren. ‘Wij hebben bijvoorbeeld veel pendelstudenten die op kot zitten in Leuven, maar les volgen bij ons in Brussel’, zegt Lieven Buysse, campusdecaan Letteren van de Brusselse campus van de KU Leuven. ‘Dan krijg je de vreemde situatie waarbij een student bij ons in code rood of oranje les moet volgen, terwijl zijn medestudenten op kot wel in geel les volgen in Leuven.’

Studentencafés

Erika Vlieghe, voorzitter van de expertengroep GEES, wijst erop dat alles afhankelijk is van hoe de epidemie verder evolueert. 'Het is logisch dat universiteiten en hogescholen willen weten hoe ze van start gaan. In principe gaan ze nu uit van geel, maar staan ze wel klaar om te schakelen naar een scenario met meer afstandsonderwijs als dat nodig blijkt.'

Dat zo'n lokale aanpak ook nadelen heeft, ontkent Vlieghe niet. 'Maar een nationale aanpak wanneer er veel regionale verschillen zijn, is ook niet ideaal.' Die nationale aanpak blijft wel een optie als de situatie overal uit de hand loopt.

Vlieghe benadrukt het belang van contactopsporing en brononderzoek om te vermijden dat eventuele uitbraken overslaan op andere studentensteden. 'Meer dan het openen van de aula's maak ik me zorgen over het openen van de studentencafés. Het echte risico zit uiteindelijk bij het studentenleven. We zullen goed moeten sensibiliseren en responsabliseren. De jeugdkampen hebben bewezen dat dat werkt.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud