Jambon wil snel staatshervorming uitwerken

Jan Jambon wil dat het Vlaams parlement vaart maakt met communautaire stappen. ©BELGA

Het Vlaams Parlement moet snel een communautaire ronde voorbereiden, zegt de minister-president, die vervroegde verkiezingen niet uitsluit.

Gezien de impasse bij de vorming van een federale regering, acht Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vervroegde federale verkiezingen niet uitgesloten. Daarom moet het Vlaams Parlement snel werk maken van de voorbereiding van een nieuwe communautaire ronde, zegt Jan Jambon in een gesprek met De Tijd.

‘Er moet snel een commissie geïnstalleerd worden om vast te leggen wat de volgende staatshervorming moet inhouden. In de meerderheidsfracties zijn we aan het kijken hoe die procedure opgestart kan worden’, zegt Jambon.

Urgent

Dat het parlement zich moet buigen over het institutionele was al afgesproken bij de onderhandelingen over een Vlaamse regering en staat in het Vlaams regeerakkoord, maar Jambon wil daar nu vaart achter zetten. Volgens hem moet zo’n commissie de basis leggen om op het federale niveau te gaan onderhandelen over een communautaire ronde. ‘Als je ziet hoe moeilijk het al vier keer na elkaar is om een federale regering te vormen, wordt het dan niet stilaan tijd dat we elkaar in dit land eens diep in de ogen kijken?’

De kaarten liggen stilaan goed om onze ultieme vraag naar confederalisme op tafel te leggen.
Jan Jambon

‘De kaarten liggen stilaan goed om onze ultieme vraag naar confederalisme op tafel te leggen’, aldus Jambon. Onder confederalisme verstaat de N-VA dat de meeste bevoegdheden in handen van de deelstaten komen en dat de federale regering enkel nog bevoegd is voor taken zoals het leger, veiligheid en buitenlandse zaken.

En dat kan al snel mochten er vervroegde federale verkiezingen komen, redeneert Jambon. ‘Op dat moment zou het federaal parlement artikel 195 van de grondwet kunnen aanduiden voor herziening. (Dat artikel laat toe een grote staatshervorming te realiseren, red.) Daarom zou de voorbereiding in het Vlaams parlement wel eens urgenter kunnen zijn dan we enkele maanden geleden verwacht hadden.’

Fiscale autonomie

Jambon vindt dat Vlaanderen zich daarom nu al goed moet voorbereiden op communautaire gesprekken en licht al een tip van de sluier. Zo moet werk gemaakt worden van volledige fiscale autonomie, vindt Jambon. Daardoor zou Vlaanderen zelf bevoegd worden voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. En het moet gedaan zijn met de huidige toestand waarbij Vlaanderen bevoegdheden moet delen met de federale overheid. ‘Er moeten homogene bevoegdheidspakketten komen.’

De vraag is in hoeverre de N-VA er in zal slagen om zo’n Vlaams front te bouwen. Want niet alle Vlaamse partijen staan te springen om op dit moment gesprekken te voeren over verdere communautaire stappen. Bovendien is de kans groot dat Vlaanderen op een Franstalig njet botst op het moment dat het eventuele communautaire eisen op de federale tafel legt.

Jambon deed zijn uitspraken in een periode dat de redactie hem volgde tijdens zijn eerste maanden als Vlaams minister-president. Dat uitgebreid portret leest u zaterdag in De Tijd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud