Impact heropening scholen pas laat zichtbaar

©Photo News

Ondanks corona kunnen op 1 september alle leerlingen naar school. Maar wat de impact daarvan is op het aantal besmettingen, zal volgens experten pas laat blijken. ‘We moeten nog veel geduld oefenen voor bijkomende versoepelingen.’

Normaal gaan versoepelingen van de coronamaatregelen vaak gepaard met een opstoot in het aantal besmettingen. Ook het heropenen van de scholen voor alle leerlingen zal besmettingen teweegbrengen, schatten experts. ‘Dat is onvermijdelijk’, zegt viroloog Steven Van Gucht, de woordvoerder van het kenniscentrum Sciensano. ‘We moeten eerlijk toegeven dat we de impact nog niet goed kunnen inschatten en moeten afwachten.’

Onder twaalf jaar zijn de meeste besmettingen asymptomatisch. Het is dus pas als kinderen op hun beurt volwassenen besmetten dat dat in de cijfers naar voren komt.
Niel Hens
Biostatisticus

Niet alleen de grootte van de impact, ook het moment waarop het aantal besmettingen weer stijgt, is moeilijk in te schatten. ‘Wellicht krijgen we al een eerste beeld via de afwezigheden’, zegt biostatisticus Niel Hens (UHasselt, UAntwerpen). ‘Maar onder twaalf jaar zijn de meeste besmettingen asymptomatisch. Het is dus pas als kinderen op hun beurt volwassenen besmetten dat dat in de cijfers naar voren komt.’ Boven op de verwachte twee weken komt dus een extra vertraging vooraleer een opstoot zichtbaar is. ‘We moeten geduld uitoefenen om verder te versoepelen.’

Van Gucht denkt dat een aantal weken tot twee maanden nodig is om te zien hoe de heropening de curve beïnvloedt. Dat betekent dat de heropstart van het hoger onderwijs eind september gebeurt zonder een duidelijk beeld van wat het leerplichtonderwijs teweegbrengt. Bij code geel starten zij op in aula’s met halve bezetting. ‘Al geloof ik wel dat we na drie weken al signalen zullen opvangen’, zegt Van Gucht. ‘Als dan nog geen stijging is ingezet, is dat heel positief.’ De experten maken zich vooral zorgen om de impact van het studentenleven zoals feestjes en studentikoze activiteiten.

Hoger dan verwacht

Anderhalve week geleden zei Van Gucht nog dat het de bedoeling was tegen 1 september aan 100 gevallen per dag te zitten. Maandag lag dat aantal meer dan vier keer zo hoog. ‘De directe impact is dat meer scholen binnenkort naar oranje moeten overschakelen’, zegt Van Gucht. De lokale crisiscel van elke gemeente en de onderwijsministers beslissen dat na de eerste schoolweek. Bij oranje kunnen de tweede en derde graad van het secundair onderwijs maar week om week naar school.

Sommige scholen riskeren met online onderwijs veel leerlingen te verliezen. Dat pleit ervoor ze open te houden.
Steven Van Gucht
Viroloog

Of het zo’n vaart loopt, is lang niet duidelijk. Beide experten benadrukken dat meerdere aspecten van belang zijn. Naast het aantal besmettingen in een gemeente gaat het ook om de vraag of de curve nog stijgt en welke bevolkingsgroep getroffen is.

Wie al die elementen optelt, ziet vooral grootstedelijke gebieden als Brussel, Luik en Charleroi opduiken in de gevarenzone. Steden die niet alleen kwetsbaar zijn voor het virus, maar ook voor kansarmoede. ‘Die overwegingen moeten meespelen in de beslissing om al dan niet naar oranje over te schakelen’, zegt Hens. ‘Wat gebeurt er met die jongeren als ze niet naar school kunnen?’ Ook uit Brussel zelf komen signalen dat code geel de voorkeur geniet. Het gevolg daarvan is dat weinig gemeenten volgende week wellicht de overstap naar oranje maken.

Van Gucht noemt het een moeilijk evenwicht. ‘Sommige scholen riskeren met online onderwijs veel leerlingen te verliezen. Dat pleit ervoor ze open te houden. Maar als de besmettingsgraad te hoog ligt, raad ik toch echt aan naar code oranje over te stappen. Scholen moeten hoe dan ook een plan B hebben, zodat het afstandsonderwijs zo goed mogelijk verloopt.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud