Advertentie

Is vluchtelingencrisis oorzaak van toename kinderarmoede?

Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA). ©BELGA

Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) krijgt felle kritiek na haar uitspraak dat de vluchtelingencrisis een oorzaak is voor de toegenomen kinderarmoede. Groen vraagt haar ontslag. Ging Homans uit de bocht? De Tijd zoekt het voor u uit.

De uitspraak

De toename van het aantal vluchtelingen is een van de oorzaken van de stijging van de kansarmoede bij kinderen.
Liesbeth Homans
Vlaams minister van Armoedebestrijding (N-VA)

De feiten

Van de Vlaamse kinderen tussen nul en drie jaar groeide vorig jaar 13,8 procent op in kansarmoede. Dat is een toename van 2,4 procentpunten sinds het aantreden van de Vlaamse regering in 2014. Dat blijkt uit de kansarmoede-index waarin Kind en Gezin op basis van contacten met gezinnen de kansarmoede in kaart brengt. Die stijging gaat lijnrecht in tegen de belofte van Homans om de kinderarmoede tegen 2020 te halveren.

De interpretatie

Van de kinderen die opgroeien in kansarmoede heeft 65 procent een moeder die niet geboren werd met de Belgische nationaliteit. ‘We stellen vast dat vele moeders van deze kinderen vluchtelingen zijn uit bijvoorbeeld Syrië en Afghanistan’, merkte Homans op in een persbericht waarin ze de vluchtelingencrisis bestempelt als een van de oorzaken voor de stijging van de kinderarmoede. 

Bij Kind en Gezin benadrukken ze dat uit de armoede-index niet valt af te leiden in hoeverre de vluchtelingencrisis een rol speelt. ‘Wij houden enkel bij of een kind opgroeit in een gezin waarin de moeder geboren werd met de Belgische nationaliteit, niet of er sprake is van een erkende vluchteling', zegt woordvoerder Leen Du Bois. 'Buitenlandse origine gaat dus veel ruimer dan erkende vluchtelingen. Ook kinderen met een Nederlandse moeder of een Tunesische moeder die al heel haar leven hier woont, valt daaronder.'

Bij kinderen met een migratieachtergrond is de kans om in armoede op te groeien veel hoger. Van de kinderen met een niet-Belgische moeder leeft 33,5 procent in kansarmoede. Bij de kinderen met een Belgische moeder is dat 6,1 procent. Maar migratieachtergrond gaat veel ruimer dan enkel vluchtelingen. Ook Europeanen, arbeidsmigranten of gezinnen waarbij de moeder intussen de Belgische nationaliteit verwierf, zitten in die groep. Bovendien, benadrukt Du Bois, is ook bij de autochtone Belgische gezinnen de kinderarmoede sinds 2014 met 1 procentpunt toegenomen.

Homans baseerde zich voor haar analyse op informatie van Kind en Gezin zelf. In de toelichting bij de kansarmoedecijfers van 2016 wordt verwezen naar de stijging van de kansarmoede bij kinderen van moeders uit Azië (met name Syrië en Afghanistan). Daarin staat letterlijk: ‘in die gezinnen ligt kansarmoede veel hoger, wat ook logisch is wanneer het over vluchtelingen gaat’. Uit de nieuwe cijfers van Kind en Gezin blijkt nu dat het aandeel kinderen met een moeder uit Azië nog gestegen is van 12,8 procent in 2016 naar 13,9 procent in 2017.

De conclusie

Uit de cijfers van Kind en Gezin valt niet af te leiden dat de vluchtelingencrisis de oorzaak is voor de stijgende kinderarmoede. Bij gezinnen met een migratieachtergrond is de toename van de kinderarmoede weliswaar het grootst (+4,1 procentpunten in vier jaar), maar dat zijn lang niet allemaal vluchtelingen. De vluchtelingencrisis zal ongetwijfeld een impact hebben, maar hoe groot die is, valt niet te achterhalen. Ondertussen neemt de kinderarmoede ook bij autochtone gezinnen toe.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud