Huurgarantiefonds neemt over bij achterstallig huur

Het huurgarantiefonds springt in het geval van wanbetaling. - BELGA ©BELGA

De Vlaamse overheid start vanaf 1 januari met het huurgarantiefonds. Als een huurder zich niet aan het voorgestelde afbetalingsplan kan houden, komt het fonds tijdelijk tussen. Dat verzekert verhuurders van hun inkomen en zorgt dat huurders niet zomaar op straat komen te staan.

Het aantal gezinnen dat dreigt uit hun woning te worden gezet vanwege een betaalachterstand in de huur, neemt hand over hand toe. In 2012 ging het al om zo'n 13.500 gezinnen, een stijging van 6 procent tegenover een jaar eerder. Vaak blijken gezinnen uit hun huis te worden gezet na een plotse tegenslag zoals ziekte, werkloosheid of een echtscheiding. Eigenaars gaan als reactie daarop soms de huur opslaan om zich in te dekken tegen dergelijk inkomensverlies. 

Tegen dergelijke scenario's wil het huurgarantiefonds van Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) optreden. Verhuurders kunnen zich voor 75 euro bij het fonds aansluiten. Als een huurder in het geval van wanbetaling dan niet kan voldoen aan het opgelegde afbetalingsplan, neemt het fonds voor maximaal 2.700 euro over. Belangrijk is wel dat het geld later teruggevorderd wordt, tenzij de begunstigde zelf ziek of werkloos is of een inkomen heeft lager dan het leefloon. 

Het fonds wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid, maar ook door bijdragen van de eigenaars. De Vlaamse overheid stopt er nu al 4,8 miljoen euro in en doet daar elk jaar 1,6 miljoen euro bij. 

Het Algemeen Eigenaarssyndicaat en de vastgoedsector tonen zich positief over de maatregel. 'Voor de eerste keer hebben we te maken met een minister van huisvesting die met eigenaars-verhuurders rekening houdt,' zegt voorzitter Fred Niemans van het Algemeen Eigenaarssyndicaat. 'De immosector wil het fonds maximale slaagkansen geven en ziet het als een eerste voorname stap om de situatie op de private huurmarkt te verbeteren,' vullen sectorvertegenwoordigers CIB Vlaanderen en BIV van de vastgoedsector aan. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud