Inburgeren is vanaf 2022 niet meer gratis

©Photo News

Wie nieuw is in Vlaanderen en een inburgeringscursus moet volgen, moet daar vanaf januari 2022 180 euro voor betalen.

De Vlaamse regering heeft het traject dat nieuwkomers in Vlaanderen moeten afleggen vrijdag strenger en duurder gemaakt. Nieuwkomers in Vlaanderen moeten voortaan een verklaring ondertekenen bij de start van het inburgeringstraject. Daarbij wordt gevraagd de waarden van de verlichting en essentiële rechten en plichten te onderschrijven.

Daarna start het inburgeringstraject. Het doel is kennis van het Nederlands, inzicht in de Vlaamse samenleving, economische zelfredzaamheid en een stage of buddytraject te doorlopen. In dat laatste geval krijgt een nieuwkomer een buddy die hem helpt Nederlands te oefenen en een sociaal netwerk uit te bouwen.

Iedereen wordt verplicht bij de arbeidsbemiddelingsdienst VDAB ingeschreven. Aan het einde krijgt alleen wie slaagt op een test een inburgeringstraject. Er wordt een vergoeding van twee keer 90 euro gevraagd.

Inburgeringscursussen zijn nu gratis. De aanmelding bij de VDAB is vrijwillig. De helft van de inburgeraars meldt zich niet aan. De verplichte inschrijving bij de arbeidsbemiddelingsdienst begint onmiddellijk.

‘Het toegangsticket tot onze gemeenschap wordt duurder’, had Vlaams minister-president Jan Jambon al in zijn eerste beleidsverklaring aangekondigd, ‘maar eens in onze gemeenschap opgenomen, is elk individu een gelijkwaardige Vlaamse burger. Ik gruw van elke vorm van racisme en maak er een erezaak van met deze regering discriminatie - in welke vorm dan ook - aan te pakken.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud