Kakofonie aan vooravond van nieuw academiejaar

©Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Maandag opent het Vlaams hoger onderwijs zijn deuren, maar de heropstart zal op heel uiteenlopende wijze gebeuren. Welke regels gelden nu? En maakt het wel zoveel uit voor de epidemie of er nu in code geel of oranje wordt gewerkt?

Hoe gaan de lessen van start?

In het hoger onderwijs gelden twee scenario's: dat voor de hogescholen en dat voor de universiteiten. Bij de universiteiten betekent code geel dat de aula's half bezet zijn. Onderwijs in kleine groepen, zoals tijdens seminaries en werkcolleges, kan evengoed met een halve bezetting. Practica en labo's kunnen wel in een normale bezetting doorgaan. Sowieso moeten mondmaskers gedragen worden. Vanaf code oranje wordt de capaciteit van de aula's sterk beperkt. Dan mogen ze nog maar voor 20 procent worden bezet. Dat betekent in de praktijk veel meer afstandsonderwijs: het merendeel van de studenten moet de les dan live volgen via een stream of achteraf met een opname.

Bij de hogescholen, waar doorgaans meer met kleine groepen wordt gewerkt en met meer praktijklessen, geldt een andere logica. Bij geel geldt er een mix van online- en offlineonderwijs. De circulatie op de campus wordt minstens met 25 procent verminderd, social distancing blijft de norm. Bij code oranje mag het maximumaantal studenten op de campus nog maar 20 procent zijn. In code rood, wanneer het virus volop woedt, is dat nog maar 10 procent.

Hoe zal het studentenleven eruitzien?

Het studentenleven wordt flink beperkt, maar niet alles zal onmogelijk zijn. Studentendopen, TD's, galabals of cantussen zijn uit den boze. Wel kan een aantal activiteiten in verenigingsverband coronaproof doorgaan met een maximum van 50 deelnemers. Social distancing of mondmaskers zijn vereist. Echte evenementen volgen de normale protocols met een maximum van 200 aanwezigen binnen en 400 aanwezigen in de buitenlucht. Daar is dan een toestemming voor nodig.

Voor fakbars gelden grotendeels de regels van de horeca, al is er wel een reservatieplicht en een verplichte sluiting tussen 1 en 6 uur 's ochtends. Op kot mag alleen worden afgesproken met de eigen bubbel - met dus een maximum van 5 genodigden per student. In de residenties van de KU Leuven moeten studenten een mondmasker dragen in de gemeenschappelijke ruimtes. Sommige studentenrestaurants blijven volledig dicht, sommige voorzien enkel in afhaalmaaltijden of werken met reserveringen.

Waar geldt welke kleurcode?

Dat loopt sterk uiteen. Aan het begin van de zomer was het de bedoeling dat het hele onderwijs - van de kleuterklas tot de universiteit - in eenzelfde kleurcode zou werken, maar gaandeweg is dat systeem afgebrokkeld. Midden augustus werd besloten dat er een fijnmazig systeem komt, waarbij lokale afwijkingen mogelijk zijn in functie van de evolutie van de epidemie. Voorlopig geldt overal code geel, ook in Brussel en Antwerpen, waar de expertengroep RAG heeft opgeroepen om een crisisberaad te houden door het hoge aantal besmettingen. Maar zelfs binnen eenzelfde stad zal het hoger onderwijs verschillende kleurcodes toepassen.

De UGent en de UAntwerpen starten op in code oranje om zo de druk op de rest van de bevolking te verminderen en te vermijden dat leerlingen uit het secundair naar een halftijds lessenrooster moeten. Maar de campussen van de KU Leuven in Gent en Antwerpen blijven voorlopig in code geel werken. Aan de VUB starten ze de eerste week op in geel en schakelen ze de tweede week over op oranje. De KU Leuven-campus in Brussel volgt dat voorbeeld. In Diepenbeek gaat de campus over op code oranje, net zoals de UHasselt zelf. Dat heeft er vooral mee te maken dat de opleidingen daar in kleine groepen werken, waardoor er nauwelijks een verschil bestaat tussen code oranje en code geel.

Leuven en de overige campussen blijven tot nader order in code geel werken. Van de hogescholen kiest Erasmushogeschool Brussel als enige resoluut voor code oranje. De andere hogescholen blijven de lokale kleurcodes volgen, of hebben nog geen beslissing genomen.

Wat is het beste: oranje of geel?

De impact van die keuzes is nog onduidelijk. De kleurcodes zijn niet apart opgenomen in de wiskundige modellen om de voortgang van de epidemie in te schatten. 'Maar je hebt weinig verbeeldingskracht nodig om in te zien dat het aantal contacten stijgt en de transmissie de lucht in gaat eens de scholen openen', zegt Geert Molenberghs, biostatisticus aan de KU Leuven en de UHasselt.

Molenberghs ziet als grootste verschil tussen beide kleurcodes dat er in oranje meer gependeld en in geel meer op kot verbleven zal worden. 'In code geel is er meer les, en dus waarschijnlijk ook meer kotleven. Maar door het ontbreken van data is het moeilijk te zeggen wat meer risico's inhoudt: pendelen of op kot blijven?' Wat vaststaat, is dat uitbraken op campussen in het buitenland vooral te wijten waren aan studentenactiviteiten, niet aan de bezettingsgraad van de aula's.

'Er zijn twee soorten aanpakken: proactief of reactief. Die eerste, waar de universiteiten van Gent en Antwerpen voor kiezen, lijkt me het meest zinvol', zegt Molenberghs. 'Zij maken de inschatting dat de circulatie van het virus te hoog is om veilig te kunnen openen. Als je pas terugschakelt op het moment dat het te erg wordt, riskeer je ineens drastisch te moeten ingrijpen. Dan kan het zomaar van code geel naar code rood gaan.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud