Katholiek onderwijs breekt lans voor afstandsonderwijs

©Wouter Van Vooren

Het katholiek onderwijs vraagt dat scholen niet worden afgeremd als ze digitaal afstandsonderwijs willen organiseren. De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka schaart zich achter die oproep.

Secundaire scholen die digitaal afstandsonderwijs willen organiseren, mogen niet worden afgeremd. Dat zegt Lieven Boeve, de topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, dinsdag in De Standaard. Ook Voka wil dat scholen ondersteund worden om meer digitale lesvormen aan te bieden.

Voor de scholen die willen inzetten op digitaal lesgeven is het voorlopig onduidelijk of ze al dan niet kunnen doorgaan met hun plannen.
Lieven Boeve
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Vrijdag werd beslist dat de secundaire scholen in de code geel geen vier, maar vijf dagen per week les op school kunnen geven. Eind juni beweerde minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) nochtans dat hij afstandsonderwijs structureel wilde verankeren na corona. Een dag in de week op afstand lesgeven zou het risico op besmettingen verminderen, maar ook een eerste stap zijn naar onderwijsinnovatie. Weyts maakte toen 35 miljoen euro vrij voor ICT-middelen in de klas.

Hoewel de meeste scholen blij zijn met de aanpassing naar voltijds lesgeven op school, zijn een aantal ook teleurgesteld. Zij willen van de coronacrisis gebruikmaken om te experimenteren met nieuwe onderwijsvormen, zeker in de hogere jaren. 'Voor die scholen is het voorlopig onduidelijk of ze al dan niet kunnen doorgaan met hun plannen', zegt Boeve.

We pleiten voor een kenniscentrum zodat de overheid scholen kan ondersteunen in hun zoektocht naar meer digitaal onderwijs.
Jonas De Raeve
Adviseur Onderwijs Voka

Weyts benadrukt in een reactie dat ‘elke school zelf verantwoordelijk is voor het organiseren van de lestijden, zoals in precoronatijden’. Maar het Katholiek Onderwijs vraagt meer duidelijkheid. ‘We willen afstandsonderwijs zeker niet verplichten', stelt Boeve, ‘maar scholen wel de kans geven daarop in te zetten.’ De scholen vragen duidelijke richtlijnen, om te vermijden dat ze achteraf worden teruggefloten.

Ondersteuning door overheid

Voka ziet een momentum om digitale lesvormen op de voorgrond te plaatsen. 'Dat kan om te beginnen in de klas zelf. Maar voor de hogere graden lijkt een combinatie met afstandsonderwijs zeker mogelijk voor bepaalde vakken', zegt Jonas De Raeve, de onderwijsadviseur van Voka. 'Scholen die de motivatie en expertise in huis hebben, zouden niet mogen worden tegengehouden door rigide regeltjes.'

Voka ziet wel een aantal aandachtspunten. Zo hebben vandaag nog veel leerkrachten en leerlingen geen geschikt eigen toestel. Om digitaal afstandsonderwijs te doen slagen moet de infrastructuur aanwezig zijn. Daarnaast moeten de leraren bijgespijkerd worden in hun digitale vaardigheden, ook tijdens de lerarenopleiding. 'We pleiten voor een kenniscentrum zodat de overheid scholen kan ondersteunen in hun zoektocht naar meer digitaal onderwijs', zegt De Raeve. 'Er is heel veel onderzoek naar hoe je dat goed kan organiseren, maar dat vindt vaak zijn weg niet naar het klasklokaal.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud