Jambon start met formatiegesprekken

Bart De Wever heeft maandag zijn formateursnota gepubliceerd. Jan Jambon moet de nieuwe Vlaamse minister-president worden. U vindt een overzicht van de gebeurtenissen in deze liveblog.
 • Jean-Marie Dedecker: 'Dit is platte volksverlakkerij'

  Jean-Marie Dedecker is bepaald niet te spreken over de nieuwe Vlaamse coalitieregering van N-VA, Open VLD en CD&V. Dedecker die op 26 mei als onafhankelijke op de Kamerlijst van de N-VA stond en werd verkozen, liet meteen na de verkiezingen al verstaan dat er wat hem betreft een Vlaamse coalitie met het Vlaams Belang zou moeten worden gevormd. 

  In een gesprek met De Krant Van West-Vlaanderen spuwt Dedecker nu zijn gal. 'Als het zo zit, moeten we geen verkiezingen meer organiseren. Dat zijn verloren kosten. Een gemiste kans. Platte volksverlakkerij. En het ligt zowel aan de N-VA als aan de anderen.'

 • ABVV vreest voor meer van hetzelfde, foute recept

  De startnota van informateur Bart De Wever focust niet op de problemen van de mensen, maar op die van het geld. Dat vindt het Vlaams ABVV. Volgens de socialistische vakbond zal een voortzetting van de Zweedse coalitie meer van hetzelfde, foute recept opleveren.

    Met de startnota is de toon van de nieuwe Vlaamse regering gezet, luidt het oordeel van de vakbond. 'In Vlaanderen zal het geld regeren, ten koste van wie het niet breed heeft.'

  Daarbij wordt het sociale ondergeschikt aan de economische doelstellingen. 'Er wordt niet of nauwelijks gerept over werkbaar werk, een eerlijke fiscaliteit, een goed loon, een rechtvaardige verdeling van de klimaatfactuur, de onbeantwoorde noden in de zorg en discriminatie', vindt de vakbond.

 • Yves Leterme: 'Federaal wordt het niet eenvoudiger'

  Gewezen premier Yves Leterme (CD&V) is vooral opgelucht dat in Vlaanderen een keuze is gemaakt voor een regering. 'Maar kiezen voor de Zweedse coalitie maakt de politieke puzzel federaal nog wat ingewikkelder', zegt hij in een interview met De Tijd.

  Gewezen premier Yves Leterme (CD&V). ©BELGA

 • Caritas waarschuwt voor creatie van tweederangsburgers

  Het voorstel om enkel Vlaamse sociale voordelen toe te kennen aan mensen die al vijf jaar in het land verblijven, dreigt tot een opdeling tussen A- en B-burgers te leiden. Dat zegt de solidariteitsorganisatie Caritas maandag in een reactie op de startnota van Vlaams informateur Bart De Wever (N-VA). 'De startnota wijst sterk op de plichten van de Vlaming, maar politieke partijen mogen niet vergeten dat ook zij plichten hebben. Sociale bescherming voor elke Vlaming is daar één van', klinkt het.

    De startnota vermeldt dat iemand die aanspraak wil maken op sociale bescherming, eerst 'vijf jaar ononderbroken, wettig en werkelijk in het land' moet hebben verbleven en zich  in de Vlaamse gemeenschap moet inschakelen. Om als nieuwkomer in aanmerking te komen voor kinderbijslag, wordt een wachtperiode van zes maanden voorgesteld. 

    Thijs Smeyers van Caritas is erg kritisch over dat voorstel. 'Het invoeren van wachttijden leidt ertoe dat mensen net dieper in de problemen raken, waardoor het traject naar inclusie in de samenleving alleen maar zwaarder en langer wordt', zegt hij.

  Caritas zegt wel kansen te zien in de manier waarop de toekenning van sociale voordelen hervormd wordt. De startnota stelt dat sociale voordelen afhankelijk worden van het inkomen in plaats van het statuut. Er komt een nominale armoede-indicator die rekening houdt met alle tegemoetkomingen en sociale voordelen.

 • Waar Bourgeois I nog faalde in vooropgestelde ambities op vele vlakken (sociaal, klimaat, ruimtelijke ordening, mobiliteit,...), bergt De Wever die ambities nu gewoon op.
  Joris Vandenbroucke
  Sp.a-fractieleider

 • Agoria: 'Snel 5G-netwerk uitrollen'

  Technologiefederatie Agoria toont zich tevreden over de startnota van informateur De Wever. 'Technologie en innovatie krijgt een centrale rol in de nota, altijd in functie van maatschappelijke uitdagingen, zoals bijvoorbeeld het klimaat', stelt algemeen directeur Peter Demuynck. 

  De koepel van technologiebedrijven vraagt wel aandacht voor een snelle uitrol van het supersnel mobiel internet 5G. Dat dossier zit nu geblokkeerd in het overlegcomité. 'Het is belangrijker dat de uitrol van het netwerk snel plaatsvindt, eerder dan dat het netwerk meteen het hele gebied dekt, zoals de nota stelt', aldus Demuynck. 

  Het is belangrijker dat de uitrol van het netwerk snel plaatsvindt, eerder dan dat het netwerk meteen het hele gebied dekt, zoals de nota stelt'
  Peter Demuynck
  Algemeen directeur Agoria

  Voor de uitrol van 5G is er een veiling van radiospectrum nodig, die voorlopig niet kan plaatsvinden door een geldkwestie binnen het Overlegcomité. Tegelijk plannen de telecomoperatoren ook infrastructuur, bijvoorbeeld voor de vervanging of uitbreiding van het aantal antennes. 

  Een snelle gunning voor die antennes is cruciaal, stelt Demuynck. Ook De Wever stipt 'soepele vergunningsprocedures' aan als werkpunt in de startnota. 'We zorgen ervoor dat het algemeen belang primeert boven het particulier belang bij het realiseren van grote infrastructuurprojecten zodat we sneller kunnen schakelen', klinkt het. 

  Automobielfederatie FEBIAC betreurt dat de nota geen expliciete verwijzing maakt naar het ondersteunen van laadinfrastructuur voor elektrische wagens. Als daar geen vooruitgang wordt geboekt, zal ook de opmars van de elektrische wagen op zich laten wachten, klinkt het. 

 • 'Klimaatambitie ontbreekt volledig'

  De oppositiepartij Groen is teleurgesteld over de klimaatambities in de formateursnota van Bart De Wever. 'Terwijl landen zoals Nederland en Duitsland het voortouw nemen voor hogere en bindende klimaatambities en voor een rechtvaardig en proactief klimaatbeleid, blijft Vlaanderen ter plaatse trappelen', zegt de partij. 

  'De twee belangrijkste maatregelen om de klimaattransitie in te zetten ontbreken volledig: een slimme kilometerheffing en de betonstop. Innovatie is voor De Wever hét toverwoord om de klimaatdoelstellingen te halen, maar op welke maatregelen concreet wordt ingezet, blijft het gissen', klinkt het.

  De Bond Beter Leefmilieu (BBL) vreest dat de volgende Vlaamse regering blijft aanmodderen op milieuvlak. 'Ik zie in de tekst veel herhaling van wat in de vorige legislatuur in gang is gezet, maar weinig nieuwe, ambitieuze maatregelen', zegt Erik Grietens van BBL. 'Ik heb schrik dat we opnieuw terechtkomen in de situatie waarbij we de dingen doen die volgens Europa nodig zijn, maar niets meer dan dat. Ik vind het spijtig dat er niet meer ambitie is.'

 • Unizo: 'Startnota bevat aanknopingspunten die voor kmo's erg belangrijk zijn'

  'De beknopte startnota van formateur De Wever bevat een aantal aanknopingspunten die voor onze Vlaamse kmo's erg belangrijk zijn.' Dat zegt de ondernemersorganisatie Unizo maandag. Onder meer de creatie van minstens 120.000 banen en de versterking van de samenwerking tussen de VDAB en de bedrijven vindt Unizo positief.

  Unizo prijst daarnaast een aantal mobiliteitsinitiatieven, de nadruk op innovatie, de digitale omwenteling en de hulp voor bedrijven die het slachtoffer worden van de brexit.

  Vlaanderen mag geen regelneef zijn, staat in de nota. 'Dat klopt en het zal erop aankomen om daar in de praktijk vooruitgang te boeken en effectief onnodige administratieve lasten bij ondernemers weg te werken', zegt Unizo. Daarbij zijn ook soepele vergunningsprocedures van groot belang.

  'Het wordt heel belangrijk om goed op te volgen hoe een aantal uitgangspunten wordt geconcretiseerd, en vooral welke budgetten voor welke initiatieven worden vrijgemaakt', besluit Unizo.

 • Bart De Wever kiest voor een gesloten Vlaamse identiteit. Tom Van Grieken heeft de pen mee vastgehouden. Vlaanderen kan zoveel meer dan kiezen voor een terugkeer naar een Vlaanderen dat nooit heeft bestaan.
  Meyrem Almaci
  Voorzitster Groen

 • Voka roept op snel werk te maken van ambitieus en gedurfd Vlaams regeerakkoord

  De startnota van informateur Bart De Wever getuigt van economische en maatschappelijke ambitie en vormt een solide aanzet. Dat zegt de ondernemersorganisatie Voka maandag. 'De lat ligt waar we ze voor onze bedrijven gevraagd hebben: hoog boven de middelmaat en met een focus op investeringen en innovatie. Nu is het aan de Zweedse partijen om niet langer te talmen en concrete maatregelen uit te werken om over die lat geraken', zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.

   De nota getuigt van realistische en ambitieuze intenties om van Vlaanderen een topregio in Europa te maken, zegt Voka. 'Voka onderschrijft de ambitie van een investeringsregering die inzet op innovatie, digitalisering en nieuwe technologie. De verhoogde werkzaamheidsgraad, excellent onderwijs en een realistisch beleid op vlak van klimaat en energie wijzen eveneens op een toekomst- en ondernemingsgericht beleid', klinkt het.

  Nu moeten de beleidslijnen verder uitgewerkt worden in concrete maatregelen. Volgens Voka ontbreken er weliswaar elementen, zoals de Vlaamse jobstimulans, de slimme kilometerheffing en een uitbreiding van het duaal en levenslang leren.

 • De weg naar 80 procent

  De volgende Vlaamse regering moet de werkzaamheidsgraad opkrikken, zo formuleert de startnota als ambitie. De werkzaamheidsgraad is het aandeel werkenden binnen de totale bevolking. In Vlaanderen lag de werkzaamheidsgraad in 2018, voor de groep tussen 20 en 64 jaar, op 74,6 procent.

  Bart De Wever formuleert het doel om met deze Vlaamse regering de werkzaamheidsgraad naar 80 procent te tillen. Dat zou van Vlaanderen een Europese koploper maken, in plaats van middenmoter. Landen zoals Zweden, Duitsland en Nederland benaderden (in 2017) wel al de 80 procent. 

  De Wever mikt dus op dubbele winst in economisch mindere tijden
  Stijn Baert
  Professor Arbeidseconomie UGent.

  De ambitie om de werkzaamheidsgraad met meer dan vijf procentpunt op te krikken, is niet min, zo merkt arbeidsmarktexpert Stijn Baert op. Onder de regering-Bourgeois ging de werkzaamheidsgraad er met 2,7 procentpunt op vooruit (van 71,9 naar 74,6 procent). 'De Wever mikt dus op dubbele winst in economisch mindere tijden', aldus Baert. 

  Om die ambitie waar te maken, zal de regering niet alleen werkzoekenden, maar ook de inactieven aan het werk moeten krijgen. Dat zijn bijvoorbeeld zij die al lang thuiszitten en de moed om een job te zoeken, opgeven. 'De VDAB zal moeten samenwerken met de lokale besturen. Sommigen OCMW's zijn daar heel actief rond, anderen minder.'

  74,6 procent
  Werkzaamheidsgraad
  De werkzaamheidsgraad in het Vlaamse Gewest lag in 2018 op 74,6 procent.

  Werken moet ook lonen, klinkt het in de nota. Daarbij lanceert De Wever het ballonnetje om sociale voordelen afhankelijk te maken van inkomen, in plaats van een statuut. 'Werklozen krijgen naast hun uitkering bepaalde voordelen die gelinkt zijn aan het feit dat ze niet werken.' 

  Dat kan een werkloosheidsval creëren, als die sociale voordelen wegvallen als iemand gaat werken. 'Het ontmoedigt werklozen om te gaan werken.' Vandaar het idee om sociale voordelen eerder te koppelen aan een (laag) inkomen, dan een statuut. 

 • Lerarentekort

  We missen een aantal zaken in de startnota. Wat gaan we doen aan het grote lerarentekort? Het basisonderwijs moet bijkomend ondersteund worden en de koopkracht van de scholen moet weer omhoog. Ik lees ook geen woord over het hoger onderwijs.
  Lieven Boeve
  Topman Katholiek Onderwijs Vlaanderen

 • Chat met Rik Van Cauwelaert al om 17.30 uur

  De chat met onze columnist heeft al om 17.30 uur plaats ipv om 18.30 uur. U kan nu al vragen stellen. 

 • Wat staat niet in de formateursnota van De Wever?

  In de nota die Bart De Wever maandag bekendmaakte, staan een aantal gevoelige zaken niet. Zo maakt de nota geen melding van de invoering van een kilometerheffing. De N-VA was daar jaren voorstander van, maar minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) liet de taks in de aanloop naar de verkiezingen plots vallen door de grote weerstand vanuit de bevolking. De perceptie ontstond dat de N-VA een belastingpartij was.

  Een ander gevoelig item is de betonstop - maatregelen om het Vlaamse ruimtelijke rommeltje aan te pakken. De betonstop was door hevige politieke discussie al over de verkiezingen getild, maar wordt nu afgevoerd. De Wever wil niet van bovenaf opleggen waar niet meer gebouwd kan worden. Hij kiest voor een bouwshift, wat inhoudt dat er stimuli komen om wonen en werken op goed gelegen plekken te concentreren en elders open ruimte te vrijwaren.

  In de nota is ook geen spoor van De Lijn. Er is een korte verwijzing naar extra investeringen in openbaar vervoer. De Lijn staat nochtans voor een cruciaal jaar. In 2020 wordt beslist of De Lijn een sleutelspeler blijft in het Vlaams openbaar vervoer of dat er veel meer privé-initiatief wordt toegelaten.

 • Kandidaat-premier gaat voor minister-presidentschap van Vlaanderen

 • 'Potdoof'

  De Wever blijft potdoof voor het sociaal signaal van de kiezer. Uit zijn nota spreekt geen enkele ambitie om de stijgende armoede aan te pakken, betaalbaar wonen te garanderen en het klimaat hoog op de agenda te zetten. Dit is niet wat Vlaanderen nodig heeft om vooruit te gaan.
  Jos D'Haese
  Fractieleider PVDA

 • Vlaamse Volksbeweging mist Vlaamse ambities in startnota De Wever

  Volgens de Vlaamse Volksbeweging (VVB) zijn de Vlaamse ambities in de formatienota van Bart De Wever te bescheiden. De VVB betreurt dat De Wever de transfers tussen de gewesten niet aanpakt.

  'Alleen meer Vlaanderen en minder België creëert meer budgettaire ruimte', zegt de VVB.  'We missen ook de ambitie om een eigen Vlaamse sociale zekerheid, een eigen Vlaamse justitie en een echte Vlaamse diplomatie te vormen. In die richting worden stapjes gezet, maar voor de VVB mag het meer zijn.'

  De VVB zegt benieuwd te zijn of de N-VA veel water bij de wijn zal moeten doen. 'We blijven erop aandringen dat het signaal van de kiezer niet genegeerd wordt en dat de Vlaamse regering echt Vlaams kleurt. Daartoe moet de laatste, definitieve staatshervorming worden voorbereid die moet uitmonden in een eigen Vlaamse grondwet', zegt de VVB.

 • Chat met Rik Van Cauwelaert om 17.30 uur

  Heeft u vragen over de Vlaamse formatie? Vanavond om 17.30 uur kunt u chatten met columnist Rik Van Cauwelaert. U kunt hier al vragen stellen

 • Na twee en een halve maand is het tijd om met het echte werk te beginnen. We zeggen ja. Het werk kan beginnen.
  Gwendolyn Rutten
  Voorzitter Open VLD

 • De Wever ziet ook in de toekomst geen coalitie met Vlaams Belang

  Volgens Bart De Wever is een coalitie met Vlaams Belang onmogelijk gebleken. Het is zijn overtuiging dat dat ook in de toekomst zo zal zijn.

  'Het is niet mijn bedoeling Vlaanderen onbestuurbaar te maken. Voor de andere partijen was het niet alleen een inhoudelijke kwestie, maar ook een principiële en zelfs een existentiële', zei hij op een persconferentie.

  'Daarnaast doet een partij die in het bestuur wil treden het best ook inspanningen om zich als een begeerlijke partner aan de andere partijen te presenteren. Aan tafel heb ik het Vlaams Belang als hoffelijk ervaren, maar van de tafel was het vooral een propagandamachine. Die is dag en nacht blijven draaien, vooruitlopend op allerhande ruzies die er nog niet waren. In de fase van de formatie doe je dat niet als je wil besturen. Dan moet je juist partijen charmeren om een meerderheid met jou te vormen. Blijkbaar werd dat deel van het werk volledig aan mij overgelaten.'

 • Sp.a: 'Nota oogt bijzonder pover op sociaal vlak'

  De startnota voor de Vlaamse formatiegesprekken bevat niet de hervormingen die Vlaanderen nodig heeft, zegt de sp.a maandag. Vooral op sociaal vlak oogt de nota bijzonder pover, klinkt het bij de partij. 'De Vlaming krijgt dezelfde regering met even vage beloftes als vijf jaar geleden. Dit lijken niet de noodzakelijke hervormingen die Vlaanderen nodig heeft.'

  De sp.a zegt dat de focus van de partij vooral lag op het wegwerken van de wachtlijsten in de zorg, een sociaal klimaatbeleid en investeringen in onderwijs, zorg en openbaar vervoer. 'We hebben van in het begin gekozen voor een open dialoog met de focus op inhoud. De lat lag voor ons hoog met sociale keuzes die in Vlaanderen opnieuw zekerheid moeten brengen, voor iedereen.'

 • De Wever: 'Federaal nog niets gebeurd'

  Bart De Wever kon naar eigen zeggen niet anders dan de Vlaamse formatie in gang steken omdat op federaal niveau niets gebeurt. 'Ondanks mijn waardering voor de federale informateurs is er ruim 70 dagen na de verkiezingen geen reële vooruitgang. Dat noopt ons de Vlaamse formatie in gang te steken. Een koppeling zou ons op de zeer lange baan brengen en dat is niet wenselijk voor Vlaanderen als bestuursniveau', zei hij maandag op een persconferentie.

  'We zitten in een soort van unieke situatie waarin er niets gebeurt. De conversaties die er toe doen hebben nog steeds niet plaatsgevonden. Dat is stilaan onbegrijpelijk.'

  De Wever verwees ook naar het boek 'Sire, geef me 100 dagen' van Hugo De Ridder. Toen stond België in rep en roep omdat de regeringsvorming zo lang duurde. 'Nu zal het naar mijn inschatting 100 dagen duren voor de partijen elkaar een simpele goeiedag zeggen', zei De Wever.

 • We gaan de onderhandelingen snel opstarten. Dinsdag vindt al een eerste vergadering met de verschillende delegaties plaats.
  Jan Jambon
  Vlaams formateur

 • Volg hier live de persconferentie van de N-VA

 • 5G-knoop staat weer op de agenda

  De Wever pleit in zijn startnota voor een 'gebiedsdekkend 5G-netwerk'. De komst van het supersnel mobiel internet 5G (op de piek 200 keer sneller dan de voorloper 4G) zit in ons land geblokkeerd in het Overlegcomité, waar de federale overheid en de deelstaten beleid op elkaar afstemmen. 

  Een centenkwestie ligt aan de basis van de vertraging. Voor de uitrol van 5G is er een veiling van radiospectrum nodig. De telecomwaakhond BIPT raamde vorig jaar al dat de verschillende overheden samen 680 miljoen euro kunnen vangen bij de veiling van die radiofrequenties.

  Er is onenigheid hoe dat geld te verdelen. De deelstaten, die bij de vorige veiling in 2013 20 procent van de inkomsten kregen, eisen een groter deel. Zij voelen zich gesterkt door het toenemende mediagebruik van consumenten via het mobiele internet. De deelstaten zijn bevoegd voor media. 

  Zolang de centenkwestie niet uitgeklaard raakt, kan er niet geveild worden. De veiling zal, bij een snel akkoord, ten vroegste midden of eind volgend jaar plaatsvinden. Pas na de veiling kan de uitrol van 5G van start gaan. 

  De Wever schuift ook de data-economie naar voren als aandachtspunt. In De Wevers thuisstad Antwerpen loopt een proefproject rond het internet der dingen, waarbij sensoren data capteren om bijvoorbeeld het verkeer of de organisatie van stadsdiensten vlotter te laten lopen. Die 'city of things' wil De Wever uitrollen over heel Vlaanderen. 

  Waarom is 5G belangrijk en hoe snel is het? Ervaar het hier: https://multimedia.tijd.be/hoe-snel-is-5g/

 • Ook CD&V stapt in Zweedse coalitie

  Na Open VLD gaat ook CD&V in op de vraag om een Zweedse coalitie op te starten. 'Het zal u niet verbazen dat we het licht op groen zetten voor formatiegesprekken', zei voormalig Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. 

  'Dit is het begin van de onderhandelingen. Er is vertrouwen tussen de partijen onderling om te praten. Het regeerakkoord zal nu geschreven worden. Dat zal samen rond tafel gebeuren. Daar zullen wij zo veel mogelijk punten uit ons programma gebaseerd op onze waarden naar voren halen.'

 • LETTERLIJK: lees hier de volledige formateursnota

 • Open VLD wil mee onderhandelen

  Open VLD wil deelnemen aan de Vlaamse formatiegesprekken. Dat heeft voorzitster Gwendolyn Rutten aangekondigd op Twitter. De partij geeft geen verdere commentaar.

 • N-VA schaart zich unaniem achter Jambon als formateur

  Het partijbureau van de N-VA, aangevuld met de parlementsleden van de partij, heeft Jan Jambon unaniem het vertrouwen gegeven als Vlaams formateur. Dat bevestigt een aanwezige aan het persagentschap Belga.

 • ACOD Overheidsdiensten dreigt met stakingen

  De vakbond ACOD Overheidsdiensten is niet opgetogen met de formateursnota van Bart De Wever. 'Heeft hij het nog steeds niet begrepen?', klinkt het. 'De Wever spreekt over een slanke en tegelijk performante overheid en over een nieuwe efficiëntieoefening. Meer nog, hij stelt dat de contractuele aanwerving de regel wordt op alle bestuursniveaus.'

  'Als hij die plannen doorvoert, komen er nieuwe acties', waarschuwt de vakbond, die zelf voor een statutaire tewerkstelling pleit. 'We beseffen dat de N-VA alleen contractuelen wil omdat zij dikwijls meer beïnvloedbaar zijn en bovendien makkelijker te ontslaan zijn. Het statutair ambt heeft volledige objectiviteit en bescherming zodat ze op een neutrale manier de dienstverlening kunnen verzorgen. Maar De Wever wil dat zijn vrienden van de bedrijven niet te veel worden gecontroleerd.'

 • Kopstukken CD&V reageren op formateursnota

  Enkele CD&V-kopstukken hebben maandagvoormiddag, bij het binnengaan van het partijbureau, hun licht laten schijnen over de startnota van Bart De Wever voor de Vlaamse regeringsonderhandelingen. 'Ik hoop er voldoende punten van ons programma in terug te vinden. Maar CD&V is geen oppositiepartij, dat ligt ons niet. We zijn een beleidspartij', zei Eric Van Rompuy.

  Van Rompuy zei te hopen dat de nota de basis wordt van een positief project. Hij hekelde de aanvallen van N-VA in de vorige legislatuur, onder meer op minister van Onderwijs Hilde Crevits. 'We moeten ons programma erin terugvinden, maar de N-VA zal toch op een andere manier met ons moeten omgaan als ze een stabiele regering wil', zei hij.

  'Het is heel belangrijk dat de nota voldoende voorbekibbeld wordt, om nakibbelingen te vermijden', zei Michel Doomst, de burgemeester van Gooik. 'Dat gevaar bestaat altijd, daarom gaan we de tekst nu grondig doornemen.'

  De Maasmechelse burgemeester Raf Terwingen zei dan weer dat het een goede zaak is dat er schot in de zaak komt. Volgens hem wordt het voor CD&V de uitdaging het sociale gelaat van een potentiële Zweedse coalitie te worden. 'Ik ben benieuwd hoe de onderhandelaars dat aanvoelen', zei Terwingen.

 • M-decreet gaat op de schop

  Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, wil De Wever netoverschrijdende examens invoeren. Hij wil ook het centraal inschrijvingssysteem, ingevoerd door de vorige regering, opnieuw afschaffen. Daardoor ontstaat er opnieuw een volledige vrije schoolkeuze, desnoods met kamperen aan de poort.

  Het principe van de dubbele contingentering, dat ingevoerd is om een sociale mix in scholen te verzekeren, wordt afgeschaft. Ook het M-decreet, de integratie van leerlingen met een beperking in het gewone onderwijs, gaat op de schop.

 • Hoofddoekenverbod in scholen en achter loketten

  Als het van Vlaams informateur Bart De Wever afhangt, wordt er een levensbeschouwelijke neutraliteit ingevoerd voor leerkrachten én leerlingen in het officieel onderwijs en achter de loketten van de Vlaamse en lokale overheden. 

  Concreet betekent dat een verbod op hoofddoeken, kruisjes en andere zichtbare tekenen van de levensbeschouwing.

  Dat zal volgens de nota gelden voor leerkrachten en leerlingen in het officieel onderwijs (gemeenschapsonderwijs, provinciale en gemeentelijke scholen) en voor mensen in dienst van de Vlaamse overheid en de gemeenten die in contact komen met burgers.

 • Provincies worden afgeschaft

  De Wever wil de provincies vanaf 2024 afschaffen. Daarnaast krijgen de steden en gemeenten extra financiële armslag. Vlaanderen neemt de helft van de pensioenfactuur van de ambtenaren over. Maar dat kost geld en dus moet de Vlaamse regering besparen, kondigt De Wever aan. 

 • Invoering centraal examen dreigt op verzet onderwijskoepels te botsen

  Bart De Wever pleit voor regelmatige, gevalideerde netoverschrijdende proeven voor alle middelbare scholieren. Dat komt neer op de invoering van een centraal examen, een hevig discussiepunt tussen de onderwijskoepels en de overheid.

  Bijna alle politieke partijen vinden het de enige manier om te verzekeren dat elke leerling een minimum aan basiskennis bereikt, maar de koepels zien dat niet zitten omdat ze het een inbreuk op hun onderwijsvrijheid vinden.

  De N-VA en Open VLD zijn voor. CD&V is niet tegen, op voorwaarde dat het niet tot een publieke kwaliteitsranking van scholen leidt. De resultaten zouden alleen beschikbaar zijn bij de onderwijsinspectie.

 • Analyse: wat staat in de formateursnota?

  Vandaag is een cruciale dag in de onderhandelingen over een Vlaamse regering. N-VA voorzitter Bart De Wever heeft een formateursnota verspreid die de basis moet vormen voor de formele onderhandelingen. Daarin spaart hij geen enkel heilig huisje.

 • Formateursnota voorziet in minstens 120.000 nieuwe jobs

  De Wever mikt in zijn startnota op een werkgelegenheidsgraad van 80 procent in Vlaanderen, tegenover een werkzaamheidsgraad van 74,6 procent in 2018. Daarvoor moeten in vijf jaar 120.000 jobs worden gecreëerd. 'Het is onze ambitie ons te meten met de Scandinavische landen', schrijft de N-VA-voorzitter.

  Het meest opvallende uit de nota is dat nieuwkomers niet meer onmiddellijk toegang krijgen tot de Vlaamse sociale bescherming. Wie naar België komt moet eerst vijf jaar ononderbroken in Vlaanderen wonen om toegang te hebben tot ouderenzorg, gehandicaptenbeleid en de zorgverzekering. Verder kunnen nieuwkomers pas na zes maanden op kinderbijslag rekenen.

  De Wever wil ook een middelentoets invoeren. Dat betekent dat nagegaan wordt wat het vermogen is van iemand - ook in het buitenland - alvorens een sociale woning toe te kennen.

 • 'Geen erfbelasting meer voor langstlevende echtgenoten'

  In de formateursnota is ook sprake van een hervorming van de erfenisbelasting: ‘In de erfbelasting voeren we een volledige vrijstelling in voor de langstlevende echtgenoten en wettelijk samenwonenden alsook voor de inwonende kinderen tot 18 jaar.’ Vandaag geldt voor deze doelgroep een erfbelasting van 3 tot 27 procent. Dat tarief zou dus terugvallen tot 0 procent. 

 • De Wever laat link met federale formatie los

  Vlaams informateur Bart De Wever heeft de link met de federale formatie losgelaten. Dat heeft hij volgens aanwezigen maandag gezegd tijdens het partijbureau van de N-VA. Volgens De Wever is er sinds de verkiezingen geen relevant gesprek geweest op het federale niveau.

  De Wever spreekt momenteel de partijtop en de parlementsleden toe in het Vlaams Parlement. Hij zei hen dat een coalitie met CD&V en Open VLD de enige realistische keuze is, omdat een meerderheid met CD&V en de sp.a te weinig zetels had. Het Vlaams Belang bleek volgens hem geen bestuurspartij te zijn. In 2024 wil hij met het goed bestuur van Vlaanderen als belangrijkste troef naar de kiezer trekken.

  De startnota wordt beschouwd als een basis om echte onderhandelingen op te starten. In de partij wordt aangegeven dat de tekst niet te nemen of te laten is voor CD&V en Open VLD. De formatie zou in de loop van de komende dagen kunnen starten.

 • VRT moet focussen op 'ideologische representativiteit'

  De startnota bevat ook een passage over de VRT. Die is niet vrijblijvend. In 2020 moet de VRT een nieuwe beheersovereenkomst afsluiten met de nieuwe Vlaamse regering. 

  'De VRT moet meer dan ooit focussen op zijn publieke karakter, het versterken van de Vlaamse identiteit en haar representativiteit ten aanzien van het ideologische landschap in Vlaanderen', staat in de nota. 

  De 'representativiteit' van de VRT lag na de verkiezingen onder vuur. De openbare omroep erkende zelf in een evaluatie van de verkiezingen dat ze niet genoeg aanvoelde dat het klimaatthema minder leefde dan verwacht.

  Ze richtte zelf al een panel van 1.000 burgers op, die de openbare omroep moeten vertellen wat er leeft. De startnota drukt ook op het belang van Nederlands bij de VRT. 'De VRT hanteert in principe de Nederlandse standaardtaal, maar kan daar in fictieproducties van afwijken.' 

 • Wat is de woonbonus?

  N-VA-voorzitter Bart De Wever spreekt in zijn startnota over de afschaffing van de woonbonus. Maar wat is dat nu weer?

  Nu werkt het zo. Tot eind 2014 kregen alle belastingplichtigen hetzelfde belastingvoordeel voor hun gezinswoning, maar door de zesde staatshervorming kregen de gewesten de bevoegdheid om dat fiscaal voordeel zelf in te vullen. In Vlaanderen werd beslist om de woonbonus, die in 2005 werd ingevoerd, te hervormen.

  Sinds 2016 ondersteunt Vlaanderen de aankoop van een gezinswoning met de 'geïntegreerde woonbonus'. Dat belastingvoordeel is er zowel voor wie voor het eerst eigenaar wordt als voor wie al eerder vastgoed kocht. De betaalde intresten, kapitaalaflossingen en premies voor een schuldsaldoverzekering die u fiscaal kunt inbrengen, zijn wel geplafonneerd. Voor iedereen is dat een basisbedrag van 1.520 euro.

  Voor wie leent voor zijn 'enige' woning is er een verhoging van 760 euro tijdens de eerste tien jaar van de lening en van 80 euro voor wie minstens drie kinderen ten laste heeft (op 1 januari 2019). Let wel: die toeslagen blijven de komende jaren alleen behouden als het uw enige woning blijft.

  Voor die bedragen krijgt u een belastingvermindering van 40 procent, wat het maximale voordeel op 944 euro (exclusief gemeentebelastingen) brengt. Wie al eigenaar was van een andere woning komt alleen in aanmerking voor het basisbedrag, wat het maximale voordeel op 608 euro (exclusief gemeentebelastingen) brengt.


 • PS niet van plan federale regering met N-VA, Open VLD en CD&V te depanneren

  Als de N-VA, Open VLD en CD&V van plan zijn een samenwerking in Vlaanderen naar het federale niveau door te trekken, kunnen ze aan Franstalige kant niet rekenen op de steun van de socialisten. PS-voorzitter Elio di Rupo maakte op Twitter duidelijk dat het een utopie is te denken dat zijn partij daarin meestapt.

 • Vlaams Belang: 'De Wever heeft twee maanden toneel gespeeld'

  Het Vlaams Belang reageert ontgoocheld op het nieuws over een nieuwe Vlaamse regeringscoalitie. 'Het oorverdovende signaal van de kiezer wordt niet gehoord. Dit is een coalitie van verliezers',  zegt voorzitter Tom Van Grieken. 'Blijkbaar heeft de formateur twee maanden toneel gespeeld.'

  Volgens Van Grieken wordt met de keuze voor een coalitie van de N-VA, CD&V en Open VLD een historische kans op verandering gemist. 'We hebben ons altijd open en constructief opgesteld. We hebben getoond dat we onze verantwoordelijkheid willen opnemen om het roer om te gooien. Maar tot onze verbazing ziet De Wever meer inhoudelijke overeenstemming met een linksgeoriënteerde CD&V dan met het Vlaams Belang.'

  De Vlaams Belang-voorzitter benadrukt dat er wel degelijk een alternatief was. 'Met 44 procent van de kiezers en 47 procent van de Vlaamse zetels is de zwart-gele formatie van de N-VA en het Vlaams Belang afgetekend de grootste van Vlaanderen en bij uitbreiding van het land. Door een onverbreekbare as te vormen, konden CD&V en Open VLD voor een ultimatum worden gesteld: ofwel respecteren ze de wil van de kiezer en steunen ze een Vlaamse en rechtse coalitie, ofwel zoeken ze zelf een alternatieve linkse meerderheid met Groen en de PVDA. Door het been niet stijf te houden missen we een historische kans op verandering.'

 • De Wever wil woonbonus afschaffen

  Vlaams formateur Bart De Wever (N-VA) wil de woonbonus vanaf 2020 afschaffen. Dat blijkt uit de formateursnota die zijn partij zopas bekendmaakte. De afschaffing van de woonbonus maakt deel uit van de geplande Vlaamse belastinghervorming. De bedoeling is het fiscaal voordeel te verschuiven van het hebben van een woning naar het verwerven ervan. Daarom worden de registratierechten vanaf 2020 verlaagd. 

  Verder worden vervuilende wagens duurder en milieuvriendelijke wagens goedkoper. Dat gebeurt via de invoering van een Europese verbruiks- en emissietest.

 • Jan Jambon wordt Vlaams minister-president

  Niet N-VA-voorzitter Bart De Wever, maar voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon wordt de minister-president van de volgende Vlaamse regering. Hij wordt de formateur van een Zweedse coalitie. Dat heeft een N-VA-kopstuk voor de start van het partijbureau in het Vlaams Parlement aan het persagentschap Belga bevestigd. 

 • De Wever publiceert startnota voor onderhandelingen Vlaamse regering

  De verwachting is dat de partijbureaus van CD&V en Open VLD straks groen licht geven voor hun deelname aan een heruitgave van de Zweedse regering. Daarna volgt nog een partijbureau van de N-VA. Daar zou de Zweedse regering beklonken worden met Jan Jambon als Vlaams minister-president.

Meer uit Markten Live

Tijd Connect

Gesponsorde berichten

n