‘Ik ben de verrassing van deze voorzittersverkiezingen'

©BELGA

Vlaams Parlementslid Katrien Partyka diende zich gisteren onverwacht aan als kandidaat-voorzitter. ‘Ik behoor niet tot de powers that be en was dus geen gedoodverfde kandidaat.’

Waarom bent u kandidaat?
Katrien Partyka: ‘We moeten daar niet flauw over doen: de partij heeft bij de laatste verkiezingen niet haar meest glorievolle moment beleefd. Dat was een moeilijke periode die niet leuk is voor een partij. Er heerste een soort onzekerheid. Het gevoel is dubbel, want de lokale bestuurders hebben het bij de gemeenteraadsverkiezingen wel heel goed gedaan. Daar zit een frictie op. Ik wil de voorzittersverkiezingen aangrijpen om daar een open debat over te houden.’

Uw naam circuleerde tot nu toe niet. Hebt u dit bij de partijtop afgetoetst?
Partyka: ‘Ik ben wellicht de verrassing van deze voorzittersverkiezingen. Ik behoor niet tot de powers that be en was dus geen gedoodverfde kandidaat. Maar de leden hebben recht op een debat. Het is niet mijn natuur de dingen gewoon te laten gebeuren.’

Wat wilt u anders doen?
Partyka: ‘De christendemocratie is een sterk merk. Daar is niets verkeerds mee. Het is niet omdat het nu even moeilijk is dat we dat zomaar moeten weggooien. Het is nu de uitdaging om dat profiel scherper te krijgen en duidelijker te communiceren. Het is misschien tijd voor een restyling, maar vooral om duidelijker uit te dragen waar we voor staan.’

‘We moeten ook de band met de lokale bestuurders aanhalen. Burgemeesters weten beter dan wie ook wat in de samenleving leeft. Die signalen en die taal moeten we ook in de Wetstraat oppikken. Het zijn geen gemakkelijke tijden, waardoor mensen zich onzeker en bedreigd voelen. De christendemocratie kan de antwoorden daarop en de duidelijkheid daarover geven. Onze lokale bestuurders bieden die zekerheid. Als partij moeten we dat ook kunnen.’

Moet CD&V een meer centrumrechtse koers varen?
Partyka: ‘Het origineel is altijd beter dan de kopie. Wij zijn een centrumpartij en moeten niet de linkse of de rechtse extremen opzoeken. Onze standpunten zijn helder. De basisprincipes volstaan om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan, maar we moeten ze op een adequatere manier vertalen. In het verleden waren we een brede standenpartij aan het hoofd van regeringen, waardoor we voor iedereen probeerden goed te doen. Nu kunnen we ons meer profileren op onze kernthema’s.’

Wat zijn die kernthema’s?
Partyka: ‘Ik ben geen ideologische goeroe die de toekomst van de partij gaat uitstippelen. Een voorzitter is een ploegspeler. Maar we moeten vooral zekerheid bieden over waar de mensen wakker van liggen, zoals de pensioenen en de betaalbaarheid van de zorg. Mensen liggen niet wakker van ideologische politieke debatten, maar van de vraag of ze waardig oud kunnen worden. Wie gaat voor hen zorgen? We moeten duidelijker durven te kiezen voor bepaalde thema’s en daar offensiever over communiceren.’

Gebeurde dat vroeger te weinig?
Partyka: ‘De twaalf apostelen hebben daar na de verkiezingen een analyse over gemaakt. Ik ga die niet in mijn eentje opnieuw maken. Ik wil vooruitkijken. Ook onze lokale mensen hebben daar nood aan. Wij zijn een sterke partij. Eén slechte uitslag verandert daar niets aan.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud