i-Cleantech vanaf 1 januari onder de koepel van VITO

I-Cleantech bracht eerder dit jaar het gebruik van elektrische wagens in kaart. Blijkt dat ons land de grootste stijging kent in Europa. ©Photo News

i-Cleantech Vlaanderen wordt vanaf 1 januari ondergebracht bij VITO, de Vlaamse instelling voor Technologisch Onderzoek.

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters zegt dat hij de innovatie in dit domein wil stroomlijnen.

i-Cleantech gaat, vijf jaar na zijn oprichting, op in VITO, de Vlaamse instelling voor Technologisch onderzoek. De organisatie, die streeft naar een beter en sneller gebruik van cleantech, of schone technologie, werd in 2012 in het leven geroepen door Ingrid Lieten, destijds minister van Innovatie. De minister kwam hier toen voor onder vuur te liggen.

Er werd haar aangekaart dat de organisatie best kon worden ondergebracht in een bestaand onderzoekscentrum, in de plaats van in een nieuwe structuur. De inspectie van Financiën had kritiek op de inefficiëntie van de nieuwe organisatie en vooral op de hoge kosten die hiermee gepaard gingen.

Versnippering

Philippe Muyters, vandaag Vlaams minister van Innovatie, beslist i-Cleantech Vlaanderen onder te brengen bij VITO, de Vlaamse instelling voor Technologisch onderzoek. Opmerkelijk is dat minister Muyters in 2015 ook een van de tegenstanders was van i-Cleantech. Hij stelde zich toen eveneens vragen bij de haalbaarheid van de organisatie.

'Ik wil een duidelijk en eenvormig innovatielandschap met zo weinig mogelijk versnippering. Waar we kunnen, integreren we waardevolle initiatieven in stabiele organisaties. Zo bundelen we de expertise en creëren we synergie', stelt minister Muyters nu.

i-Cleantech buigt zich onder meer over het terugwinnen en het recycleren van grondstoffen en over hernieuwbare energie. Het werkt ook mee aan de promotie van elektrische wagens in Vlaanderen.

De organisatie werkt concreet aan 8 projecten die zijn goedgekeurd door Europa en heeft contracten met 800 organisaties, die eveneens werken aan schone technologie.

Energie, materialen en water

'VITO zal de activiteiten van i-Cleantech zo integreren dat een optimale inhoudelijke stroomlijning tussen de programma’s van VITO en i-Cleantech wordt gegarandeerd, met name in de domeinen energie, materialen en waterbeheer. Die focusdomeinen van i-Cleantech vertonen grote raakvlakken met de VITO-activiteiten', zegt Dirk Fransaer, gedelegeerd bestuurder van VITO.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud